Drei di üm…

 

Drei di üm…

A chter d’ Diek de gröönen Wischen
de Bloaden krüüseln saacht in d’ Lücht
Schwaartbrod un Schink up schüürde Dischen
Lachen över d’ Land hen flücht

An de Dieken schloat de Bulgen
de Penners lüchten rod un geel
an d’ Hääven jachtern witte Wulken
dat junge Volk danzt up de Deel

Ut d’ Dörpkrooch hört man Puustmusik
ov un to deit een Bescheed
hier is nümms aarm – un ok nich riek
hier singens aal dat sülvich Leed

Dat Leed van Heimoat un van Leev
dat singt man hier sied duusend Joahr’n
liekers wat dat Lääven dreev
ikk moot doch wäär noa Huus henfoahr’n

©ee