Dörpfest

decoration-3528335_640

 

Dörpfest

 
So ’n Dörpfest is doch woll heel moi 
de Jungen frischk — de Ollen toi 
Jeden deit sükk utstaffeern 
elk ov een mach noch wat leern 
 
De Anfang is meest woll wat stuur 
as Börgermest de dikkste Buur 
weet nich bi d‘ Schnakken lostolärgen 
anstatt man eenfach Prost to särgen 
 
In d‘ Teld dor is vöäl Tingeltangel 
de Lüü sünd good in Schweet 
in jeder Hörn düchtich Gerangel 
wor mörgens nümms mehr wat van weet 
 
De Krööger kann dor nich tägen kruupen 
so mennich Gatt is utdrööcht 
man will vandoach sükk recht besuupen 
dat heel Dörp — dat is nööcht 
 
De Mannslüü sünd all düchdich duun 
de Föät word’n sinnich güüst 
de Kapäel — de givt allwäär Kattuun 
elk gript sien Deern mit d‘ Füüst 
 
So mennich Stünn’n noa Middennacht 
de Jungs haangt över d‘ Heck 
de Krööger sükk sien Geld anlacht 
as Botter ünner d‘ Speck 
 
Dat Dörpfest wee doch wäär heel moi 
de meesten hebbt een dösich Brägen 
de Ollen sünd noch net so toi 
de Jungen mööcht sükk rein nich rööge.
 
 © ee
 
 

Bild von VIVIANE MONCONDUIT auf Pixabay