Oabendleed.

.

Oabendleed

( Melodie: Guten Abend, gute Nacht )

 

Schluut’d de Oogen un schloapt in

schloapt in d’ Herrgott sien Sinn

lächd de Sörgen bi de Sied

schloapt in Ruh in un wääst blied

 

Mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill

mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill

 

Schluut’d de Oogen, schloapt jo free

wenn ok hoch geit de See

föölt jo säker un bewoahrt

wünscht jo alltied gode Foahrt

 

Mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill

mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill.

©ee