Schrievhuus- Poesie- Erzählungen – Liedtexte

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.

Miene Heimoat …

©ee

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.

Wo wee dat noch . . .

Säch moal – schnakkst du heel keen Platt
hett di dat nie een läärt –
käens Boon’n nich un Kruut in d‘ Fatt
käens Schwiensoorn nich un Steert.

Weets ok nich wat een Mersfolt is –
nich wat een Hiäl un Deelendör,
weets nix van Frücht un Winterweet
steist as een Oss vöör d‘ Burseldör.

Froacht een – wat is denn Oantenmuut,
kikkst du mit glubsche Oogen –
trekkst ok woll moal een scheefen Schnuut,
süchst ut – as steist du uünner Drogen.

Doch nööcht man di ton Äten denn –
to Mettwurst, Schink un updrööcht Boonen,
denn süchst du woll- o mannomen –
dat sükk dat Platt verstoahn kann loonen.

Noa d‘ Äten denn – in d‘ Middachsruh,
man sitt an d‘ Disch un hööcht sükk –
hört sinnich man so mennich Puu,
de Boonen de vergnööcht sükk.

Krüselt sükk bi dit Ho – Ho
bi Hochdüütschen de Kopp,
in Plattdüütsch is dat keen Gedoo –
dat hört to d‘ Boonenzopp.

Denn wat sächt Hannes Pulterbeer –
Jung, dor moot man wat up schieten,
noa so een gooden Middachsschmeer
loat ruhich düchtich moal een rieten.

©ee

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.

Novembertied …

De elmte Moand is dat in d’ Joahr,
de vöörletzde siet ole Tieden –
man sücht in disse Nääveldoagen
nachtens de griese Kerl woll rieden.

As Schimmelrieder hett hüm wall
ool Stormens Theo all beschrääven,
un Minsch begript nich wat dat schall –
wat dat bedütt, föör Minschens Lääven.

De Minsch as lütji Eerdenkruper
benöömt sien Waark un sükk as „Super“ –
doch „Super“ man, dat is he wohl
bi Schlukk un Beer un Alkohol.

Wat aal dat anner hier angeiht –
Natur un goode Welt bewoahr’n
de Mohr doch in de Mengsel schleit,
wiel – Minsch hett dor doch laang verlor’n

© ee

„Land des Lächelns“

heet dat 1949er Motto in d’ elbente Joahr Siedlung Voslapp
Voslapper Pup & Piss‘

Stroaten goahn van dor noa hier –
un dwarß dordör van hier noa dor.
De Hüüsen moi, de Tuunen schier –
trechtfinnen, dat is gannich schwoar.

An Woaterskant de Diek langlöpt –
he hollt de See buten de Dör,
an d’ anner Siet dat Gröönland schlöäpt –
su givt dat hier ok keen Mallör.

Un mirdenmang dor läävt dat Lääven –
dor taacht sükk woll dat Kinnergood,
de Deerns, de schweeft verleevt in d’ Hääven
de Jungs de hau’n sükk, ok oahn Nod.

Wu stunn dat grood an d’ Trekkerwoagen,
dat Wiessoagen van Pup un Piß?
In goode un in noare Doagen
wee dat dat Eenzichs wat gewiß.

©ee

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.

Appelmost in d’ Küssen . . .

De Waarmte de up Stünn’ns bi us dat Land to foaten hollt, un hör Krüüzpien harn us Frünndin in Oestringfelde de Dach över düchdich tripeleert. Tägen sowat kanns joa – wenn du nich mehr so’n heel jungen Spütter büst – rein nich an – ok wenn man in annerswat noch dääch mithollen kann. Bi mennich Spillwaark geit joa nix över Erfoahrung. Noamiddachs harn wi noch bi hör buten in d’ Sömmerstuuv seeten – ünner Rosen in alle Klöären. Dor seech see all rein so’n bietji ovklütert ut. Mi full oaber ok schlankwäch nix in, wat ikk hör woll doon kunn, dat see wäär up Stükken keem. Dat mook mi rein krüseln in d’ Pans. Noa d’ Oabendbrotstied reep see denn an. Moakt jo keen Sörch nich – nu wor de Süän doalfallen is, sitt ikk moi in de köölige Stuuv – mi geit dat bestich! Ikk kiek noaderhand noch ähm bi de Westdüütschen ut Köln in d’ Kiekkassen. Dor word över Politik schnakkt. Een Jüngern un een Öllern van de Blaugeelen sünd in d’ Studio to Visit. See hett nich sächt, dat see denn Jüngern woll geern lieden mach – dat wee hör woll to schinant – as Froo in de beste Joahren – un denn so een Schnöttert lieden möägen. Ovwoll – mi har see dat ruhich anvertroon kunnt – ikk hevv vöör allens Verstännichkeit. Sowat word bi mi grootschräven. Mi is joa nix van so’n Tüünkroam frömd. Noa twee Emmers vull Schnakkeree noch een gooden Oabend hen un her – un denn kunn de Pingeldroaht eers wäär ovköölen. Vöörmörgens keem denn an d’ Dach, wat noch so ovlopen is bi hör. Us Frünndin har sükk glieks noa us Röädelee goaelk in hör neemodsch Röäkelstool hensett. Een häntich Drinkensglas Appelmost har see sükk noch ut d’ Köäken mitnoamen – wiel de Fuchtichkeit joa bi de Waarmte so flink ut d’ Liev ovstoomt. Mit de Knööpkomod de Billerkist anschmääten – de schniegelige blaugeele Jungkeerl wee jüüst anfungen to schwadroneern. As fasttüddert hung see mit Ooch un Oor an sien Wöör. Dat Drinkensglas in hör Rechter – ut dat see net een Klukk näämen wull – schweef tüschen Disch un Halsgatt – dat Glas stunn as so’n Gasballon oahn Wind in d’ Lücht. Bi d’ schluuken kunn hör woll een Word ut de Nöäs goan. So heel wiet her kann dat oaber mit de Fendt sien Schnakkeree nich wäst hemmen – to Verstand koamen is see näämich wäär, as de Appelmost sükk dat tüschen Böst un Büx in hör Kleeärwaark komodich inricht har. Wee see doch so up Schlach in Habachtstellung inschloapen. Nu heet de blaugeele jung Keerl bi hör blods noch dat Schloapmiddel – un Appelmost drinkt see blossich noch in d’ Stoan!©ee

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.

Wenn een Minsch sükk schlauer dünkt . . .

. . . ov kanns ok särgen anschääten!

Wat so in lange Nachten ut mien Pennholler löpt, is mennichmoal nich as Vöörbild to begriepen – is oaber liekers meist woahr. Een bit fief Book-stoavens mach ikk villicht moal dorbi doon – wi sünd joa aal mitnanner keen Wittflüchter. Möächt wi ok tiedwies an de Vöörschriften rümboagen hemm’n – meest hevvt wi up us eegen Oart liekricht, wat Paragroafenschoosters in Kreiulen fastspiekern un dat för rechtens verkoopen. So ok in de Tüschen-weertschkuppswunnertied mirden de szäsztiger Joahren – as de Smuut mit de dikk Zigaar – us Weertschkuppsminister Ludwich Erhardt – denn ollen Foahrman ut Rhöndörp ovlööst hett – in de Meen’n, he kunn netso een goden Stüürmann wääsen as de ole Konroad – is joa ok liekers glieks in d‘ Büx goahn – as wenn een goden Schooster van d‘ Schoosterbukk in d‘ Bakkstuuv wesselt. Wi hevvt dat jederfalls good föölen kunnt – denn de Hüüsboeree hung dor gewaltich bi doal – us schmachtich Pans har sükk dat ok annoamen – de Kneebuchten ween foaken sien Höcht. Wenn wi Schwaartaarbeit kriegen kunn’n greepen wi natürlich to. Hoho – hör ikk van irgendwons een Wiesfinger in d‘ Lücht goahn – Schmarotzer – ikk mach jo beruhigen – sovöäl Pinunsen, dat wi de mit schwaart Kuffers noa Liechtensteen brengen mussen – so as de Paragroafenschoosters vandoach – sünd dor nie nich bi rümkoamen. Dat reich jüüst, dat wi de Kopp över Woater hollen kunnen. De Rieken up d‘ anner Sied van d‘ Richel – dor wor dat Gras hoch un fett stunn – leeten us ov un to för sükk knoien. Dat betoalen wee foaken leech – oaber wat wullt du doon, wenn son Schoojakk di blods een Deel van dat givt, wat vördem ovschnakkt is. Fretts dat in di rin – satt wors dor oaber wiers nich van – krist höächstens krüllern in d‘ Buuk. Bit up eenmoal. Een heel figelinsch Froominsch har us anhüürt, wat för hör to doon. Hör Keerl wee körtens eers dodblääven un har hör een Gewaltsbarch Geld achterloaten. Dat Gedoo wee doan un Bliedheit leech up hör Gesicht – un anners keem dor nix. Us Verdennst bleev in hör Knipke.

Wi kunnen dat joa inkloagen meen see – un dormit basta. Nu stunn in us Riech oaber Fips. Fips de wee in sien Lääven dör sovöäl deep Lokken kroapen – ehrfürtich wee he blods noch för sien Herrgott. De wuß denn, wo man mit sowat ümgeit. De Olsch har up d‘ Warft een Foahrtüüchs stoan – moi witt, mit een dreetakken Steern un een gleunich rodet Stoffdakk.

In d‘ Papieren stunn: Tweehunnerdtachentich es ell. Veertein Doach wee de Koar oald – dor kunns noch de Stuttgarter Lücht in rüken. De Sünn wee man net achter d‘ Hüüs ovszakkt – de rieke Wittfruu stunn achter d‘ Huus up hör moi nee Terasse, un hööch sükk mit een Glas franzöösch Sabbelwoater in d’ Füüsten över dat gelungen Geschäft, as us Fips an d‘ Vöörkant van d‘ Huus dör de Dannen schleek. Achtern ballerden de Schampuskörken un vöörn drüppel heel sinnich ut een fiefuntwintich Liter Fatt bruunschen Quastteer un verdeel sükk över de Karosse. Wi muchen us in us moroalfasten Karakter joa gannich utmoalen, wat up us doal keem – oaber nix keem van dat. Wi kreegen us Priis up Mark un Penning up de Disch tellt – un boaben up keem noch een Kist mit olen Kunjakk.©ee

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.
Bild von Augusto Ordonez auf Pixabay

Ännert hett sükk niks . . .

De Süen gluum man noch jüüst mit een Ooch över d‘ Meerhuuser Busch wäch – see har all so halfwächs adschüß sächt – un wull nu Harm Büscher woll dat Lucht utdrei’n. Harm wee de heele Dach achter d‘ Plooch anloopen – sien Drinkensbuddel klöäter all sied dree Stünn’ns leech an de Ploochiisens. Sien Been’n kunn he bold nich mehr uptillen – oaber noa Huus trukk hüm vanoabend ok niks. Tüschen hüm un sien Övernoaber – mit de hee eelich bestich kunn – wee irgend wat verdwarß – ov bäter Hiemoa, sien Olsch de dreev wat üm. Dat gung woll üm Appels an d‘ Pluumenboom – över dee see sükk mit de Noabersch nich eens worden kunn. Nu leech see hüm stiäl in d‘ Oorn, he schull doch dorför sörgen, dat see hör Recht kriegen wüür. Dorbi wee he mehr een weltlöpigen Minsch, de eder moal mit d‘ Ooch kniepen dee as losbölken. Dat har he Hiemoa oaber in dartich Joahr nich bibuugen kunnt. See meen jümmers, du givst vöälsto flink noa. Us kunn dat anners een büld bäter goahn. Kiek blossich Gerd Dierks sien Olsch an. De hett sükk güstern bi Koopmann Botterschmeer twee neeä Kiddelschuden köfft. De weet wat see an hör Kerl hett. Gerd Dierks hannel mit Maschin’n. De Schmää har he van sien Opa arft. Dat tingeln un kloppen mit d‘ Hoamer har he glieks togääven. Mit Lüü beschnakken keemen mehr Pinunsen rin.

Nu – wor bold överall elektrisch wee, kunn man mit Maschin’n all een büld moaken. Dat Melken to’n Bispill – sää he – gung vöäl flinker. Harm har annerletzt moal up d‘ Domäne dorbi tokeeken. Joaman – noamelken mußen see doch noch mit d‘ Hand. Oaber dor har Gerd Dierks niks van sächt, as he Trientje Roabensteen een Melk-maschin verköfft hett. Dat dee ok wiers nich nödich – meen he, as Harm hüm dorup anstödt hett – Trientje hett mi joa hör eenzich Koo in Zoahlung gääven. Harm hett joa woll nich studeert – oaber dat seet hüm denn doch hoch. Wat wull Trientje denn mit de Melkmaschin anfangen? Villich melkt see sükk sülvst – har Gerd blods grient. Nu nööch Hiemoa stoadich, he schull doch de Soak mit de Appelpluumen liekbuugen. Termin bi Avcoat Penn-schriever har see ok all ovmoakt. Hiemoa luur noch up hüm, as he noa Huus henkeem. Ikk wull di blods särgen – mörgen froo brukst nich eers up d‘ Land goahn – üm nägen mooten wi bi Pennschriever wääsen. Dat nütz nu niks mehr – annern mörgen seeten see beid in de Avcoatenstuuv.

De Rechts-bistand hör sükk de Geschicht mit een heel wichtich Gesiächt an. „Hhmm – jojo – hevvt see een Huus?“ – wee denn de eerste Froach. „Joa – joa – dat hevvt wi jüüst sied dree Moand ovbetoalt.“ Hiemoa de de Avcoat stollt Bescheed. Pennschriever sett sükk goaelk in sien groden Schrievdischstool trecht – schoof gedürich amtlich Papiern hen un her – deen Harm een dikken Zigaar an – look nochmoal örnlich an sien Brandknoaken – un sää so richtich deep ut sien Böst – „denn schöäld wi dat woll kriegen“. Dormit ween Harm un Hiemoa ok allwäär buten. „Kiek“ sää Hiemoa buten to Harm –

„is doch good dat ikk nich noaloaten hevv – wenn d‘ noa di goahn wee, harn wi up de Appelpluumen schääten.“ Schieten mussen see denn up de Appelpluumn van d‘ Joahr un in Tokunft – een Joahr loater hör dat jüüst ovbetoahlte Huus Avcoat Pennschriever – un dat Recht wee up de anner Kant.©ee

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.

Anner Tieden …

Wenn ikk doröver noadenk, wat de Minschen van-doach för een Upstand moaken üm dat „Gesunne Lääven“.

Koppschüdden is dat minnste, wat mi ankummt

Wo is us dat eelich ovgoahn? Oahn Hormonpillkers un Vitaminbigoaven.

Weeten ji dat noch, de ji all ‘n bäten langer up de Eer togaang sünd? Ikk kann mi noch heel good dor an besinnen.

Wat geev dat moiers, as noa so’n richtigen Sömmer-rägen up d’ Wäch to sitten, un in de Woaterpooln to speeln.

Dat wee eers good, wenn de Schmeer us bit in d’ Hoar seet.

In Schnuut un Pans hevvt wi ok säker mennich Schlach Schietkroam kräägen. Doch wi harn sovöäl Kumpaneen Sükenschandarms in us Blood, dat de hoast jede Schlacht wunnen hevvt.

Wenn us een sächt har, dat lütji Minsch hett een Allergie – wüggelk, wi harn eers froagen mußt, wat dat is.

Een Deel van de Öllern har us dor säker ganz keen Antern up gääven kunnt.

Vandoach weeten de Kinners all foaker, wat een Allergie is, bevöör see Moder un Voader särgen köänt.

Un dat, wiel see hör hevvt.

Bi dat Word „Abwehrkräfte“ denken de meesten toeers an d’ Militär – an Bomben un Raketen.

An de Hülpslüü in us Binnerst word hoast gannich nich mehr dorcht.

Wenn Deerten an us vöörbi gungen, stunn doch nümms achter us, de glieks utgielen dee, un us dor wächreet.

Wo foaken leegen Peerappels up d’ Stroat – un Hunn’n un Katten ween liekers stiäl üm us to.

Bi us keem denn woll vöör, dat wi Würms harn.

Man – wi kreegen een reschkoapen „Wurmkur“ van us Huusdokter, un denn wee dat wäär good. Kinnersüken mussen wi utlääven – denn ween wi dormit dör. Un us Sükenschandarms harn wär Toloop kräägen.

Tägen Süken un anner schwoar Geböör, an dat man dod goahn kunn, wurn wi joa impft. Dat is anners woll nich in Grääp to kriegen.

Dor moot man vandoach Robert Koch un sien Kolleechen woll noch dankboar för wääsen.

Dat Äten – dat is joa ok so’n Book för sükk.

Wat bi us up de Disch keem, har nich de sterile Wäch achter sükk. Nää – dat wee dör sovöäl Hannen goahn, de kunn man nich tellen. Allstoveel keem joa liekers nich van d’ Koopmann an frischk Soaken. Dat meeste hung an d‘ Böän – ov keem jüüst ut de Tuun.

Wo wee dat denn mit dat Wassen un groodworden?

Wi mussen boaben düchtich wat rinkriegen – dat wi ok gereuden. Een Deel dorvan keem oaber joa ünnern wäär rut. Dat gung in dat Plumpsklo. Van dat Plumpsklo leep dat in d‘ Jauchbakk.

An irgendeen moien Haarstdach keem dat ut d‘ Jauchbakk in d‘ Tuun. Dor wur dat aal moi dörspitt un ünnergroaben.

In d‘ Vöörjoahr wuurn de Planten doarinsett. De wurn grood un stävich – un wi harn wär genooch to äten, dat wi gesund blääven.

Wat meen’n ji, wat dor Milljon’n ‚Fäkalbakterien’ in de Runnen lopen sünd.

Över de „Hygiene“ kunn man joa liekers Bökers schrieven.

Ikk will dat man gannich so breet moaken. Wenn wi „mussen“, gung’n wi achtern in d‘ Schüür in dat lütji Hukk an d’ Ennen van d’ Koogroop.

Ton Strull’n bruksen wi Jungs joa blossich us lütten Zappedeus ut de Bükspiep friemeln, un us irgendwons henstellen wor de Wind nich jüüst van vöörn keem – van wägen de natten Been.

Wichters ween ok dor joa all so’n bäten benoa-deeliicht.

Un nu moal eerlich – aal ji Lüü!

Bi us in d‘ School – an d‘ Müür van dat „00“ – stunn woll up een Toafel:

„Nach dem Pinkeln, vor dem Essen – Händewaschen nicht vergessen!“

Oaber well – besünners van de „Knaben“ – hett sük woll doaran holln?

Hann’nwaschen – wi mooten dat joa jüüst nich vertelln, – geev dat doch meest blods eenmoal an d‘ Dach. Bevöör wi in d’ Nüst kropen.

Un wenn wi Jungs dat henkrägen, wur ok dat noch „vergäten“

Dor is domoals niks över schrääven worden. Keen Bladdjikeerl hett dor „Test der Woche“ van moakt.

Is us domoals villicht een büld Uprägung dör de Nöäs goahn?

Ikk mach gannich „Rückschritt“ denken un schrie-ven – oaber een bäten Besinnung wür us aal heel good doon.©ee

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist c1d-2019-04-5-08-53.jpg.

Dodensönndach

Dodensönndach
Stillichkeit
Graftenruh’ un Hillichkeit

Stoom licht över Kaarkhoffs Wischen
Klokkenlüüden
un dortüschen

heel van wieden
huulen van een Schkippssireen
wiel, de Stüürmann
kann de Kant nich sehn

de Koptein de sücht blods griese Lücht
de häntich över d’ Woater flücht
he meent tomoal de Seel’n to spöörn
de hüm willt in d’ Hoaben föörn

©ee

Schwieg still …

Schwieg still mien Haart, schwieg still
mien Seel flücht över d’ Woater licht
see weet nich wat see söken will
see käent nich Förm un nich Gesicht

see spöört dat mi wat fäälen deit
see sücht dat Lokk in mien Besinnen
in dat sükk aal mien Süchten dreit
so witt as unbeschrääven Linnen

see kummt eers trüch wenn see wat funnen
wat liek in mien Belääven passt
wiel see denn ’wiß dat ikk hevv wunnen
wiel verlüstich geit mien Olldachslast.

© ee

c1d-2019-04-5-08-53b

wave-897752_640

Een ächten Sömmer . . .

 

De Sömmer vöör d’ Joahr hett aal dat, wat so een Sömmer dries hemmen moot. Dat Kwekksülver drifft sükk all länger Tied up de Boavensiet van de dartich rüm. In heel Jurop word dat Woater sinnich minn. Een itoaljeenisch Ministroabeln hett dat woll vöörutsehn, as he annerletzd sien Spröäk över de grootmuligen Düütschen losloaten hett. Soveele düütsch Boadgasten as in de anner Joahren kunnen see in de Stäävel, as dat Süüderland ok heet, up Stünn’ns gannich verknusen. He hett denn ähm up sien Oart dorför sörcht, dat een Deel van disse grootmuligen Germoanen in Huus blääven is. Moot man hüm in Itoaljenien doch verrafftich noch dankboar för wääsen. Wenn he näämich sächt har – Lüü, koamt för d’ Joahr in jo waarkerfree Wääken nich hierher – wi sünd an verdörsten, denn har he wiers soveell Kiekers in d’ Land hat – dat har woll een Katastrofe gääven.

Up de een ov anner Oart marken wi dat mit de Waarmte bi us joa ok. In mennich Koppen is näämich veelstominn Fuchtichkeit in – dat Denken löpt nich mehr so lieklang de Brägenspooren. Minsch kummt dor sülven foaker gannich so recht achter. So as Hanne vöörmörgens. Hanne dat is van mien Kusin – wat nu wäär de jüngst Dochter van mien Moders öllste Süster is – also Hanne dat is van mien Kusin de Dochter.

See pingel vermiddach bi mi an. Heel dörnanner wee dat Maidje in d’ Kopp, as see anfung to röädeln. Ikk hevv hör mit hör Schnakkeree eers wat hen un herlopen loaten, bit ikk hör denn froacht hevv, wat see mi eelich vertellen wull.

Och joa – keem dat denn verbiestert dör de Droaht – Ewald, Du glöövst dat nich – ikk wor olld.

Wat schull ikk hör anners dorup antern as: Mien Deern – dor vertellst du mi niks Neeäs – dat maark ikk wiers sülven elker Dach. Vöörmörgens muß ikk doch verrafftich eersmoal tokieken, ov ikk noch in d’ Nüst leech – wiel een mit mi an d’ Telefon schnakken wull.

Oaber nää – dor wee mien Hanne nich mit tofrää. Dat is bi di joa noormoal – du büst joa ok dääch wat öller as ikk, Sowat kreech ikk van hör to hörn – ikk, wor ikk doch noch keen een griesed Hoar up mien Köäsel hevv. Nääman … kummt dat ok allwäär van hör dör de Droaht – wat mi nett ähm ünnerkoamen is – du glöövst dat nich – bi mi is dat reinwäch wat eernsthaftiged. Ikk mach mien Dieter dat gannich vertellen. Dieter is dat Mannsbild, mit dat see de Huushollen, un dat wat anners noch dortohört, deelt.

Heel näävenbi köänt ji doran moal sehn, wo hoch Hanne – wat mien Kusin hör Dochter is – mi inschätzen deit, dat see mi wat vertellt, wat see nichmoal hör Dieter vertellen dröfft.

Ikk wee in d’ Staddje, sächt see – Planten föör de Tuun to besörgen. Bi disse Waarmte kanns sowat joa bäter all mörgens beschikken. Nu koam ikk doch jüüst körtpustich un schweeterk noa Huus to – un wat seech ikk all van wieden? Dor steit doch verrafftich so een ollen schenguläärden blikkern Krüdeloar up de Stää an de Stroatenkant, an de ikk jümmers mien Foahrtüüch ovstellen do.

 Jungedi – wat wee ikk binnerwendich all mit de Keerl dor achter d‘ Stüür an d’ futern. Denn DAT kunn blods een Mannsild weesen. Is doch soveel Bott de heele Stroat langs – oaber nä – dor moot sükk een so’n Leulapp van Stüürmann jüüst vöör miene Huusdör breetmoaken!!! Un wat schall ikk di särgen – as ikk stuv tägen dat Hüdschefüdel stillholl, üm in mien Brast to kieken, well dor so unkloog is, dor maark ikk, dat ikk up us oled Foahrrad sitt – un dat moie Auto, wat dor up mien Stää, föör mien Huusdöör steit, mien eegens is.© ee

c1d-2019-04-5-08-53b

fathers-day-2310369_640

De Himmelfoahrtstuur . . .

Mennichmoal bün ikk so’n bietji an trillern, ov dat, wat wi
Minschenkinner in d’ Lääven so utfrääten hevvt, irgendwons
fasthollen ward. Nä nää – ikk meen nu nich amtlich un van
irgendeen Paragroafenschooster to Papier brocht – nää – ikk
meen aal dat, wat dor so bi doalfallen is, oan dat dat glieks
aktenkünnich worden is. Ikk mach jo beruhigen – wenn ikk to
mien Tied vöör mien Herrgott stoa, denn bruk ikk mi nich
vöör Angst in d’ Büx to schieten – ikk hevv, dat glööv ikk
tominnst, nümms so säär doan, dat ikk dorför in d’ Fäächfüür
brannen moot. Oaber lichtfaardich is man denn ov un to doch
woll moal wääsen. Dat har ok foaken de anner Kant hengoan
kunnt. Nu is dat bi us Minschen joa een bäten anners as bi de
Deerten – bi us Minschen kummt de Verstand (villicht) mit
de Joahren – de Deerten hevvt hüm all van Geburt ov an.
So – nu weeten ji dat ok wiers.
Wor ikk nu ähm över hersitten will, dat is een Begääven ut de
Tied van miene Jungmannstied. Een heel moied Vöörjoahr
leep mit us dör de Doagen, de Tied leep up Pingsten to.

Un asdat nu moal so is mit de jungen Peer, wenn dat Vöörjoahr
word – de stääkt ov un to de Hoaver. Wat denn foaken mit
een Dönnerschlach to Enn’n geit – dat faangt meesttieds mit
een Schmüüster-grienen an. So ok ditmoal.
Helmut – ikk nööm hüm eenfach moal so – wee all een
Mannsbild mit groode Fööt. Dat heet, he har all mennich
Stappen dör d’ Lääven achter sükk. Een bääten dwarß wee dat
ov un to moal ovlopen – dat har villicht dormit to doon, dat
he gewaltich över Krüüz keek. Man wuß ni nich, well he
jüüst in d’ Ooch har, wenn he vöör een stunn. Na – liekers,
up jederfall kunn he sükk good helpen. Also – Helmut har up
een Vergantung in d’ Noaberdörp bi een Rullwoagen de
Toschlach kräägen – un wiel he de nich sülvst trekken wull,
har he glieks een Peerd dorto köfft – een moied wittet
Dübbelpony. Dat Pony wee joa nu nix tägen to särgen – oaber
de Rullwoagen – de har sien bestich Doagen all laang achter
sükk – netso as Jan Schliep, de sükk mit Hoak un Kroak noch
so även elker Dach noa Emil Egts sien Krooch henschlääpen
kunn, üm sien Knoaken mit Doornkoat to schmeeren. Up
jederfall – Helmut meen dor wat van – un wi wullen mit dat
Gespann Himmelfoahrt up Tuur. In Stükk ov wat Doagen
hevv ikk denn ut de rötterige Woagen een Glanzstükk van
Foahrtüchs moakt. Voaderdachmörgen wee dat sowiet – särß
Mannslüü stunn’n mit Maibüx un Sönndachshoot proat, üm
de Dach so richtich to fieren – anners kunn dat joa ok keen
Pingsten warden. Wat har dat gääven – dat mach man sükk
joa gannich utdenken, wenn de Tied stoahn blääven wee.
De Woagen wee utstaffeert mit Dischen, mit Banken, mit
Schlukk un mit Beer – wi wullen up de Tuur joa nich stoahn
– un ok nich verdörsten. In d’ mirden stunn een häntich
Hunnerdliterfatt ut Fettköters Broeree – man kunn joa nichweeten,

wo laang de Reis dwarß dör d’ Kuntrei van
Bohnenbörch över Sengwadöng noa Maria Albers hör
Koostall un wäär retour up Hooksiel an, anholllen de. Dat us
Fatt denn nich to flink güüst wor, hevvt wi ünnerwäängs keen
Huus an us vöörbifoahren loaten, an dat buten een
Weertshuustoafel hung. Noamiddachs to d’ Teetied harn wi
Mannslüü aalmitnanner all good een sitten. Mit Musik gung
dat wäär up d’ Siel doal. Hans in d’ Glükk – wat us Muskant
wee, de kreech ut sien Knööpkomod man blossich noch
„Annelisse – och Annelisse“ rut. Jümmers wenn he genooch
Perzenten in d’ Blood har, wee dat denn sien eenzich
Programm. Us eersten Foahrmann mussen wi all dreemoal
wägen anhollen. He full stoadich van d’ Bukk – he har woll
de fallend Süük. Us tweeden Foahrmann de har dat Peerd in
Luur. He wull dat Dübbelpony doch mit Gewalt wiesen, well
de Boas wee. Tja – un dat hevvt wi denn ok mit aal Mann to
weeten kräägen. In de eerste Kolk, de dat plietsche Peerd to
foat kriegen kunn, wee us Tuur to Ennen. Een Drufel duun
Mannslüü kroopen ut de Kolk – as gröönsche Porgen ut een
Woaterpool. Netso natt un gröön van Oantenmuut – wi harn
woll aal mitnanner Quaak heeten kunnt. Eenzich us
Schkandoalfoormann, de stunn drööch up de Kant – de har
dat Mallör koamen sehn, un wee vöörtieds dorbi
doalsprungen. Nu muß dat ok noch nett vöör us Helmut sien
Tohuus geböörn. Blied ween wi, dat dat ovkant van d’
Hauptstroat passeert wee. Eenzich een Handvull Kinners – ut
de dree Hüüs dor ümto – seeten up d’ Stroat an schietklein.
Hans in d’ Glükk har de heele Undööch noch gannich in sien
Köäsel rinkräägen – he har nich een Toch lang uphollen
Musik to moaken. Dor wee oaber keen „Annelisse“ mehr to
kennen – sien Handörgel wee binnerwendich mit dat gröönsche

Kolkwoater an schnükkern, un hiem bi d’ trekken
blossich noch as een Seeülk in Moandschien. Un as wenn he
noch nich genooch har, stapp he nochmoal in vull Montur in
de Kuul, üm sien blauklöärigen Samthoot tofoat tokriegen, de
mirden in de Oantenmuut schwabbel. De har he näämich van
sien Annelisse to Himmelfoahrt kräägen. As wenn dat Moat
mit dit Gedoo nich all övervull wee, stunnen tomoal woll
füfftich Kiekers üm us to. Mi is dat vandoach noch een
Roatsel, wor de Lüü aal so flink bilangs koamen sünd. Wenn
ikk säch, üm us to – so is dat nich de Woahrheit –
wenichstens nich heel un dall. De Mäklers stunn’n aal üm us
Helmut ümto. Sien Manschestern Knikkerbokkers – up de he
jümmers so bannich stollt wee – de hungen hum as Büdels in
de Kneebuchten. De Drachseelen kunn’n dat Gewicht nich
mehr hollen.De Büx wee bit boaben hen vull Woater, un har
de laang Ünnerbüksen – de joa ok an de Drachseelen
fastmoakt ween – mit noa ünnern szakken loaten. He stunn
mirden up de Padd – mit noaken Mors un blengerich
Geschirr. So kunn up jederfall jeden sehn, woarüm sien Grete
dat Kinnermoaken soveel Spoaß mook. Un dat – dat weet ikk
wiers, hett sien Grete nich sovöäl Spoaß moakt – de stunn
näämich stuuv tägen hüm vöör de aal de Minschkes.
Up d’ Siel – in Emil Egts sien Krooch – dor hett de Dach
denn noch reschkoapen Stäävels ankräägen, sudat he ok good
noa achtern in de Tied lopen kunn.
So harn de Lüü an d’ Diek lang wäär een Tiedlang wat to
schnakken – un wi Mannslüü harn wäär rejell wat beläävt.© ee
ewaldeden
Bild von succo auf Pixabay

c1d-2019-04-5-08-53

Es tobt die Zeit der Maischollen …

IMG_8233

Rökerfisch . . .

 

As jung Kierls up dat Eiland mussen wi joa in de laang Sömmerdoagen sehn, wu wi de Oabendstünn’ns in Stükken kreegen.

Allto stuur is us dat nie nich fulln.

Wenn de een niks wuß, denn full een annern in wat wi verhakkstükken kunnen.

Laangwiel wussen wi gannich wo dat schräven wuur.

Bevöör dat denn Tied wuur in d’ Nüst to klautern, leeten wi aal wat wi so up d’ Liist brocht harn, bi use Fründ Benti ovzakken.

Bent har van sien Oal de Tankstäe an d’ Hoaben övernoahmen – man kann ok woll särgen, he har een Goldgruuv arft.

Dat is hüm oaber ni in de Kopp stäägen. He bleev jümmers so as wi, de wi meist niks harn as us Tüch an d’ Liev.

Aal poar Doach de Bent rökern. Van de Rökeree dor  har he een Schlach van wäch. Smoortoal un Seetung kunn wi us joa nich leisten – dat wee för us veelsto düür.

Oaber dat de ok heel nich nödich.

Eenmoal in d’ Wääk keemen de Hollanders un leeten hör Fanggood up Nördernee.

Wat van de Fischken to verhüüren nich grood genuch wee, dat kreech Bent upto.

Dat wee denn vöör us. Wenn he de Bifang denn rökert har, kreegen wi ‘n Butt ov ‘n lütten Stint woll vöör ‘n Gröschke. Dat kunn dat bi us denn noch nett lieden.

Bit wi denn noa een heeten Sömmerdach bi Benti tosoamen up de Hoabenmüür seeten. Wi harn de Dach mit aal Jungs een bäten Glükk hat un düchdich Schlikkergeld krägen.

Nu kunn dat wat lieden. De Hollanders ween jüüst dor wäst. De Rökerschkapp hung vull.

Een van us har een grandiosen Idee: Rökerfischk äten – un well am meesten dorvan äten kunn de wee de Boas.

Dree Beer harn wi ok all up, un so wee dor denn ok keen een, de wat dortägen har.

Nu gung dat los – de Rökerschkapp open un de waarme Butt leep dör us Halsgatt as niks Goodes. Wi hevvt us aal niks doahn – so bi dartich Stükk wee Fieroabend. Mehr wull eefach nich andoal.

Dat wee oaber ok vöör lange Joahren mien letzten Rökerfisch.

Twee Doach is us heele Drufel Jungs nich van d’ Dönnerbalken rünnerkoamen

© ee

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

botterlickers .

dovetail-600908_1280

.

Schmetterfalter Flatterflüge
von Blüte zu Blüte farbenfroh
die Fröhlichkeit der Sonnentage küssen.© Chr.v.M.

botterlickers fludderflegen
von blööt na blööt farffroh
de bliedhait de sünnendaagen duutjen.© Chr.v.M.

c1d-2019-04-5-08-53

.

.

Ungedoo . . .

Well mien Geschichten käent, de käent joa all Texas Bill – us Indioaner, as he sükk sülvst nöömt hett.

De knustige Eekenboom mit de Klöär van een Törfsood. De Keerl mit dat weeke Haart in een steenbakken Körst.

Noare Tieden hett he wiers langer as veerteindoach beläävt. Oaber wenn he man blods een dröögen Knüv Brod har – de hett he an schmachtich Deerten verdeelt, un sülven Woater ut d‘ Tochschloot drunken.

He har een Oart van Natur – dor kunn so flink nümms anlangen. Säker – he much geern een – ov ok woll een mehr, wenneer sien Pinunsen dat denn lieden kunn’n. Dat wee denn oaber woll mehr een Ploaster up aal de kört Stäen, de dat Lääven in sien Seel haun har.

Wo he sien Doagen tobroch, un wat he aarbeiden dee – dat wee hüm schietegoal.

Twee Ekkpielers harn siene Doagen.

Soaterdachsnoamiddachs muß he in sien Hauptsquarteer wääsen.

Sien Hauptsquarteer nööm he een bestimmden Krooch. De Boostää kunn noch so wiet wäch lirgen – Soaterdachsnoamiddachs muß he dorhen – dat kunn wääsen wat wull. Oaber up eens dor kunns Hüüs boon – Sönndachsmörgens – bi d‘ lächt wurden – stunn he wäär an sien Boantji. Un wenn he veertich Kilometers to Foot lopen mußt har.

Un netso iistern trukk hüm dat eenmoal in d‘ Joahr noa Huus andoal – noa dat Huus an nde Emscher mit de Duwen up d‘ Böän – dat Tohuus dat sien Kinnertied sehn har.

Dit eenmoal in d‘ Joahr, dat wee jümmers de tweede Sönndach in d‘ Maimoand – Muttertag – as man ok woll sächt. Een Nacht lang seet he denn up de ole Bank vöör dat lüütji Köälenhauerhuus – van Düsterwarden bit in de eerste Mörgenlächte. He de niks äten, he de niks drinken, he de nich schmöken – he sää keen eenzich Word.

Sien Moder, de lääv woll noch – oaber de is nie nich dor achter koamen, dat hör Jung de Nacht up de ole Bank tobrocht har. Irgendeen hollten Begääven har hüm in sien halfwussen Tied ut dat Huus dreeven.

Sieddem har he keen Toanenspitz mehr in dat Binnerenn’n sett – oaber he wuß sien Moder dor binnen manken de Müür’n, un solaang hör Waarmte in dat Huus wee, wee de tweede Sönndach in d‘ Maimond sien hoochsten Fierdach. Ikk hevv hüm nie noa dat Begrünn’n froacht. He har mi dor ok säker keen Antern up günnt.

Bit in een scheddrigen Moandnacht noa de tweede Sönndach in d‘ Mai. He stunn vöörtieds allwäär vöör de Dör. Sien Moder de wee dor nich mehr – hör Waarmte wee van disse Eer.

Dor hevv ikk dat eerste un eenzichmoal Troanen in sien Oogen sehn – un hevv toweeten kräägen, wat in siene Halfmannstied passeert wee.

Ikk vertell jo dat nu, denn Texas Bill – de Indioaner – de is ok all een Tiedlang up de Günntsiet van d’ Lääven..

He har as jungen Kierl in duunen Kopp de Hand täägen sien Moder hoaben – un dit Krüüz hett he sien Läävdach up d‘ Pukkel droagen.

Villicht givt dat nu de een ov anner ’n van jo een bietji to denken.

© ee

ewaldeden

 

c1d-2019-04-5-08-53

3b0cf-head-932772_640

Eden meent …

zur Diätenerhöhung für MdB’s

Eden meent dat Moat is vull,
see drieven dat nu rein to dull –
dat in hör eegen Taaschke gääven
un säkern sükk een Luxuslääven.

Wormit hevvt see dat denn verdeent
dat Volk hör dissed Utkoam’n leehnt?
Wor mennicheen doch blods van dröömt,
wenn he mit Mors an d’ Grund verklöömt.

Dat sünd hoast Söäbenundaartichdusen
€uronen – un dübbelt veel in Düütschmark utgedrückt
dor moot doch rein de Düwel husen –
un dat is blods eens, dat is VERRÜCKT.

© ee2019-05-12

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

Twee rode Luchten …

 

Annerletzd wee ik noch in düstern ünnerwäängs. Niks wee los up de Stroat – bit up twee rode Luchten, de een heel Enn’n vörrut to mir her blenkerden. Ik weet ok nich, wat mi inschoot – ik gung mit Foot van d’ Gas – wiel ik tomoal de Betonstroat noa d’ Nörderneer Meieree för mien binnerwendich Ooch har. Nu frocht mi säker een, wat hebbt twee rode Luchten nachtens up de Stroat mit de Betonstroat noa d’ Nörderneer Meieree to kriegen. Eelich niks. Kiek – un dat is dat joa man. Een Bild ut mien Eilandstied up Nördernee seet mi tomoal in d’ Kopp. Dat is wiers all good wat her – oaber as dat so is, wat sitt dat sitt. Well van de Honoren up Nördernee to de Tied wat up sükk hull, de foahr in de Haarst ov Winterstied schnoamiddachs woll üm Oost noa d’ Fleegerplatz an dd’ Füürtoorn, üm mit de anner Mannslüü, de up dat Eiland ok so’n spierke wat to särgen harn, so een bääten de Welt to bekieken. Un wiel man dat Elend joa ok domoals all foaken genooch nöchtern nich erdroagen kunn, geev dat dorbi ok stilkens een lütten Sööpke. In d’ Sömmerdach – mit aal de Boaadgasten – har man joa keen Tied för sowat. So ok Melkbuur Brauer. Up de Hentuur har he sükk noch een bietji argert, wiel halfpadds noa d’ Meieree bi een lüttjien Boostää Koabelee över de Stroat leech. De Arger doröver wee hüm een poar Stünn’ns – un woll Stükk ov wat stiewe Grog – loater, as he sükk up de Padd noa Huus mook, all laang ut de Kopp floagen.

Dat Denken “Boostää” – dat seet hum oaber woll in d’ Kopp fast, as he twee rode Luchten vörrut dör de Düsternis blenkern seech.

Sien Verstandsweeten woahrschoo hüm: Dodo – pass up, dor is de Boostää ! Seech to, dat du good tüschen de rode Luchten dörkummst.

Süchst woll – un dor har denn een Uul seeten. De Boostää in sien Koppweeten wee gannskeen Boostää mehr up de Stroat – de Aarbeiders ween mit hör Waarkeree laang kloar. De twee rode Luchten vöör hüm, de seeten achtern an Gerd Nimskis hoagelniegelneen Lloyd Alexander. Dor is us Frünnd Dodo denn ok flink achterkoam’n – oaber eers, as he Gerd sien neeän Lloyd düchdich tosoamenstuukt har.

 © ee 

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

 

 

Blanke Huut . . .                  

 

De Boadtied löpt wäär an – Freikörperkultur – dat is een Beteeken, dat vandoach hoast niks mehr to bedüüden hett. Dör jeder Kiekkassen – in jedet Blattje springn de Minschenkinner noakend dör de Oalldach. Mit Kinner meen ik nich Janntje un Peter mit Sandschüpp un Emmer – nä, nä – ik meen all mehr de mit puusbakkich Bösten un Strukwaark an d‘ Liev. Wat sünd wi verlüstich goahn, dat wi us nich mehr scheeniern köänt? Drei dat Tiedenrad man ähm een halwich Joahrhunnerd trüch – dor seech dat noch heel anners ut. Ähm vöördem, in dat grotdüütsch Riek mit sien Ideologie van gesunn’n Körper un gesunn’n Geist wee dat för Minschen, de sük geern oahn Tüüchs verlusteerden, nich so stuur. Oaber jüüst wee man dit Denken un Doon van Rassetüchten bediekt, seech man ok niks mehr van blanke Huut. Najoa – de Minschen harn ok woll anner Sörgen – un so’n schmachtich Liev, an de man de Rirbens telln kann, moot man joa ok nich mit Gewalt vöörwiesen. Stükkwies wuur dat oaber joa bäter – un so keem FKK wäär an d‘ Lücht – wenn ok man achter Richel un mit steensche Regularien. In d‘ grote Land wee dat man blossich an een poar Stäen mögelk. Wiers har dat ok all wat mit Geld to doon – wo anners ween Sylt un Nördernee de Kolonien? Us jung Fenten, de wi so Dach för Dach up dat Prominenten Eiland an knoiin ween, keem dat joa goaelk tomööt. Full dat doch jüüst in de Tied, dat us dat Hoar an d‘ Liev anfung to killern. Veertein Kilometers bit noa d‘ FKK – Düün – dat wee doch för us keen Müür. So steusterten wi foaken an de grode Toafel vöörbi – netso as de Minschen woll vöör över tweedusend Joahrn in dat gelobte Land trukken sünd – dat Land wor Melk un Hönnich van de Bargen leep. So’n bietji wee dat för us woll so. Nich dat de een ov anner nu luut utgielt un röpt: Sodom un Gomorrha – nä, nä – so nich. Dat har aal sien Örnung – moi in schräven Bookstoavens brocht. Gefööln, de schull man denn buten dat Richel loaten. Oaber moal eerlich – kanns een Katt dat musen verbeeden? Ik seech dat Koppschüdden bi jo – kiek – un dat meen ik dormit. Jedeneen wuß ok woll, dat dat Tüüchs buten bleev – un dat Kieken mitgung – blods – wiesenloaten drüffst dat nich. Wat hebbt wi mennichmoal up d‘ Mors Brandbloasen hat, wenn wi up d‘ Buuk leegen – un mit’n Poahl in d‘ Grund fast seeten. Wenn di de Gefööln denn ünner d‘ Huut langs kroopen, drüffst di joa nich ümdrein. To’n tweeden wee dat sowieso schinant – oaber to’n eersten keeken joa Schandarmsoogen boaben van d‘ Peerd, ov nich irgendwons een Knoaken in d‘ Lücht stunn. De harn dat good – de harn över d‘ Middelstgewehr een Uniformbüks. Kanns ok woll särgen, een Oogenklapp för lütt Jehann. För us wee dat foaken leidich – kunn’n wi doch eers wäär upstoahn, wenn us Oogen keen Kattun mehr kreeg’n. Liekers – wi hebbt dat in Koop noahm’n. Tägen de Sünn’nbrand geev dat Bottermelk, un dat Koppfoor kreegen wi ümsünst.

 © ee 

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

fehmarn-1413674_1280

Nördernee . . .

Middewääk oabnd seet ik in Sinas Böökerwaarkstää in Jewer – dor dröfft ji ok ruhich moal hengoan – wenn jo jo Padd in Jewer över de Kaarkploatz föört – wat Sinoa Jostes so dor moakt – dor geit een dat Haart up – oaber dat blods so mit an d‘ Kant – also Middewääk oabnd seet ik dor – ’n bietji wat to vertelln – joa joa – ik weet dat ik niks to särgen hebb – ik hebb dat all good mitkräägn – dor ut de tweede Riech – ik hebb dat wenichstens versöcht. Dor wee ok so’n bietji wat van Nördernee mit in. Een Deel van mien Jungmannstied stunn mien Bäed dor – ik wull eers särgen – ik har dor mien Telt upschloan – oaber dat kunn mennicheen woll anners utlärgen. Liekers harn wi wat mit Wichters to doon – ok woll moal ’n bäten mehr – oaber dor schwiech ik över. Mi hett moal een Doam sächt – dat wee mien ingelschen Karakter – ik glööv – see meen wat Gentelemenhaftiges dormit – wenn ik denn so an mi langskiek – ik moot togääven – dor kunn wat mit an wäädn. Wiel – mien Voader wee jo een Saylor. Wat dat eelich bedütt, weet ik bit vandoach nich so recht – oaber dat klingt so moi – fien ik. Harrijeses – nu bün ik all wäär rein van Nördernee ovkoamn – schüldigung. Wenichstens – as ik so’n bietji wat ut mien Besinn’n an disse moie Tied in de Welt lopen leet, kreech ik tomoal een antern. Oach wat – keen Echo – wi sünd doch nich in de Knödelbargen – nä – dor seet in de tweede Riech vöör mi een Froominsch, de lääv mien Geschichten mit – ik kunn dat rein fööln. Un wat keem dorbi rut – see wee mien Tüüch – mien Tüüch, dat ik de Woahrheit vertell. See har in de sülvige Tied as ik up Nördernee läävt. Ik har woll vöördem pathetisch särgen kunnt: Und Gott ist mein Zeuge – dat har mi joa doch nümms glöövt. Tomoal seet dor well, ’n Minschk as du ov du – de har dat mitbeläävt. Gottinää – wat hebb ik mi hööcht. Ik wuur up Schlach ’n Enn’n grötter – mien Moder har woll sächt – Jung – paas up de Böän up. Us Eilandslääven full ok noch jüüst in de sülvige Tied. Ik mach nu nich särgen, wo laang dat her is – denn kunn woll de een ov anner anfangn to räken, wo olld wi sünd. Bi mi is dat liekers engoal – ik seech all sied twintich Joahr ut as tachentich – oaber as een Doam moal sächt hett – mien Gentelemenhaftichkeit. ’n büld Nörderneer Originoals hebb ik joa all van schrääven – de ole Schlachter Wessels – de har Margret – Margret heet näämich mien Tohörerin – noch in d‘ Kopp. Schlachter Wessels broch noch ’n half Schwien mehr up d‘ Wacht as us Wattföärer Hinnerk Clausen. In sien Gewaltspans kunn woll ’n Beerwoagn Anker schmieten. Wenn Schlachter Wessels för lütt Jungs ut Büks muß, gung he stilkens noa buten up d‘ Hoff. Bi een so’n Gedoo hett hüm denn moal ’n lüütji Jung tokeeken. De Jung kunn sük denn nich verkniepen, vöörn in d‘ Loaden luut to krei’n: Onkel Wessels – ich hab dein Pilimann gesehn. Domoals kunn mennich oal Tant bi sowat woll noch ’n Doalschlach kriegn – nich so Schlachter Wessels. Noa tweemoal Lücht hoaln greep he in d‘ Geldschuuf – un statt Schellns kreech denn lütten Wiesnöäs ’n Doaler. Un wat sää Schlachter Wessels – hier mien Jung – de hest du verdeent – ik hebb dissen Schlawiner näämich all sied twintich Joahr nich mehr sehn.

 © ee 

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

tea-2356764_640

Een Teegeschicht . . .

 

’n half Joahrhunnerd is all hoast dör de Tied lopen – na – woll nich heel – oaber fiefunfüfftich moal dreehunnerdfiefunszäßtich Doagen lirgen doch all tüschen dit Beläven un vandoach. Mien Jungmannstied up Nördernee wee jüüst anlopen.

Wi kreegen in use Läärtied joa nich de Welt an Pinunsen – tein Mark in d‘ eerst Joahr – twintich in d‘ tweede un dartich in d‘ daarte. Dor kunns nich wiet mit spring’n. Also hevvt wi jung Lüü us fix noa Toaarbeid ümsehn. Wiel ikk joa nich so een heel Frömden up dat Eiland wee – mien jüngst Süster har näämich een ächten Eilänner as Keerl – is mi dat Toaarbeid finn’n nich allsto stuur fallen. Bi Melkbuur Meyer keem ikk in Nävenbihüür. Vöör mien Dennst mörgens – un in d‘ Freetied, wenn d‘ denn nödich de. Elker Mörgen üm lokk dree gung dat los mit Omoa Meyer hör oal Doamenrad. An beid Sieden hung een Melkbumm un achtern up d‘ Drachholler stunn een Klüterkist mit Kees un Botter – un denn man los. Ikk hevv vöör Dach un Dau woll mehr Nörderneer Kökens to sehn kräägen, as mennicheen Minschke Hoar up d‘ Kopp hett. Wiel de Minschen üm de Tied joa noch Minsch sünd, hevv ikk ok een büld anner hoarbösselich Kroam to sehn krägen – dat kanns utlärgen as dat wullt, dat is woll up elker Wies recht. Well dat noch nich sülven beläävt hett, de kann nich weeten, wo moi so ’n bietji Leevde noa d‘ upstoahn is – ov wo lekker ’n heeten Grog üm Klokk veer. In still Stünn’ns loat ikk dat ov un to moal an mien binnerst Ooch vöörbilopen – un denk: Wee dat doch nochmoal so een häntigen Welt. Överall wor man in de Hüüs rinkeem – ok wenn dat man blods in d‘ Achterköken wee – stunn dor ’n Köpke Tee proat. Nä nä – dat is vandoach liekers nich mehr komodich. Pingelwoater ut d‘ Fabrik, joa – villicht ok moal een Schlukk word di anboaden. Oaber kanns dat mitnanner verglieken? In disse Riech van Teehüüsen stunn een besünnered Huus. As so een Hukeldääken hung dat Efeu över d‘ Huus. Dor – bi Moder Dunkmann, dor kunn rinkoamen wenneer man wull – Trekkpott un Taasen keemen gannich van d‘ Disch ov.

Frömden verkeerden nich bi Omoa Dunkmann – see har keen Koamers to verhüür’n, un Kinners har see ok nich vöörtowiesen – de ween all aal dodblääven. Dat Mannsbild, wat see moal freet har, dat wee up See ovdrunken. Un so wee see blied, wenn moal Bekennden bi hör rinkeeken. Man wee noch gannich recht binnen, denn greep Stine all noa d‘ Teepott – un kunkel di de Taas vull. Dat eerst moal hevv ikk mi rein hööcht – so een moien Klöär van Teefaarf, dat wee rein wat seltens. Noa de eerste Klukk wee ikk in mien Weeten allwär twee Trää noa vöörn koamen. Omoa Dunkmann har keen Tee in d‘ Pott – bi Omoa Dunkmann geev dat Rotwiin ut Taasen. Un wat sää see – wenn man denn een bäten plietsch ut troanich Oogen luur? Drink man – mien Jung – dat is good för d‘ Blood – un ut d‘ Teepott is dat nich so schinant.

 © ee 

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

Een Originoal . . .

De Welt verlüßt an Buntheit – nich de grode Woahnploatsen – nich de luuden Milljon’nmetropoln mit hör Köälnstofflucht un de dusend Fensters in een Riech – mit dat noakend Fleesch un de Colamoroal. De lütji Dörpen – dat wiede Land blöd’t ut. Söök man een Tant Emmoa-Loaden mit ’n Gurkenfatt un Schuufens för aal de Olldachsklüterkroam – kiek man ut noa hukelige Krööch, wor de Piependamp van hunnerd un mehr Joahr an d‘ Böän sitt – wor de Krööger Moin sächt un mit fief Wöör söben Biller moalt – wor noch een in d‘ Hörn sitt un mit sien Trekkbüdel Musik moakt van de di nich de Oorn van d‘ Kopp faalt. De Karakterkoppen mit binnerwendige Ekken un Kanten word’n minner. de Lüü köänt vandoach bäter mit Kompjuter un Läptop ümgoahn as mit tohörn un denken. Is noch gannich so laang Tied her, dor geev dat noch Originoals – so as Fritz Buschker in Wiefels, de van sük meen dat he bekennder wee as Jesus – ov Thedi Busker – de ole Hoabenkoptein up Hooksiel, de stoadich Busten in d‘ Tuung har. Foahrmann Makki Bothe – för Generatschon’n van Jewers Kinner de Sünnerkloas – hört ok in disse Riech. een heel besünnerd Originoal seet up dat Eiland Nördernee – weeten ji noch, de ji dorbi west sünd? Glieks achter d‘ Denkmoal – Hinnerk Klausen – de ole Wattföörer – tweemeter hoch un een meter sömszich an d‘ Siedelskanten. Wenn Dokter Stiekelwier moal weeten wull, wat Hinnerk so an Läävendgewicht up de Wacht broch, muß de Melkbuur mit sien Dreeradkuffi dorher un mit Hinnerk noa Spedi-Fischker sien Veewacht to. Dreehunnerdfüfftich Pund wies de Wachtbalken meist an. Hinnerk har woll een Stüürmannspatent – oaber nich för een Landfoahrtüüch – Kutterkoptein wee he moal wäst. Up d‘ Drööchte dee dat för hüm een oled Doamenrad – dat wee Boojoahr nägenteinhunnerdsöben. Gritzner kunns dor noch an läsen. So’n neemodsched Rad har woll noa d‘ eerst bestiegen de Flöägels hangen loaten. Nich so Hinnerk sien Neimaschin – as he jümmer sää. Hinnerk we een Wattkünnigen up eegen Räkning – sien Kantor har he jümmers bi sükk bi. Twee Gewaltstaaschken hungen an beid Sieden bi d‘ Lenkstaang andoal – un wenn dat in d‘ Watt gung har he de in d‘ Füüsten. „Dor sünd wichtich Papiern in“ – dröän he mit sien rüsterk Iisenstiäm – wenn moal een partuu weten wull. wat in de Reisekuffers in wee. Schooster Holtenspieker har oaber ok een poar Glanzstükken van Läertaaschken moakt – dor kunn een Seemann dreemoal mit ovsupen – dat Läer wur blods bäter. Kiek – un wenn he denn mit so Stükk ov wat Boadgasten dör d‘ Watt stöäkel – he jümmer as so’n Oant vöörnwäch un de annern in’n Drufel achter hüm an – to vertell’n wuß he wiers genooch – drei he aal poar hunnerd Trää sien Nakk sinnich noa achtern – wies mit sien Ballerschüppen van Hann’n in d‘ Lücht – un hier – un nääman – un sowat seltens – keem denn ut sien Schwienskopp mit de lütt Mütz dorup. Füfftich Koppen dreiden sük netso noa achtern un pliesten in de Häven. Jedeneen wull niks van dat verpassen, wat dat dor gannich to sehn geev. In een Klukk har Hinnerk achter d‘ Rüäch van de Kiekers een Buddel Beer ut sien Kantortaasch losmoakt – un noa een Gewaltsbölk keem denn: Lüü – nu is d‘ to loat – nu is niks mehr to sehn – loat us man wiidergoahn.

 © ee 

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

Rökerfisch . . .

As jung Kierls up dat Eiland mussen wi joa in de laang Sömmerdoagen tosehn up wekker Oart wi de Oabendstünn’ns in Stükken kreegen.

Allsto stuur is us dat wiers ni nich full’n.

Wenn de een niks wuß, denn full furs een annern in wat wi verhakkstüken kunnen.

Laangwiel wussen wi gannich wo dat Word schrääven wuur.

Bevöör dat denn Tied wuur in d’ Nüst to klautern, leeten wi aal wat wi so up d’ Liist brocht harn, bi use Frünnd Benti ovzakken.

Bent har van sien Oal de Tankstäe an d’ Hoaben övernoahmen – man kann ok woll särgen, he har een Goldgruuv arft.

Dat is hüm oaber ni in de Kopp stäägen. He bleev jümmers so as wi, de wi meest niks harn as us Tüch an d’ Liev.

Aal poar Doach de Bent rökern. Dor har he een Schlach van wäch. Smutoal un Seetung kunn wi us joa nich leisten – dat wee föör us joa feel to düür.

Oaber dat de ok heel nich nödich.

Eenmoal in d’ Wääk keemen de Hollander Kutters un leeten hör Fanggood up Nördernee trüch.

Wat van de Fischken föör de Gastenhuusköäkens nich grood genooch wee, dat kreech Bent upto.

Dat wee dat Futter föör us. Wenn he de Bifang rökert har, denn kreegen wi een Butt ov ‘n lütten Stint woll vöör ‘n Gröschke. Dat kunn dat bi us denn noch nett lieden.

Bit wi denn noa een heeten Sömmerdach moal wäär bi Benti tosoamen seeten. Wi harn de Dach mit aal Jungs een bäten Glück hat un düchdich Schlikkergeld kräägen.

Nu kunn dat wat lieden. De Hollanders wesen jüüst dor wäst. Bentis Rökerschkapp hung vull.

Een van us har tomoal een grandiosen Idee: Rökerfischk äten – un well an meesten dorvan upkunn de wee de Boas.

Dree Beer harn wi ok woll all drunken, un so wee dor keen een de dor wat tägen har.

Nu gung dat los – de Rökerschkapp oapen un de waarme Butt leep dör us Halsgatt as niks Goodes. Wi hevvt us aal mitnanner niks doan – so bi dartich Stükk föör elker Jungkeerl wee Fieroabend. Mehr wull eefach nich andoal. Bi nümms.

Dat wee oaber ok vöör lange Joahren mien letzten Rökerfischk.

Twee Doach is us heele Drufel Jungs nich van d’ Dönnerbalken rünnerkoamen.

 © ee

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

mic-1132528_640

Wi hevvt de Poapst to us inloaden

 

Hier in d’ Studio van us lüütji Roadio hevvt wi in de verleeden Joahren all een büld Gasten to Visit hat. So van ünnern bit boaben – dwarß dordör. De een ov anner van de Reputeerden in de Welt is säker een bietji düll, dat wi hüm noch nich nööcht hevvt hertokoamen. Ikk kann blods särgen: tööft man – ji kriecht ok noch een Loadung.

Wi sünd in us Kring vöör veertein Doach ähm aal de Noams dörgoahn, üm to sehn well nu woll tovörderst up d’ Brett steit. Dorbi is us upfallen, de Poapst wee noch gannich hier bi us. De hillich Voader har woll all een poarmoal koamen wullt – oaber wi mussen hüm stilkens ovsärgen – wiel, mit de Sproak wee dat so een Soak. Us polnisch rekkt nich vöörn un achtern, un mit latiensch is dat bi us ok nich wiet her.

Oaber nu, sää Harm – nu geit dat doch. De neeä Poapst is doch een Düütschen. Mit de schöält wi doch woll prooten köänen.

„Ikk kann ok een spierke wat up ¸bajuwarisch’ schnakken – sakra Teifi, un sowat“, schmitt Gerd dortüschen – mien Groodkusin hett moal een lütt Sett wat mit een Mariners ut München hatt.

Kiek, sächt Harm drööch – dat is säker wat weert.

Wi hevvt denn ok glieks noa Italjenien schrääven, wor de Poapst in een gewaltigen Vergnöögungspark mirden in Rom woahnt. „Vatikan“ nöömt see de joa woll.

Dat schrieven in d’ Utland is joa ok een büld eenfacher worden. Wi bruksen us van Antonio – wat de Pizzabakker an d’ Boanhoff is – gannskeen itoaljenisch Breefmarken mehr besörgen – up de Plakkmarken steit joa nu överall Eurocent drup. Kanns moal sehn, dat mit de düüre Euro hett ok siene lütji Vöördeelen.

De Poapst hett denn glieks trüchschrääven – dat gung wiers ok blods so flink wägen de neeä Breefmarkens. He wee joa geern koamen, de Oost-freesen hett he nämich bannich in d’ Haart schloaten, schrivvt he. Blossich, jüüst an disse Dach hett he keen Tied, wiel nettegroad Pingsten is, un wiel he dat denn in d’ Vatikoan düchdich Drokk hett – vanwägen dor so veele Gasten koamt. Oaber wiel ikk dat bün – un wiel he mit mien Opa, wat de oal Uloan wee, noch een büld ‚Ratzeputz’ drunken har – stüürt he sien Froo un siene Kinner an Pingsten to us in d’ Studio.

 © ee 2005

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

Radio Parkstad Drente 001

.

Dat Pannkookenhuus . . .

Wor ikk nu een bietji wat över schrieven will, dat hett eelich rein niks mit Pannkooken to doon. Eelich säch ikk. Liekers kann ikk nich ümhen, dorvan to vertellen. Riek Vliek ut Tynaarlo har mi in hör Roadiosendung „Musik för Jeder“ nööcht. De Gemeend Tynaarlo licht in de hollandsch Provinzi Drente – twee Trää achter Groningen – för de, de dat bit nu noch nich wußt hett. Wat deit een Mannsbild, wenner een komodiged Froominsch hüm wenken deit? He spüttert sükk noch ähm flink dör d’ Hoar, un neit dor achter to. Un wat schall ikk jo särgen? Recht har ikk doan!
De Haartlichkeit de mi dor in Paterswolde tomöötschlooch, de kunn ikk up een Frachtwoagen gannich bargen. So een bäten wat gliekers harn wi joa so in d’ Haart sitten – Riek Vliek un ikk. Bi dat eerste anbelln spöär ikk dat all. As ikk denn dor henkeem, seech ikk dat well. Keen grimieterk Gesicht keek mi an – keen een, de nich een frünnelk Woord sää – as wenn ikk in een annern Welt rinstappt wee.
De lekkerste Hönnichkooken un Botter un Tee luurden up mi. De Stünnen Vertelleree vöör d’ Schnakkfatt mit Riek Vliek de wee denn ok veelsto gau noa achtern floagen. Sächt hevv ikk dorvan niks – spöärt hett see dat oahn mien Särgen. Denn as ikk noch up de Padd van Roadio Joade noa Roadio Loep ünnerwäägens wee, har Riek Vliek bi sükk in Huus Pannkooken bakken. See moot bi d’ schnakken over Droaht woll föölt hemm’n, dat Pannkooken för mi de Hääven weesen kann. Tieden hett dat up mien Lävenspoar gääven, in de ikk mi so mit Mors dor insett har. So is dat nu wiers nich mehr – wiel – ikk hevv so Stükk ov wat Pünner van mien Lievhaftichkeit ovwunnen. Van wägen dat Öller un de lichtlastige Puustichkeit.
So heel achterut schmieten kunn ikk dat denn oaber doch nich, as wi noch een Settji bi hör in d’ Populierenstroat tohoop seeten. Mirdenmang de ole Kroameree un de Hunnen un Katten. Ikk moot dat moal luut särgen: Ikk hevv mi as in Huus föölt, as ikk in hör Köäken vöör de groode Hümpel Pannkooken seet. Een schlecht Geweeten is mi bi d’ tolangen nich ankoamen – un mien Wacht wies ikk de twee Pund, de ikk in disse Stünnen towunnen hevv, eenfach nich.

Wat schall ikk nu noch anners särgen as „Wääs bedankt Riek !“©ee

ewaldeden

c1d-2019-04-5-08-53

horse-896278_640

So een moi Peerd . .

 

Irgend wat wee los. Sieddem Opa Uloan güstern Oabend noa Huus koamen is, hett he noch keen dree Wöör schnakkt.

Nich dat he gnadderich is – nä, dat nich. Näää, he is anners – eenfach ruhich. De heele Dach sächt he nich veel.

Noa d’ Middachäten günnt he sükk nich moal een Middachstünn’n. Oma will weeten wat los is. Ikk moot vannoamiddach noch noa Auerk – ikk hevv dor noch wat to beschikken. Dat is dat eenzige, wat see up hör Froageree to hörn kricht.

De beid Vossen sünd anspaant – un los geit de Tour. De Dach geit dorhen – Oma sitt mit de Kinner jüüst an d’ Disch. Dat is Oabendbrodstied. Oma sitt jümmer so, dat see de Dammstää in d‘ Ooch hett – wiel – neeschierich is see joa nich, oaber weeten much see d‘ doch ganz gern aal.

Lütt Leni sücht dat toeers – Oma moakt een Gesicht, as wenn hör een de Bakkschokken uthoakt hett. See hett Uloan up de Warf drei’n sehn. Mit aal Mann stuuven see noa buten.

Up d‘ Warf steit nich dat Gespann mit de twee Vossen mit dat Opa schmörgens losfoahren is – nä, de twee Vossen sünd wäch.

Nu hett Uloan een Peerd vöör de Woagen – dat sücht ut as ut de spoansche Hoffrietschool. Dat is een schneewitten Schimmelwallach. Geschier un Peerd gliemen as wenn see mit Spekkfett poleert sünd, un Uloans Gesicht versöcht dat noch to övertrumpfen. Sien Oogen froagen in d’ Rundum: Wat sächt ji nu? Man spört, he will wat hörn – he will hörn, dat see aal Bifall klatschen.

Doch Nümms rööcht de Hannen – Oma nich, wiel see vöör Vergrellltheit glieks utnanner flücht, un de Kinner nich, wiel see vöör dat platzen nich noch een an d’ Bekk hemmen willn. So moot Opa Uloan sükk alleen höögen. Is doch de Droom van sien Läven woahr wurden.

Een witten Schimmelwallach – dat is oaber ok een Bild van een Peerd. Sophie denkt bi sükk, dat lett hoast s,o as wenn dat Peerd ut een Gemälde van Koornbrannt – ov wo de Kerl noch heet, de aal de moie Biller in Holland moalt hett – rutsprungen is. Wüggelk een Droom. Un Uloan hett nu so een Peerd!

Dor hett he de beid Vossen föör intuuscht – un man blossich noch hunnerd Doaler uptogääven – een eenmoaligen Hannelee. Oma hett noch düchdich wat hen un her futert – to ’n Utbruch is dat bi hör oaber nich koamen. Opa Uloan is all de heele Wääk mit sien Gespann ünnerwäägens. Sien Hannelee noato goahn – un natürlich de Lüü sien Schimmelwallach to wiesen.

Aacht Doach sünd in d’ Land trukken – de Auerktuur steit up de Ploan. Opa mit Peerd un Woagen up Auerk to.

Stollt as Uloanen nu moal sünd, will he de Auerker wiesen, wo good he all mit dat Peerd ümgoahn kann.

Dor hett sien Droompeerd hüm denn een dikken Strääk dörtrukken. In Auerk wee jüüst Pingstmaakt. See hevvt Sandhörst noch gannich richtich in d‘ Rüäch, as dat Peerd de Musik to hörn kricht. Up een Schlach kunn sien Schimmelwallach blossich noch in d‘ Drei lopen. Dat Droompeerd wee över tein Joahr in een Kar’ssel inspaant west. So har een reisenden Peerhannelsmann Opas Droom van een Schimmelwallach to Geld moakt. To sien eegens natürlich.©ee

 Ewald Eden

 

c1d-2019-04-5-08-53

eggs-3216879_640

Woarüm de Ostereier klöärich sünd…

Vöör een heel langen Tied — lütt Matten, wat Mester Lampe is, siene Verwandtschkupp hoppel noch in iistern Büksen und Jakken dör de Gägend, üm föör de Kinner to Oostern Eier in de Nüsten to lärgen —, dor leeten de Eier noch aal gliekerk. Man kunn dat van buten de Eier nich ansehn, ov dat een lüütji Höönermors ov een Oosterhoas hör lächt har. Dat wee heel foaken heel striepelich. De Ünnerscheed tüschen de Eier wee näämich blods binnerwendich ünner de Puul to sehn — de Oostereier ween aal mitnanner fastfleeschich — man kann ok woll särgen, see wääsen haartkoakt — een Höönerei wee in binnen dortägen glibberich un week.

Doarüm geböör dat foaker, dat de Kinner denn Höönereier an de Stää van Oostereieren körtkloppten.

Un wat schall ikk jo särgen — denn wee dat Mallör ‚türlich groot. So’n glubberiged Höönerei kann näämich schooned Kinnersönndachstüüch reschkoapen mit Eigääl un Eiwitt vullkleien. Dat wee joa nu jüüst jümmers dat moiste Sönndachstüüch, wiel — Oostern wee domoals ok all blossich Sönndachs.

Nu froacht ji säker, wu dat denn blods angoahn kunn, dat mit de Eieren-Verwesseln. Dat Geböören is heel eenfak — dat will ikk jo woll ähm verklookfideln. De Hööner hevvt eenfak de Eieren in de Nüsten vertuuscht — utverschkoamt, as dat Feddervolk nu moal is. Hööner kunnen näämich ok domoals all över de oarichsten Soaken lachen — un neeschierich ween see so as man wat.

Doaran hett sükk ok bit vandoach niks an ännert. Well jo wat anners vertellt, de lücht jo wat vöör — ov he käent de Hööner nich.

Oaber noch een Karakterbudel beseeten de Ur-Ur-Urgrootöllern van de vandoagigen Hööner — see ween över de Moaten ovgünstich. Ovgünstich up de Oosterhoas — de kunn koakt Eier lärgen! Wenneer he dat ok blods an Oostern kunn — oaber he kunn dat. See as Hööner knoieten un meuden sükk Dach föör Dach mit de Eierlärgeree rüm — mennichmoal ween dat liekers goar twee an een Dach, wenneer een Höönerwiefke heel fliedich bi de Produktschon wee.

Un denn keem dor, an de hööchste Eierfierdach, de dat up de Eer geev, so een schlappoohrigen Mümmelmann an un nääm hör dat Anerkennen wäch. Dorbi kunn he in siene Kleedoasch nich moal Feddern vöörwiesen — oaber koakt Eieren lärgen, dat kunn he!

Wiel de Hööner nu de Oosterhoasen up hör Turen van Nüst to Nüst stilkens hör eegen weeke Eieren achteranschmeeten, har de Oosterhoasengewerkschkupp beschloaten, dat de Överlandhoasen sükk bi hör Waark an Oostern blikkern Büksen un Joppen antotrekken harn.
Blossich — in disse schwoare Kleedosch kunnen see nich so flink hoppeln, un veele Oosternüster blevven doarüm leddich.

Nu moot ikk jo joa nich vertellen, wat dat föör een Gedrüüs wee, wenneer de Kinner an Oostermörgen noa veel Söökeree keen Oostereieren in hör Nüsten funnen. Üm dat Geblaar van hör Kinners nich mehr mit anhören to mooten, pakkten de Moders Höönereieren in de leddich Nüsten. Dat wee oaber ok nich de woahre Joakob, wiel de Höönereieren joa week un glibberich ween. Tschaaa — un wiel alle Moderkes up disse Eer — dat wee domoals wiers ok all so — to Oostern keen truurich Kinners un mit Eierschmeer vullkleidet Sönndachstüüch hemmen willt, hevvt see sükk ünner de Oosterboom mit de Oosterhoasengewerkschkuppsverträder in een Kring tosoamenhukelt, üm dat Waark un wat man dortägen beschikken kunn, to bekaueln.

Wat bi dissed Hen un Her denn rutkoamen is, dat kann man bit vandoach noch an elker Oosterfest sehn. Dat ovgünstige Höönervolk wur van dor an to Oostern jümmer achter Schlött hollen — bit up de Gockels, de köänt joa höchstens moal een Windei lärgen. Un dormit in Tokunft ok ganniks mehr scheevgoahn kunn, lächten de Oosterhoasen van dor an blods noch buntfaarvt Eieren in de Kinner hör Oosternüsten.©ee

c1d-2019-04-5-08-53

.

Karfreitag …

Still Freedach . . .

Still Freedach is in Minschenhuusen
nümms froacht, wat dat woll up sükk hett
aal loaten’s‘ Spoaßvergnöögen suusen
nümms sücht de Heiland dor an d‘ Brett

Keen een de sücht sien blöderk Düüren
keen een de föölt sien Pien in d‘ Haart
see schmieten Biller an de Müüren
vergääten, witt is hellerder as schwaart

Jeden meent mit veel Spektoakel
deit he Minsch un Eer een goodet Wark
mit Stillichkeit un minn Gekoakel
is d’ wat man deit noch moal so stark.

ewaldeden©2014–04 – 18

c1d-2019-04-5-08-53

easter-664202_640

Grööndönnerdach . . .

Full mi doch annerletzt wäär so ’n Spröäk in d‘ Hand – een Fründin, de ok een büld to Paper brengt – hett dat in mi antikkert. Grööndönnerdach – still Freedach – husenbusen Soaterdach – hikkenbikken Sönndach – eiertrüllern Moandach. So as dat vandoach goaelk is, un an d‘ Olljoahrsoabend all Osterkroams in d’ Geschäften to sehn is – dat kennden wi as Kinners nich.

Winachen wee noch an Winachen – Ostern wee noch an Ostern – un dortüschen wee Winterstied – dat wee de heel normoale Olldach.

För us wee dat dübbeld moi – in d‘ Kaarkenbööker steit för Ostern woll wat anners schräven – man för us wee Ostertied Eiertied.

Ok wenn dat in mennich Huushollen mit de Äteree noch wat schroar utseech – Ostern kunnen wi us Panspien anfräten – Panspien van toveel haartkoakt Eier. De een wat mehr – de anner wat minner.

Dat har liekers nich so veel dormit to doon woveel Eier Moder un Voader tohoop brocht harn – nä, nä – dat leech mehr doran, wo figelinsch wi sülven weesen. Ostersönndach mussen wi de Eier söken. Bi kladderich Wäär wee dat nich so stuur – denn ween de Eier irgendwons in d‘ Huus verstoaken. Well denn nu nich nettemang in een Bismarcksches Schlött woahn, kunn de joa licht utfinnich moaken.

Oaber drööch Lücht un Vöörjoarsröäk in d‘ Tuun – denn wee dat foaker een heel stuur Beginnen. De Ollen wussen woll, woveel Eier see faarft un verdeelt harn – vöörkoamen is oaber nich blods eenmoal, dat see sülvst nich mehr in d‘ Kopp harn, an wekker Stään. As ikk all sächt hevv – ok wenn wi moal dat een ov anner Ei nich funnen hevvt – Panspien is dor liekers bi rutkoamen. Denn Moandachs gung dat an d‘ Eiertrüllern un Eiertikkern. Eiertikkern – dat heet, de haartkoakt Eier mit de Spitz tägenanner tikkern. Well sien Ei denn toeers tweigung, de muß dat ovgäven. Har man dat kloarbrocht in Huus een Steenei to stibitzen – un dat ok noch faarft krägen har – man – dat wee so, as wenn du vandoach föör lütt minn Doalers een Wertpapier köffst, un dat is mörgen teinmoal soveel wert. De meisten van de Noaberskinner de wussen woll, dat wi hör beschieten wullen mit us Steeneier – oaber bi bi de Jüngern un bi Neeinstiegers dor hett dat denn noch henhauen. Ikk kann mi nu nich bi jeder enkelte ut de Tied mit Handschlach entschüldigen – oaber särgen much ikk an disse Stää doch moal: Wat wi as Kinners so up de Padd brocht hemmen, dat wee nich blods good. Un well dat nich ut sien Kopp strääken hett – de faalt in d’ öller Kinnerdummtüüchs verstoahn ‘n een büld lichter – glööv ikk tominnst.©ee

c1d-2019-04-5-08-53

Woarüm . . .

Dat Middachäten is vöörbi – in d’ Heim is d’ aal ruhich. De meesten Bewoahners sünd noch in d’ Middachstünn’n. Is noch gannich solaang her, dor heet dat noch „Insassen“ – nu särgen see wenichstens all „Bewoahner“ – denkt Hedwig. De Minütenwieser van de grode Klokk steit noch Duum’nbreet vöör de dree. Sied twee Üür trippelt see dör de lange Deel. Eenunfüfftich Trää sünd dat van een Enn’n noa d’ anner. Hen un her – hen un her.

Hör oal Been’n köänt nich mehr so groode Stappen moaken. Wenner see bi de Buterdör ankoam’n is, sükk ümdreit, un wäär retuur geiht, hett see eenunfüfftich Trää lang de groode Klokk vöör Oogen. Eenunfüfftich Trää lang denkt see luut to de Wieser: Nu loop doch ‘n spierke flinker. See weet ok, dat dat nich möägelk is. See is woll old, oaber nich döäsich – oaber see wünscht sükk dat van Haarten.

Denn elker Dach üm dree kummt hör Schweegerdochter – wat eelich gannich hör Schweegerdochter is. Dat Mannsbild – wat dorto gehört – is hör Jung. Wat eelich ok gannich hör Jung is. Wiel – see hett hüm as lütt annoahm’n, un mit hör eegen Kinner groodmoakt.

He sächt Mama – un he föölt Mama – netso as sien Froo.

Hör eegen Blood kummt selten up Visit – de hebbt drokks todoon, dat see aal van d’ Lääven mitkriecht.

Wenner see ut dat grode Fenster kikkt, denn sücht see Kinners un Enkels foaker in dat schoine Huus tägenöver goahn, wat joa noch hör Eegendoom as Moder is.

To geern much see noch in dat moie ole Huus woahn’n – wor see un Eduard glüggelk wäädn sünd – wor de Kinner upwussen sünd – wor see truurich wee, as Eduard tägen sien Leiden nich mehr ankeem – un hör verloaten mußt har.

Oaber nä – de Kinner hebbt sächt: Du büst olld un bruukst Plääch – un wi hebbt keen Tied dorför.

Basta.

Dat wee joa ok to eenfach – see bruksen hör joa blods över de Stroat to schuben.

Nu läävt see hier in dat frömmde Huus.

Een Freud hett de leev Gott hör loaten – elker Dach üm dree lett He för hör de Sünn schien’n – liekers wor de Hääven utsücht. Elker Dach üm dree kummt hör Schweegerdochter – wat eelich gannich hör Schweegerdochter is. Up dat eerste Word luurt see denn all de heele Mörgen – up dat Word Mama.©ee

c1d-2019-04-5-08-53

Vorwort zu Fritz Dieling

Die friesische Flächengemeinde Sande – so wie sie sich heute dem Besucher darstellt – gäbe es wahrscheinlich gar nicht, hätte es nicht in den entscheidenden Zeitabschnitten in ihren Grenzen Menschen wie Fritz Dieling gegeben. Entschlussfreudige und wagemutige Männer, die, mit tatkräftigen Frauen an ihrer Seite, vorausschauend das richtige Werk begannen. Das damals verloren in der friesischen Marsch liegende Reihendorf Sande ist durch das Tun solcher Unternehmer davor bewahrt worden, als Vorort der benachbarten preußischen Hafenstadt einverleibt zu werden. Im Groß-Hamburg Gesetz findet man genügend Beispiele dieser Art. Das Auf und Ab der Geschichte hat sicher auch einiges bewirkt oder verhindert – aber gerade der Mangel an Führungskraft und die wirtschaftliche Aussichtslosigkeit in bestimmten Zeiträumen hat viele kleinere Gemeinden als eigen-ständige Gebilde von der Landkarte verschwinden lassen.

Den Frauen und Männern, die durch ihr Tun dazu beigetragen haben, in Sande so etwas zu verhindern, ist unsere Reihe ‚Wo wee dat noch mit …?’gewidmet.

Wo wee dat noch mit …?

Titelseite Dieling

Ton Bispill Fritz Dieling

1w

Schnakkt in Saan un ümto vandoach een van Dieling, denn dreit sükk de een ov anner üm, foat sükk villicht an sien Kopp un sächt: Dat wee doch dat groode Geschäft an d’ Hauptstroat stuuv tägen- över de Padd noa Neestadt.

Dat is doch noch gannich so laang her, dat dor noch groot Fritz Dieling an d’ Huusmüür stunn. Fritz Dieling – de Jung ut Dykhuusen, dat Dörp an d’ Eems-Joade Kanoal mit de knustige veerkantige Kaarkentoorn, de ok vandoach noch all van wieden to sehn is.

Bi Dielings in Dykhuusen seeten domoals fief Kinner an een Disch, de elker Dach satt to äten un wat antotrekken bruksen.

Noa sien Schooltied keem denn lütten Fritz bi d’ Schmitt in Accum in d’ Läär. De Schmitt hett hüm rejell sien Handwaark bibrocht. De Schmää hett de Tieden överduurt. Well dor vandoach moal rinkikkt, meent de Tied hett dor vör langer Tied stillholln. Fritz Dieling – wenn he denn noch dor wee – kunn so bi dat Waark wiedermoaken, wat he vöörtieds bi d’ Kant lächt hett, as he as jungen Spund van Gesäel to d’ Marin intrukken wuur.

Wiel he so een stäviged Mannsbild wee, har man dor ok glieks de passende Stää för hüm utkääken. He muß de Käädels van d ‚Panzer- kreuzer York’ mit Köälen futtern. As de Haueree tüschen de Düütschen un de Ingelschmens mit Kattun losgung, wuur sien Handwaark nödich an Land brukt.

ee3

He kunn sien Matrosentüüchs an d’ Noagel hangen, un he muß wäär as Schmitt wat doon. He is ober nich wäär in sien olen Bedriif trüchgoan – he is as Schmitt up d’ Werft blääven.

Säker wurn sien Handwaarkskünsten up de Werft bäter betoalt as bi sien olen Läärmester in Accum, oaber dorför muß he ok mennich Kilometer wieder in d’ Pedoalen van sien Foahrrad poasen. Dat gung hum oaber joa nich allennich so ov.

Man kunn de Minschen gannich telln, de sükk Dach för Dach van bit achter Freebörch wäch mit Rad up de Padd noa hör Aarbeidsstää bi de ‚Kaiserliche Werft’ in Willemshoaben mooken. Dat seech mörgens un oabends stilkens ut, as dat vandoach bi de Schinesen woll noch komodich is. Winterdachs, wenn dat bruunsche Woater in d’ Kanoal iisfast wee, ween ok een büld van de Werftarbeiters to hör Aarbeidsstää in Willemshoaben up Schöfel ünnerwäägens.

Wenn denn so een Drufel van Stükk ovwat twalf Löpers in schummerdüster in een Riech achternanner anfloagen, denn kunn man woll meenen Wild- goosen trukken över d’ Iis dor- hen. Dat stieve Woater gung ünner de Last jümmers in een Boach andoal. Wenn sükk dat Iis wäär verhoalt har keem ok all de nächste Part anseilt.

So mennich Een de dat van d’ Kant ut seech, kreech Haartklabastern in d’ Liev, dat dat Iis moal nich hollen de un aal de Minschen in d’ Woater ovdrinken wüürn.

Schmitten geev dat joa nu een büld up de Werft. Van Grovvschmitt un Kädelschmitt bit hen to Kopper- un Sülverschmitt.

Wenn he man blossich up gleunich Iisen rümgallern kunnt har, denn wee denn jungen Fritz ok woll an d’ Füür hangen blääven, as dat meist so wee. Fritz is oaber nich an d’ Füür hangen blääven, wiel he wat kunn wat keen Een van sien Kollegen in de Bedriif kunn. Dat is gannich so eenfak to verkloaren. He kunn mit hörn un föölen wat upspöören, worför annern een heel büld neemodsch Gerätschkupp to Hülp näämen mussen. Een Schippbooinschinöör hett moal an hüm sächt: ‚Dieling’ – hett he sächt – ‚Dieling, mein Lieber – sie haben eine seltene Gabe mitbekommen, die wir uns zunutze machen werden.’

Fritz Dieling 3A

Dat hevvt see denn ok doan, de Heeren. Fritz bruks van Stünns ov an nich mehr up fasted Land an d’ Füür stoahn un schweeten – Fritz muß nu up kabbelich Woater in d’ Buuk van Torpedobööt up Versööksfoahrten noa Helgoland över de iistern Planken dör de Maschinenrüüm boaben de Bilgen krupen, un leustern wor irgendwat schliepen ov hoakelich lopen de. He kunn akkroat de Stään beliekteeken, wor man ansetten muß, üm noatobätern. Kiek – un well kann dat all – mach he ok noch soveel studeert hemm’n.

De Büppersten van d’ Werft hett dat hööcht, kunnen see doch dordör bi de Bookösten  een büld Doalers inspoaren.

Wenn nu een sächt, sowat dat is doch keen stuur Waark, de weet nich üm de stieve Knoaken un dat Rheumoatismich wat he sükk dorbi wächhoalt hett. So een ‚Torpedoboot’ van binnen is nämich keen schuligen Danzdeel.

Dat Bedrüüs har he vöör d’ Schmääfüür up fasten Grund woarschiens nich aal kräägen.

Fritz Dieling wee mit sien Doon oaber laang nich utlast. De duusende Radfoahrers de Dach för Dach noa Fieroabend in d’ Gökerstroat dör d’ Door Een krüdelten brorgen hüm up een Idee.

Bi soveel Röä keem doch foaker dat een ov anner Ungedüür van Dach. Dor kunn een plietschen Schmitt doch wat tägen doon, un de veelen Radfoahrers ut hör Nod helpen.

Allennich wee dat oaber een heel stuuret Waark. Bruks he doch een Masse Kroameree un Ersatzdeelen för de Droahtäsels. Liekers fääl hüm dat Kapitoal, üm disse Soaken in vöörnwäch to kopen. Oaber sien Idee ut Geldmangel man so wäär in d’ Schuuv doon – dat kunn he ok nich.

As he dat Denken doaran denn een Settji mit sükk rümdroagen har, hett he Fritz Kleinsteuber ut Jewer dorvan vertellt.

De Bedriif van Fritz Kleinsteuber wee to disse Tied in d’ Residenzstaddje Jewer all een Institutschion.

Fritz Dieling 5A

Fahrräder, Krafträder und sonstige Industrieartikel’ geev dat domoals bi Kleinsteubers. As de dorvan hört hett, har he joa nu ok denken kunnt, de Idee is good un har de flink sülvst ümsett. Ton Glükk wee he nich so een schroaren Hannelsmann. Wiel he Fritz Dieling as een akkroaten Keerl un Handwaarker kennen de, hett he hüm Stöähn geeven. De Woaren, de he för d’ Foahrröä upklütern bruken de, kreech he van Kleinsteuber in Kommisschon leefert.

Tägenover van Door Een kunn jeden tomoal sien Droahtäsel för een poar Gröschkes van Fritz Dieling instandsetten loaten. Dat mook he noa Fieroavend. Sien Stää up d’ Werft kunn he joa nich eenfak upgeeven. Dat ween blods jümmer een poar Gröschkes, de he so van jeden malörten Radfoahrer för sien Dennsten kreech. Wiel dat oaber elker Dach een büld Radfoahrers ween, ween dat ok flink een Hopen Gröschkes, un Fritz Dieling kunn sükk noa een tiedlang in Saan all een lüttji Huus dorvan kopen.

In dit Huus sünd loaterhen een Settji Banklüü hör Geschäften noagoahn, bit Blikkschooster Menzel dor intrukken is.

Wat deit nu een fliedigen Keerl mit een Huus mit Bott för een Klüterloaden? He richt sükk dor een Klüterloaden in. Dat bleev denn nich mehr blods bi Röä flikken – dat wuur een Iiserwoaren-manufaktur.

Schruven, Spiekers, Hoamers un aal wat so in Huus an Waarktüüchs bruukt word kunnen de Lüü dor bi hüm kopen. De Minschen in Saan hevvt dat schiens good annoahmen, denn een poar Joahr loater – nägenteinachtein wee dat, Kaiser Willem har sükk man jüst bi sien Kusin Wilhelmina in dat schulige Oranjeland inricht – dor is he ümtrukken in d’ Hauptstroat 59.

Fritz Dieling stunn denn bold in groode Bookstoavens manken de Huusmüür boven de grooten Schieven. An de sükk de Lüü vandoach noch good besinnen, wenn man in Saan van Dieling schnakkt. De Noam wee all van wieden to sehn.

Fritz Dielings erste Kunden

Dor wee dat denn nich blods mehr Flikktüüchs, Iiserwoaren un Reef för de Mannslüü, wat dat in de Loaden to kopen geev. Nee – komplete Foahrröä un Kroameree för d’ Huushollen wee dortokoamen. Aal de Geräädschkuppen de de Froonslüü to de Tied all hör Olldachsaarbeid lichter mooken. Un nich blods dat.

‚Bi Fritz Dieling givt dat nikks wat dat nich givt.’ Dat wee sien Devise. Dat Klaveer in d’ Loaden hett dor noch laang van tüücht, un wenn een Froominsch Lüst un Moot har för de Famili sülvst Kleedoasch to schniedern, Fritz Dieling leever ok furs de neeä Nei-maschin.

Fritz Dieling 4A

Dat de Froolüü mit hör Nödichkeiten bi sien Geschäften nich to kört keemen, moot man woll sien Froo, sien Marie toschrieven. Marie wuß, wat ‚Froo’ nödich har.

Un nich blods dat, sien Marie wuß ok heel best wat bi hör Fritz nödich de, um hüm in sien Ümdrievichkeit nich ut Richt lopen to loaten. See hett in all de Joahren de Booken föört, un stilkens een Ooch dorup hollen, dat dat Boare ok fliedich rinkeem. Dat wee domoals all  nich so, dat de Kööpers glieks de heele Pries för de Woaren betoalen deen. Ok domoals wuur mennich grötter Stükk Moant för Moant ovbetoalt.

Fritz Dieling 1A

‚Ratenzahlung’ is wiers keen Bedrüüs ut de neeä Tied – dat kennden de Minschen all van ollersher. Blods, de Lüü gungen nich noa d’ Spoarkaas, üm een ‚Kleinkredit’ uptonäämen, dorto harn de Minschen veels to veel Manschetten vöör de Banklüü – nää, de Koopmann har dat in siene Bööker as ‚Außenstände’ verteekend. Mit de Kooplüü kunnen de eenfach Lüü veel bäter schnakken. Un wiel Fritz Dieling een Koopmann wee, mit de man besünners good schnakken kunn, hett sien Marie uppaßt, dat dat bi de Kööpers nich blods bi de Schnakkeree bleev. See hett dorför sörcht, dat de Kööpers ok hör Schüllichkeiten noakeemen.

Fritz Dieling 2A

Een Spröäk van Fritz sien Marie hett in de Famili bit vandoach de Tieden överduurt. Wenn hör Fritz moal wäär goodhaardich wat tosärgen – ov wäär een neeän Geschäftsidee ümsetten wull, keem van sien Marie – so säker as de Paster sien ‚Amen’ in de Kaark – een „Neeei Fritz …“. Denn wuß Fritz Dieling, dat he eers nochmoal achternrüm över de Soak noadenken muß. Solaang as Fritz Dieling läävt hett, is he stollt dorup wäst, dat Marie sükk hüm as Mannsbild utkeeken har. See wee dat moiste Wicht in d’ Dörp, as de beiden freet hemmen. So wee dat tominnst jümmer van de Noabers to hörn, wenner Marie in hör Sönndachsstoat noa de Kaark henleep.©ee

Dieling, Marie & Fritz

c1d-2019-04-5-08-53

Bäter een Prüük,

as gannskeen Hoar . . 

van Ewald Eden

Vöörmörgens wee ikk moal wäär ünnerwägens – bi d‘ Fuukenmoaker rinkieken. Wat hör ikk dor een inschmieten? Wenner büst du denn nich ünnerwägens. Wat ikk dor an leevsten up antern wüür, dat beholl ikk leever för mi. Ikk säch blods – wenn man wat up de Been’n stelln will, denn moot man sükk röärn – de Minschen koamt nich bi di in d‘ Huus, un froagen wat du för Ideen hest. Nä, dor moot man sülvst all flüchtich wääsen, un de Lüü upsööken. Dat blods so nävenbi. Nu seet ikk bi d’ Fuukenmoaker un muß tööven. Mi faalt dat tööven nich stuur – in de Tied löpt mi foaken Belääven för neeä Geschichten to, de ikk denn to Papier brengen kann.

Twee Minschen seeten manken aal de tinkelnden Speegels un de buntklöärigen Fuukenroahms. In d‘ Öller ween see all een bietji hen – de beiden. In d‘ Weltgeschicht steit dorför woll ‚jüngere Steinzeit’.

De Visit bi d‘ Fuukenmoaker wee för dat Poar woll sowat as een ‚Koffifoahrt’. Twee Dischen har man all tosoamen schoaven – van wägen de breede Utwoahl – un een lütten Bidisch för Tee mit Kluntji, Room un Streuselkooken har dat Läärwicht ut de Köäken anrullt. Nu wuß ikk ok woarüm Minschen, de wat schlecht kieken köänt, so good noa Babatz henfinnen.

Dat Froominsch wee an schnötern – hör Keerl wee joa nu Propitär – un he schull sükk up sien ole Doach endlich een Nöäsenfoahrrad mit Niwoo leisten.

Nu – wor hüm de Spütter van de Kooschiet nich jümmers wäär de Glöäs schidderk mooken – een bäten Klöär mussen de Glöäs van de neeä Fuuk ok hemm’n – man wull joa noch wat mitkriegen van d‘ Lääven – Majorca un so – un wiel man sükk joa anners nix günnt har. Dat Mannsbild sülvst keem heel nich recht to Word – he har drokks to doon, de Gestelln – de sien Olsch mit fixen Greep – man kunn bold meenen see wee sülvst een Fuukenmoakersch – hüm vöör de Oogen schoof – wäär bi de Kant to lärgen.

De Boas van de Loaden wee een krägel Froominsch. See seet mirden in dat Spill, un wee an dreien – man kunn hör Denken all föölen.

Net as de Anloater bi mien ole Koar van Dekawupptich – wenn hüm de Puust wächblivt. De dreit sükk hoast ok so vertwiefelt.

Ikk hukel joa nu scheefkant achter dat Büünenbild un kunn de Schweetdroapens tellen, de bi de Propitär de Nakk rünner leepen.

Ikk kunn dat noaföölen – wenn man vöör Benautheit in Angstschweet sitt – de Hoar kann man sükk bold utwringen – un in Striepens löpt di dat bi d‘ Liev andoal – jümmers man rin in de Glieven – machst di all gannich mehr röörn up dien Stool. Oaber komisch – wenn mi dat so ovgeit, klääven de Hoar mi in d‘ Nakk fast. Bi dat Utprobäärmannsbild dor vöör mi ween de Hoar drööch as een Heubüld bi veer Wäken oan Rägen – un jedermoal wenn he sükk hen- un herröäkel – üm mit een neeäd Gestell ok jeden Speegel mittokriegen – denn kunns duumenbreet ünner sien Prüük kieken. Bi jeden Wüpp – de de Prüük de, schoot mi een Bild van Omoas Huus in Bernuthsfeld in de Kopp – wenner dor de Noordwest stief up dat Jauchbakk stunn, denn wee de hollten Dekkel binnen up dat ole Schiethuus in d‘ Koostall ok jümmers so an schwääwen un jachtern.©ee

.

c1d-2019-04-5-08-53

street-1128882_640

Dat Spill …

Büst nich mehr dat

wat Du moal weers

sieddem du Di för mi

uttrukken hest

dat du allns henschmitts

wääg’n disse een Nacht

un allns verlüst

dat wee nich so dacht

du wullt mi för di

för di heel alleen

doch dat mien jung Keerl

dat klei di van d’ Been

dat deit mi nich höögen

moakt dat fööln mi kruus

wor jeden mi kann nöögen

dor bün ikk in Huus

ikk will doch blods speeln

mehr will ikk doch nich

loat blods keen Seeln

för mi torüch

Troanen moaken dien

Haartblood di trüllern

wenn een annern

mi ut Leevde wat deit

dat di dat so foast

an d’ Leeven geit

dat hevv ikk nich wußt

as du mi hest neit

ikk wull nich

dat du di as een

Bukkrieder föölst

ikk moot di dat särgen

dat dien Haart du wäär köölst

ikk wull blods Pleesäär hemm’n

anners wull ikk doch nix

dat bi di sükk wat rööcht

dat geit veelsto fix

dat dat Füür bi di luntjiet

wenn ikk di beröör

dat mien Hand di verbraant

dor kann ikk nix för

mien Oanen

dat gung in een anneren Richt

ikk stoa blods so rüm

as een unschüllich Wicht

ikk dröff mi nich röögen

denn wullt du all wat

Jung – loat mi in Freeden

goa endlich dien Padd

för dien Geföölen

dor dööch ikk rein nix

dor kummt all een annern

för Leevde man fix.

©ee

zum Rappen ..  Rap Texte

Bild von eezy auf Pixabay

c1d-2019-04-5-08-53

.

metal-3650099_640

De ole Plünn’njöäd

Oled Iisen, Plünnen, Knoaken un Papier –

de Plünn’njöäd is hier

Sied Joahr un Dach sücht man de ole Woagen

sien lüdjied Peerd löpt ewich all dorvöör

sied Joahr un Dach hört man hüm trillernd froagen

hevvt ji old Iisen, Plünnen, Knoaken un Papier

hevvt ji old Iisen, Plünn’n, Knoaken un Papier

Sien oled Leed hett jeden in d’ Kiwi

doch noch keen Wichterhaart hett spöärt – dat is för mi

sien oled Leed hett jeden in d’ Kiwi

doch noch keen Wichterhaart hett spöärt – dat is för mi

Sien Lääven wee blods knoien sükk un ploagen

ok moal keen Stääe – keen Bäed föör Schloap un Ruh

hett he ok Nod, deit he doch frünnelk froagen

hebbt ji old Iisen, Plünnen, Knoaken un Papier

hebbt ji old Iisen, Plünnen, Knoaken un Papier

Sien oled Leed hett jeden in d’ Kiwi

doch noch keen Wichterhaart hett spöärt – dat is för mi

sien oled Leed hett jeden in d’ Kiwi

doch noch keen Wichterhaart hett spöärt – dat is för mi

Text :              Ewald Eden

Original:

„Der alte Lumpensammler“

(E.Storz – K. Golgowski)

ISRC DE – B04 – 01 – 00233

c1d-2019-04-5-08-53

.

live-3104077_640

.

Man to . . .

Oahn sien Mimi geit us Fidi nie to Beäd –

nie to Beäd – – nie to Beäd

oahn sien Mimi hett us Fidi niks in d’ Büks

oahn sien Mimi löpt bi Fidi niks

Elker Oabend – wenn dat schummert

dat is jümmers Klokk half tein

steit see vöör de groode Speegel

deit sükk üm sükk sülvst to drein

kikkt van achtern – luurt van Siedels

ok van vöörn kikkt see sükk an

bit see weet – nu bün ik moi –

dat is wat för mien Mann

Oahn sien Mimi geit us Fidi nie to Beäd –

nie to Beäd – – nie to Beäd

oahn sien Mimi deit sükk bi us Fidi niks

mit sien Mimi is he dübbeld fiks

He kann eers schloapen

wenn de Mimi hör Recht hett –

he much geern schloapen –

doch sien Mimi steit hochkant

noch bi hüm in d’ Beäd –

de Matratzen sünd an springen

haun woll dör bit up de Grund

Kleeär fleegen – Schweet deit lopen –

Mimi gielt woll as’n Hund

He schall düchdich wat verknuusen

denn see hett nich licht genooch

hüm trillern all de Knoaken säär

he is all heel benaut

Oahn sien Mimi geit us Fidi nie to Beäd –

nie to Beäd – – nie to Beäd

oahn sien Mimi deit sük bi us Fidi niks –

mit sien Mimi is he dübbeld fiks

He kann eers schloapen –

wenn sien Mimi hör Recht hett –

de anner Mörgen is he möö as wenn

he füfftein Meetji ümspitt hett

He licht dor – – – as’n Doden

kricht keen Been mehr ut dat Beäd

füfftein Eier – – moi week broaden

helpen hüm wäär up de Padd

denn vanoabend – wenn dat schummert

mutt he wäär an d’ Botterfatt

un bottern moot he bit sien Mimi

is van Kaarnmelk satt

Oahn sien Mimi geit us Fidi nie to Beäd

nie to Beäd – – nie to Beäd

Mimi kricht hör Botterfatt ok nie nich vull

un he haangt över d’ Sull

Mimi kricht hör Botterfatt ok nie nich vull

un he haangt över d’ Sull.©ee 

Text: Ewald Eden

Melodie: Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett

Original:

Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett

Interpret: Bill Ramsey

BMG Ariola Media GmbH 74321 61636 2

c1d-2019-04-5-08-53

.

brittany-1647555_640

. . . noch eenmoal noa Huus!

Blods noch eenmoal noa Huus

. . . noch eenmoal noa Huus

ov ikk dat woll noch beleev?

de Hääven över mi is oahn Getinkel

de Stroaten sünd bi Nachten vull Gedoo

vöör mien Ooch seech ikk de Wieden

seech dat Land ut ole Tieden

un ikk seech een lüütji Wicht

hett woll Troanen in d’ Gesicht

blods noch eenmoal noa Huus

…noch eenmoal noa Huus

ov ikk dat woll noch beleev?

De griese Olldach wull ikk achterloaten

mi trukk dat Pingeln ut de groode Stadd

doch hier kunn mi nümms dat geeven

wat ikk söcht hevv vöör mien Leeven

dat eenzich wat ikk bruuk – dat is mien oal to Huus

Sprechweise:

In d’ Dörp glöövt man – ikk bün de Gröttsde

ikk schriev in elker Breef dorvan

doch wenn see wussen – een Staddvagabund

de Plünnen sünd twei – de Footen sünd wund

de Stävels sünd kört – een Zeitung as Beädd

dat kunn nümms begriepen – dat gung hör nich in

Blods noch eenmoal noa Huus . . .

. . . noch eenmoal noa Huus

ov ikk dat woll noch beleev?

Blods noch eenmoal noa Huus . . .

. . . noch eenmoal noa Huus

ov ikk dat woll noch beleev?©ee 

Bild von Lulu35 auf Pixabay

Text:  Ewald Eden

Original: „Nur noch einmal nach Haus“

(Dill, Rüger, Tillis) Interpret: Ronny

im Vertrieb der Karussell Musik & Video GmbH

c1d-2019-04-5-08-53

.

good-night-1505195_640

Oabendleed

( Melodie: Guten Abend, gute Nacht )

Schluut’d de Oogen un schloapt in

schloapt in d’ Herrgott sien Sinn

lächt de Sörgen bi de Sied

schloapt in Ruh in un wääst blied

Mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill

mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill

Schluut’d de Oogen, schloapt jo free

wenn ok hoch geit de See

föölt jo säker un bewoahrt

wünscht jo alltied goode Foahrt

Mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill

mörgen froo – wenn Gott will

dreit sükk wiider dat Spill.

©ee

Text: ewaldeden

 

c1d-2019-04-5-08-53

.

shield-417828_640

Een Welt de blods noch verloagen is … 

wieder as bit noa d’ Ennen van de veertiger Joahren van d’ verleeden Joahrhunnerd will ikk nu gannich trüchkieken – noch wieder trüch kunn ikk doch woll noch up een Spierke Woahr, wat denn doch Nümms woahrhemm’n will, tüschen all de Löägens stööten.

To dissed Woahr hört denn ok, dat de Neeäweltingelschen van de annerkant van dat groote Westenwoater de düütsch Kreechsmaschineree mit dat läävern van Drievstoff föör Fleegers, Scheepen, Panzers un Frachtwoagens över de Schwyzer Grens wäch bit up denn letzten Dach an d’ lopen hollen hevvt.

N’türlich hevvt de Pinkerton Arven dor van d’ Potomäcriver dat nich föör lau un umsünst doahn – worbi Nümms so nipp un nau weet, wuveel gülden Kusen ut de in de Kz’s ümbrocht Minschen hör Bekken dör de Hannen van Schwyzer Banklüü un över dat groode Woater goahn is. Ovwoll de US-Regeern dat joa eelich weeten muß, wiel in de twalf Joahrn Duusendjöährich Riek keeneen Spieker in Dschörmäny in de Dodsloagerbarakken kloppt worden is van de de Amis nich to weeten kräägern hevvt. De grooden Räkenhülpen van IBM hevvt dat to de Tied näämich aal moi fasthollen – un IBM in Düütschland wur to alltied van Woaschingten ut stüürt.

To dat Woahr hört ok to, dat de Nörwäger Wikingers ni nich wedder Düütschen in hör Kuntreien sehn wulln. Ünner dat düütsch Besetten un Utplünnern harn de Minschen in Nörwägen föör duusend Joahr genoch lääden, hett mi in de loateren Joahrn in Stavanger moal een ölleren Wikinger weeten loaten.

Un nu stoaht wedder Tein-Duusend düütsch Suldoatens in dat Landje mit de lange Küst un dat veele Gas un Ölich ünner sien Böäverst Land un Woater. Düütsch Suldoatens, över de de blau gääle Papa Heuss as de eerste zivile Landsvoader noa de verlorn Kreech sächt hett dat dat hör ni nich wedder gääven schull – un dat hett he to een Tied sächt, as de büppersten Uniformeerden in Düütschland längs wedder hör Knobelbäkers antrukken harn. Dor hett de Keerl netso loagen as in Eenunszäßtich up de anner Siet van de Iistern Vöörhang de Spitzboart Walthermit sien Utsoach, dat Nümms dör Düütschland een Müür trekken wull.

Dat Spill heet in de Endveertiger Tied blods nich mehr Wehrmacht un noch nich Bundswehr – Amt Blanck stunn dor an de Dören schreeven. De Gesichten in de Koppen weesen oaber de sülvigen as Vöörtieds bi de Wehrmacht und noadem bi de Bundswehr ok.

Ikk froach mi denn woll allmoal, woneem dat herkummt un woneem dat henschall. Schall dat de Frää in d’ Welt säkern ov schall dat wäär Bott föör een wassend Volk moaken? Liekers ok wat föör Löägens dor achter stoahn – de Gesichten de domoals un vandoach dor an verdeenen sünd jümmers noch de sülvigen – ok wenn see anners utseegen.© ee

ewaldeden2018-10-26

c1d-2019-04-5-08-53

.

letters-814_640

De Soaltpott …

Marjanne keem van d’ Inkoopen retuur. In fief Minüten wee Teetied, un see stunn noch in Hoot un Mannel. Reent Soathoff, de Koopmann, har hör rein in Schnakk upholl’n. Dordör har see dat, wat see wüggelk hoal’n wullt har, gannich mitkräägen. Soalt un Fleegenfangers, joa, dat har see glieks dübbelt in hör Körf.

Soalt bruks see eelich gannich, wiel see un Gerd Diet leeven mussen – un Fleegenfangers, de har hör Enkelsöähn eer-güstern all tein Stükk van d’ Raiffeisen mitbrocht.

„Verdekkselt nochmoal – nu hevv ik doch de Truurkoarten vergääten.“ Dorüm wee see nämlich extroa losbösselt noa Soathoffs Klüterloaden.

See gnadder in d’ Köäken aal wat vöör sükk hen. Gerd spöär, dat sien Froo düchdich franterich wee. As see nämich vörmörgens noa d’ upstoahn in d’ Blattje keeken har, üm to sehn, well van nu an nich mehr in d’ Konsum koopen wüür, full hör Tekla Büschkers Noam groot in d’ Ooch. See har sükk reschkoapen verfäärt – Tekla wee in d’ Öller doch noch gannich so wiet hen as see sülvst.

Na ja, een bäten klöäterich wee Tekla all sied Joahren wäst – oaber fiefuntachentich – dat is doch noch keen Öller. See stunn mit hör söäbenuntachentich noch dreemoal in d’ Wääk up d’ Markt in d’ Kreisstadt achter d’ Suurkoolfatt.

Marjanne suus aal wat mit de Soaltpott in d’ Köäken hen un her.

Gerd keem jüüst van buten ut de Schwienstall. He muß noch in d’ Noaberdörp noa d’ Kuusenklempner. In sien Bekk gung all sied Doagen irgendwat ungoods tokeer.

Bevöör he mit sien olen Lloyd losbrakker, wull he mit Marjanne noch ähm een Köpke Tee drinken. Well wuß denn, wat de Tann’nrieter mit hum upstelln de.

Oaber wat wee dat – Teetied in d’ Tied, un keen Tee kloar. Sowat har he joa siet ewich un dree Doach nich mehr beläävt. Marjanne de hüm oaber furss beliekteeken, woneem hör dat bi Reent Soathoff ovgoahn wee. „Ik kann mi argern – ik maak doch, dat ik sinnich öller wor. Un nu moot ik mi nochmoal wäär anplünnern.“ See hiem rein noa Lücht. „De Postbüdel moot doch mörgen froo de Breef mitnääm’n – anners kricht Tekla de eers, wenn see all ünner de Grund licht. Wat schall see denn blods van mi holln.“ Gerd kunn hör ansehn, dat see richtich düll up sükk wee.

„Deern – nu wääs doch nich so biesterk“ – van Teedrinken sää he all ganniks mehr – „dien Frünndin kann de Breef sülben joa so nich mehr lääsen.“

„Liekers – mi schall, wenn ik moal ovläävt bün, sowat ok nich tomöötkoamen.“

Een Lüchten streek över Gerds Gesiächt: „Weets wat, Marjanne – ik moot doch glieks up d’ Siel doal, noa Dokter Knieptaang. Ik kiek denn ähm up de anner Kant rin. In Joosten sien Loaden schall ik säker wat finn’n.“

Up irgendeen Oart harn siene Wöör hulpen – denn Marjann keek gannich mehr gnadderich ut hör Kiddelschuud – un tomoal stunn ok een Köpke Tee vöör hum up de Disch.

Bi de Kuusendokter wee dat denn ok nich so fosst. De ole Knieptaang bruks blossich een spierke mit sien blanken Spoa in Gerds Bekk rümtoröörn, un de Schkoa wee behoaben. As he noa tein Minüten wäär dör de Dör noa buten stapp, schoot hüm een ollen Rekloamespröäk in de Kopp: “Mama, Mama – er hat überhaupt nicht gebohrt,“

Gerd kunn sükk een schmüstern nich verkniepen.

Un mit dit schmüstern üm de Oogen weih he över de Stroat, in Joosten sien olen Loaden rin. Junge, har sükk dat hier binn’n verännert, sieddem een jungen, neeän Boas dat särgen tüschen de Schufen un Regoaln har.

„Papeterie“ stunn nu in gülden Bookstoavens an de Huusmüür schreeven. Gerd bleev eersmoal een Settji in d’ Ingang stoahn, bevöör he anfung tüschen de Verkoopsgondeln hen un hertogondeln.

Dat dat sovöäl Bemööten geev, to de man de Lüü Koarten stüürn kunn. Bi Gerd in d’ Kopp fung dat rein an to suusen.

Hochtied, Geburtsdach, dat neeä Auto, Konfirmation, een gooden Prüfung, Noamnsdach – sogoar „Glücklich geschieden“ kunn he lääsen.

He funn oaber keen Koart ov Breef mit Schwaart ümto. He muß doch verrafftich de junge, schniegelige Verkööper dornoa froagen. Denn oahn Truurkoart wäär noa Huus henkoamen – dat Theoater, wat denn up hum tööven de, dat much he sükk nu wüggelk nich utmoalen.

Gerd har bi sien Söökeree woll all spitzkräägen, dat de Verkööper keen Plattdüütsch kunn. So frooch he denn de jung Keerl in sien bested Schooldüütsch: „Haben sie vielleicht Kondolenzbriefe im Sortiment?“ De junge Fendt keek hum mit netso glubsche Oogen an, as dat annerletzt sien Oss doan har, as de vöör de neeä Burseldör stunn. Noa twee Minüten Oogendrein full dat Nichweeten denn as son Ümhang van de Verkööper doal.

„Ach – sie meinen die Karten, mit denen man gratulieren tut, wenn jemand gestorben ist.“

© ee

c1d-2019-04-5-08-53

„Nebelzeit“ ….

Doak trekkt över d’ Land . . .

  Siet aacht Wääken is Krischoan nu all ünnerwäägens – to Foot ünnerwäägens – van Dörp to Dörp. Aal dat, wat he sien Eegen nöömt, dat hett he in de gröönsche Büdel verwoahrt, de över siene Schullers bummelt.

Siet aacht Wääken hett he nu all mehr keen Dakk över d’ Kopp. Siet aacht Wääken schlöppt he nu all in Buten. Dat Gras steit noch hoch un schier – up d’ Land givt dat noch keen Heubülten in de he sükk schnaas verkruupen kunn.

In de Schüüren bi de Buurnploatzen kann he stilkens nich ünnerkruupen – dor hevvt de Hunnen tüschen Düsterwarden un Mörgenlächte dat Regiment. Un de möächt Frömmden meesttieds gannich good lieden. So een utschmachtigen Landstrieker keeken see denn foaken as wat to frääten an.

Ut een van sien Büksen – twee har he man blods hat – hett een so een Bieter annerletzt de Mors rutreeten. Van dat, wat dorvan blääven is, moakt he sükk nu Plünnen för sien Footen in de Stäävels van Opa Dickermann – wiel de Stäävels hüm een heel Endji to groot sünd.

  Tein Joahr hett he sükk as in d’ Paradeis wäänt – in de ole Zigeunerwoagen – dor achtern in Dikkermanns Tuun – ünner de groode Nöätenboom. De Boom, de elker Haarst dat boagen Woagendakk mit siene Früchten to een lüstich Trummel mook. An de busich Doagen – wenner de Noordwest över d’ Diek störmt keem – un de Nöäten de Oosten munterholln säen. Wenn de istern Füürstää vergnööcht vöör sükk hen-schmüsterde, un mit siene Waarmte de Tabaksblöä drööchte, de an d’ Hüselband ünner de Dekk hungen.

Opa Dikkermann sörch stilkens dorför, dat – wenn dat Haarstdach wuur – een groodet Foor schwaarten Törf ünner de Woagen leech. De veerkantich Törfsoden kunn’n dat gannich verwachten, de knuffige iistern Oaben gleunich to moaken.

Wat hett he sükk hööcht un komodich föölt, in de ole hollten Woagen. De ole Woagen, de Joko vöör tein Joahr dor eenfak stoahn loaten hett, as de Seisenkeerl mit dat schwaarte Tüüchs üm Middennacht bi hüm to Visit keem, un hum in de Ewichkeit hoalt hett.

Sien Frünnd Joko ….. – he kunn gannich särgen, wo laang see sükk all kennden. He gung noch in d’ School, dor wee Joko all jümmers mit Peer un Woagen dör d’ Dörp trukken, üm Kant un Band un Kinnerklöädjis to verkoopen.

Eens Doachs wee he denn in d’ Dörp blääven. Krischoan har sükk wunnert, dat sien Peerd dat överhaupts noch kloarkräägen har, över de Hümpel vöör d’ Dörp wächtokoamen.

As wenn sükk een wat dorbi dorcht har, lüüden jüüst in disse Momang de Klokken van d’ Kaarktoorn her to een Hochtied.

Dat ole Deert vöörn in de Diessel wee blods noch een Schkaa van Peerd. De Knoaken stunn’n as Hoakens in d’ Lücht, an de een de Huut uphungen har. De Rirbens seegen ut as een groodet Waaschkbrett. Joko gung dat nich veel bäter. Man kunn hüm de Sakramenten dör de Bakkschokken pusten – so as Opa Dikkermann dat sää, as he Joko to sehn kreech. He hett de beiden denn eers richtich wäär up Stükken brocht – Joko un sien klöäterich Peerd. De ole „Schindmähre“ nööm Veehannelsmann Jöädenblood Jokos tröe Lisa, de he glieks to Peerfleesch moaken wullt har.

Achtein Sömmers – un netsoveel Winters har see Jokos Huus up Trabb hollen – un denn sowat.

In Hannes Dikkermanns Appeltuun is see denn to’n letzden Moal utspaant wurden. Veer Joahr hett see sükk in d’ Gröönland ünner de Appelbööm noch hööcht. Een Wääk vöör Joko is see vöör tein Joahr de Padd in d’ Hääven vöörrut goahn – denn dor sünd see nu liekers wäär binanner – de Twee.

  Wo is de tröe Lisa dat woll ankoamen – so oahn hollten Läer up de moager Knoaken? Dat ok all moal de Hoar wächschüürde, wenner Joko keen Schmoalt har, üm de Reems dormit intoschmeeren. Foaken genooch wee een drööch Knüven Brot an d’ Dach för de beiden dat eenzige Foor wäst.

Hannes Dikkermann hett de beiden denn oahn to froagen bi sükk upnoahmen. Opa Dikkermann – de meesten Lüü in d’ Dörp hullen hum för kopplastich, wiel he so een Volk bi sükk logeern leet. So een Volk, dat sükk överall blossich veeruntwintich Stünnens uphollen drüff – irgendwons dor buten vöör de Dörpen.

So een Volk, vöör dat man de Waaschk van d’ Lienen hoalen muß. Man wuß doch, wat dat för Minschen weesen – disse düsterklöärigen Bloodföötlöpers.

Bäedeln – un bi de Dörn lang de Lüü bedreegen – wat anners kunnen de doch nich.

Ochjoa – woahrsärgen un in de Steerns kieken, dat kunnen de Wiever mit dat schwaarte Hoar un de gleunigen Oogen ok noch.

Vöörsehn schull man sükk vöör dat Volk – de Dören un Fensters up Schlött hollen. Mennicheen, de keen Dören mit Schlött har, de dee sien Huus tospiekern, wenn een van de Kinners dör d’ Dörp reep: „De Zigeuners koamt!“.

Un so een Volk geev de ole Kerl bi sükk Bott. Schwienkroam säen de Lüü in d’ Dörp – un am luudsten jüüst de, de dat nödich harn.

De Börchmester stüür denn ok, glieks as de veeruntwintich Stünn’ns ovlopen weesen, de Schkandarm noa Dikkermann hen, üm Joko un sien klöäterich Peerd un Woagen ut dat Dörp to wiesen. De veeruntwintich Stünnens „Kaiserruhe“, de elker Kuntrei disse Foahrenslüü günnen muß.

So har de ole Willem dor in Potsdam dat vöör laang Tieden eenmoal to Papier brocht.

Opa Dikkermann har ünner de Bössel an Siebo Rüstmann sien kantigen Schkandarmskopp denn glieks een van sien dikke Zigaarn stoppt, un hüm oahn Doon noa de Börchmester trüchstüürt. De Gemeendroat schull sükk woagen, Joko ut dat Dörp brengen to loaten – he – Hannes Dikkermann – wüür sien Aarmenhülp an de Gemeente wächfallen loaten. Fiefhunnerd gülden Doalers – he räken jümmers noch in Doalers, liekers de „Reichsmark“ tüschentieds de Moagersüük ovlächt har – trüllerten ut sien Pinunsenschkapp elker Joahr in de Gemeendbüdel.

Denn oahn de Aarmenhülp van Hannes Dikkermann harn de Buurn un de Kooplüü in d’ Kuntrei de Schmachtlieders in d’ rundum an d’ Hals hat.

Ok dat har de ole Willem vöör een Riich van Joahren fastlächt. Dat wee noch Gesetz – ok wenn de knustige keunigliche Potsdamer Striedhammel sied nägenteinachtein bi sien Verwandschkupp – dor bi de Keunigin Wilhelminoa – in d’ schulige Oranjeland hukel.

Dat gröttste Huus in d’ Dörp – de ole Föätenschmää – wee to een Aarmenhuus ümboot worden. Mennich Joahren noadem de letzde Föätenmoaker – „Böttcher“ sääen de Minschen in Düütschland buten de oostfreeschke Grens – mit Sakk un Pakk wächtrukken wee. Dreehunnerd Joahren lang harn de Dikkermanns bestich hollten Föäten langs de Woaterskant för Herings, för Ölich, för Schmoalt un för Soalt leevert.

Füfftich Föätenmoakers weesen in goode Tieden Dach för Dach ünner dat gewaltige Reitdakk togaang wäst. De groode Kaark dor tägenan kennde dat all gannich anners. Van schmörgens in d’ Schummern bit Oabends in Düstern gielden de Soagen un kawammsten de Hoamers. Foaken seech man dat Lucht van de Schienfatten bit noa Middennacht blenkern. Dat klung as Suldoaten-trummeln, wenn dat Iisen in de schwielich Mannslüüfüüsten dat blikkern Band över de Tünnen dreev.

Bit denn een tiedlang moal een Dikkermannboas vergääten har, in d’ Land to kieken. Wiel he to sien Tied to fosst mit Genever un lichtvardige Froolüü togaang wäst is. He har nich de groode „Fabrik“ in d’ Noaberkuntrei wassen sehn. De „Fabrik“ mit de neemoodschen Dampkädels as Haart van de Maschinen dor ümto – de „Fabrik, in de Mannslüü, de niks anners läert harn, un Froonslüü un Kinner, de niks anners kunnen, för een Schäät van de Doalers, de sien Föätenmoakers kräägen, teinmoal sovöäl Tünnen an een Dach tosoamenklüterten, as sien Handwaarkers in een Wääk kloarkreegen un ovleeverten.

So keem dat mit de Tied, as dat koamen muß – een Fuust har de letzde Tünnreifen över dat letzde Fatt drääven – dat letzde Spundlokk wee verpikkt, un dat Füür to’n Föäten utbrann’n wee utgoahn. Heel saacht wuur dat in dat groode Huus. De Schieven in de Fensterlokken wurden spoakerk – de Dören bleeven up d’ Schlött – un de Spinnkers, Fleddermüüs un Voagels trukken dor in.

För över twee Minschenöller full dat Huus in Schloap – net as bi Dornröschen in Grimms Vertellereen. Bit Hannes Dikkermann – in de Riech van de Hannelslüü mit disse groode Noam de söbente – een Aarmenhuus dorut moakt hett. Dat wee för dat heele Dörp wat heel Nees wäst. Sowat har dat in d’ Land noch nich gääven. De Minschen in dat Rundum üm de Kaark twiefelden denn ok an Hannes Dikkermann sien Küän. De meesten van de Dörpslüü stunnen achter de Dören un luurden up de Dach, an de Hannes Dikkermann mit noakend Mors langs de Kaark brägenklöäterich achter sien verlüstichgoahn Denken anleep.

  Dat Begriepen, wo riek de knüsterige Junggesäel wüggelk wee – dat hett bi de Dörpers een büld Tied un noch mehr Belääven brukt.

As de Tieden leeger wuurden, un de ole Dörpkrooch – as Krööger Knappsakk sien Goldgruuv har moal een de Utschank beteekend – tomoal Stöähn bruks, un Hannes Dikkermann de Stöähnpoahl sett’d hett, dor is dat noch nümms ingoahn.

De Tied wee man jüüst een halv Joahr öller worden, as Schimmelpennings Kolonioalwoarenloaden düchdich anfung to hoosten. Oahn Hannes Dikkermann sien Böstwikkels ut Doalerschiens wee de Klüterloaden över kört ov lang to een dodet Huus worden. Dor hevvt de Dörpslüü dat ok noch nich begrääpen. Eers as de Möller Windscheef heesterk an to knücheln fung – un de Flöägels van sien Möälen nich mehr so gliemich dör de Lücht flutterden – dor gung de Minschen in d’ Dörp een Lucht up. Dor seegen de eersten Hannes Dikkermann sien Schienfatthannen lüchten.

De Kösten för de neeän Seils fungen näämich all an, de Möälensteert antognaueln. Hannes Dikkermann hett de franterich Drievers van d’ Spoarkass denn flink de Tannen trukken. Dat de Drööchte in d’ Sömmer keen Frücht brocht har, kunn man doch de Möller nich in d’ Bankbook schrieven. De Teinde – de he för d’ Moalen kreech, seech denn för d’ Joahr ok eder so ut as de Schkabellnskoppen tüschen de Kaarsenbööm, de de Vöägels wächjoagen schullen.© ee

Ewald Eden

c1d-2019-04-5-08-53

De Hund is wäch …

Dat wee Soaterdachnoamiddach – bi us in d’ Huus wee rein Gehüdel. Eelich wull’n wi – dat heet mien Moder, mien Froo un ikk – de Wääk so sinnich utlopen loaten. Dat wee us woll denn oaber een nich günnen.
Middachs har sükk vöör de Oabend Visit ansächt. Verwandtschkupp van de wi all laang niks van sehn har. Najoa – dor mutts mit lääven. Dat weesen joa ok heel Leeven, oaber Ruh vöör de Obend, dat seech wat anners ut.
Vöör d’ Teedrinken hevv ikk noch gau een Remmel Fleesch ut d’ Iis hoalt un in Stükken schnääden. Wiel – mien Froo wull to oabends noch wat Schlikkerlekkers trechtmoaken.
Wenneer selten Visit in d’ Huus kummt, denn moot joa ok wat rejells up de Toafel stoan. Wo sücht dat anners denn ut. De Visit kunn anners joa woll meenen, man wee knieperk. Mien Froo wull sükk up jederfall noaderhand nikks noaschnakken loaten.
Dat schull irgendwat Figelinsches ut een steenschen Förm gääven.
Ähm vöör särß wee see dormit dör.
Ikk har mi noa d’ Teedrinken noch gau up de Padd in d’ Dörp mookt, dat för de döstigen Halsgatten föör de Oabendstünnens ok genooch to drinken in d’ Huus wee. Ikk wuß joa, well dor keem, un dat de een ov anner van de Visiters sükk vöör een Buddel Genever nich baang mook.
So’n bietji Gnadderichkeit leep mi oaber doch woll över d’ Liev – dat moot ikk togääven – vanwäägen de Ruh, de ikk nu nich kreech.
Mien Froo sää mi dat ok so vöör de Kopp, as ikk wär in de Döör rinsteuster. In sowat hollt see sükk liekers nich trüch.
Moder har sükk stiekum in d’ Tuun vertrukken, un wee dor buten wat an rümklütern. Föör dat „Striepelichkeiden ut de Padd to goahn“ dor har see all jümmers een fienen Nöäs föör.
Lütt Schiko – wat mien Moders öllerhaftiges Hundje wee – de leet sükk ok nich sehn. Deerten sünd joa in sowat ok blods Minschen.
Bi mien in d’ Köäken hen un herstrumpeln stööt ikk mi mien Been ok noch an de Klapp van d’ Bakkschkapp. De har us Köäkschke oapenloaten, dat de Waarmte dorrut flüchten kunn.
Ikk futer vergrellt vöör mi hen: „wat schall de Klapp denn noch oapen – de Hitt is doch laang vergoahn“ – un nei hör mit een Kawamms to. Bäter is mien Luun dordör ok nich worden.
Mien Froo sää blossich spütz: „Roop Moder man ähm rin – wi mooten us joa ok noch een bäten ümtrekken.“
Dat hevv ikk denn joa ok doahn – un hör glieks dorbi sächt: „Breng ok de Hund mit rin.“
„De is nich bi mi,“ anter mien Moder mi. Aal fleuten un ropen un kieken brorch niks – lütt Schiko leet sükk nich sehn. Nu mussen wi dree ok noch up Hund söken andoal.
De Klokk nüdel in d’ Rundum – us Visit stunn för de Dör – wi ween noch nich ümtrukken, un de Hund harn wi ok noch nich bi d’ Steert to foaten kräägen.
Oaber wi ween joa nu dree Minschen mehr, de sööken kunnen. Jedeneen luur in aal Hörns – bi de Noabers wuur anpingelt un noafroacht – wi streeken ümto över d’ Gröönland – niks van dat brorch dat Hundje an d’ Lucht..
Dat gung van Oabendsünnenblenkern över schummerdüster bit hen noa d’ Schienfattlüchten. Wi kreegen Schiko nich to Gesiächt.
Eenzich wat dor bi rutkoamen is – ikk seet van ünnern bit boaben vull Kooschiet. Schlankwäch wee ikk in so’n weeken gröönschen Kladder van us Noaber sien Melkleeveranten utglääden un har mi moi dor in dreit.
„Nu loat us man eers ähm ringoahn un wat äten un drinken“ keem van mien Froo – „villicht is Schiko denn van sülvst allwär dor“ leep dor noch köölkoppich achteran.
Froolüü kieken bi sowat glööv ikk bäter dör. „Seech man to, dat du wäär ünner Minschen dröffst – anners moots du vernacht hier up d’ Gröönland blieven.“
Dormit wee ikk denn joa meent. Van wägen de moie Röäk, de mi anhangen dee.
Noa een halven Stünnen in d’ Achterköäken, un twee Boadballis vull Woater, kunn ikk mi sülvst wäär rüken, un wuur to de Gesellschkupp toloaten.
Ikk plannt mi in d’ Sofaekk – sett mi goaelk trecht – un kiek in twee schmachtige Hundeoogen.
Schiko gluum dör de Glasschiev van d’ Bakkschkapp. Wee he doch verrafftich noamiddachs in de waarme fleeschlüftige Bakkschkapp sprungen – un ikk mit mien luuslöpich Lääver har hüm de Klapp vöör de Nöäs togallert.
Bliedschkupp wee tomoal wäär in d’ Huus – un een moien Oabend, mit de anner Mörgen een poar veerkantige Brägen, de is dor denn ok noch bi rutkoamen.© ee

c1d-2019-04-5-08-53

Een neeän Dach …

De Steerns de lüchten hell an d’ Hääven,
net as de Süchten in us Lääven.

See tinkeln as dien blenkernd Troanen,
wenn di dien Haartblood överlöppt –
see trüllern över Wulkens Boahnen,
wiel Dach sinnich de Dach verschlöppt.

See seilen sinnich up de Grund –
dör d’ Sünnenlucht rein tinkelbunt –
hangen sülvern an Bloaden un Takken
un drüppeln ok woll in dien Nakken.

Du spöörst, dien Blood faangt an to ruusen
un lett di dör de Doagen suusen –
du weetst dat niks di hollen kann
un geist de Dach mit Höögen an.

© ee

seal-205784_960_720

.

Een ruugen Hund …

Soveel Minschen dat in de Welt givt, soveel verscheedens sünd dat ok woll. Oaber as dat so is – van de een kanns doagenlang vertelln, un de anner krist in de groote Faarvpott gannich to sehn.
So een ‚kanns wat van vertelln’ is een poar Joahr mit us dör de Tied lopen. He beteeken sükk sülvst jümmer as Indioaner. De Störk har hum in Wanne Eikkel ut een Woaterpool trukken. He wee een ächten Köälenpottjung. Van buten wee he knustich as een Eekenboom un bruun as een Törfsood. Dööpt worden wee he mit Emscher-Woater. Dat is son lüütji lopend Woater dwarß dör d’ Köälenpott. Dat Woater rook, as wenn Avteeker Pillndreier in siene Mengselpotten togaang wee. Wenn dor een normoal Minschke sien Beenen inhull, denn ween dat noa fief Minüten blods noch Knoaken. Kiek – un in dat Woater gungen de Jungs boaden.

Well dor denn mit dör wee, de kunn in d’ Lääven niks mehr taargen.
Wi läävden ok son bäten as ‚Zigeuners’ up us Tuuren dör de Welt – un dat gefull ‚Texas Bill’ as wi hüm nöömden.
Een büld Ruuchwaark un een spierke Vergnöögen wee dat stilkens.
Us Morsen de kunnen nargends Wuddeln schloahn, wiel wi joa up keen Stää laang genooch seeten. Dat trukk us van een Boostää noa d’ Anner. Wi reisten van dor wor de Minschen flinker schnakken as een Gewehr scheeten deit, bit dorhen wor man an d’ heele Dach blods dree Wöär sächt. De dree Wöär Gägenden leegen us bäter – wat Oostfreesen wiers verstoahn köänt.
In disse Joahren hett Texas Bill us so mennich Spillwaark wiest, van dat een normoal Minschke ni wat to weeten kricht.

He kunn ton Bispill mit een Kluten in hunnerd Meter een Duuv van d’ Dakk scheeten. Disse siene ‚Fertichkeit’ hett us in dat rheinsche Köln moal aal Mann in d’ Büx strullern loaten.
Een Kolleechenbedrief de mit us reiste, keem ut dat saarlandsche Sankt Ingbert. De Handwaarkers harn in hör Tohuuskuntrei ok keen goodet Utkoamen, un trukken mit us van hier noa dor. De Familin in Huus de schulln joa nich schmachten. Dat geev tüschen us blods een gewaltigen Ünnerscheed – us gefull dat Rümstrieken un wi harn nümms boaben us. De Kolleechen ut dat Saarlandsche dreev de Nod, un see harn een klöötenbietrigen gnadderigen Keerl as Boas. Wenn he aal poar Doach up de Boostää updüüken de, denn meen he dries to us, wi schulln de Musik ovdrein. De Boostää wee keen Konzertsoal. Sien Lüü ween ton knoien dor, un nich ton Vergnöögen un üm Musik to hörn.
Häst allmoal een Oostfrees beläävt, de sükk de Teepott wächnäämen lett? Dormit kanns dat verglieken. So een Geböören mussen wi hüm joa utdrieven. Dat hett ok nich laang up sükk luuren loaten. Villicht hett de leev Gott dor son Tikk mit an dreit. Well weet dat all so genau. Stuuv tägen us Boostää stunn näämich een katholschen Klosterschool.

Dat wee Moandachsmörgens sass noa d’ Frööstükk. De Deerns up d’ Günntsied harn jüüst groode Paus, dor jocht de Seehund mit sien Krüdelkoar up d’ Waarft. Seehund hevvt wi hum nöömt, wiel he mit sien Boart utseech as een Woaterhund. De Koar kummt stuuv vöör d’ Dönnerbalk ton stoahn, un de Keerl flücht man so in d’ Schiethuus. He har dat anschiens düchdich drokk. De Dönnerbalk wee noch so een sanitären Inrichtung as dat vöör een halv Joahrhunnerd so goaelk wee. Över een Lokk in d’ Grund stunn een Kist mit een Dör.

Up disse Boostää wee dat een Kist ut de Iisentied – de wee näämich ut krüselt Blikk.
Wi harn us noch gannich recht van us Sönndachsbrand verhoalt, un stunn’n mit Stükk ov wat Keerls in de tweede Etoasch an Fenster to schmööken, üm een bietji mit de Deerns ut de Klosterschool to jachtern.
Blitz up Schlach wuur de Seehund ‚Texas Bill’ siene Beute. Us Indioaner laang sükk een Tichelsteen her – tell sinnich bit füfftein – un denn galler he mit de Spröäk: „Nu hett he sien Büx ünnern“ de Tichelsteen up dat blikkern Schiethuusdakk. Een Kanonenschlach wee nix dortägen. Wi kunn’n dat dönnern noch hörn, dor flooch all de Schiethuusdör oapen, un us Seehund stoof mit de Büx up d’ Hakken un noakend Mors noa buten. Dat is denn sowat as de letzde Vöörhang in d’ Theoater wäst – de Seehund hevvt wi ni mehr to Gesicht kräägen.© ee

howler-853235_960_720

Wor de Noordseewellen

Wor de Noordseewellen
trekken an de Strand …
hevvt de Joarn wi sungen,
in us Freesenland.

Kunnen an de Dieken –
wor dat Gras so greun –
dör de Penner strieken,
wor de Blöömen bleun.

Niks is dorvan bleeven,
nu is d’ allens dod –
niks is mehr mit Leeven,
hier in d’ Möörgenrot.

Wäch de witten Stranden,
wäch de bleuend Strüük –
sünd blods noch iistern Wanden,
Natur ümto is süük.

Wor de Noordseewellen …
de Tied, de kummt nich wäär,
dat is as Kuusenkellen –
dat deit so gräsich säär.

Wor de Noordseewellen …
dat singt hier mehr keeneen –
man hört blods noch Vertellen,
dat dücht as harten Steen.

© ee

.

.

Spiralenflüge

Du jagst Gedanken
durch meine Adern.

Sie treiben prickelnde Träume,
entfachen Gefühle, lassen uns schweben.

Du entfaltest Liebe, wirfst sanft den Umhang
schützend über Gemeisames.

Geborgenes vertraut sein, wohlfühlen.
Wir sinken klammernd in uns

und fangen an
zu leben.

© Chr.v.M.

quiertjen-fluppen

Du jochs bannig Gedanken
dör mine Odern.

Sei tickelt mine drooms,
mookt, dat mine geföhl`s schwääft.

Dei drievt tickelnde dröme,
mookt mine dröme schwääbn.

Ick häve ganz fiene geföhle
un du deis din mantel üm mi.

Geborgen wän, sick gaut feuln.
Wi sinkt un hoolt us fasse tausomen

un fanget tau
läben an.

© Chr.v.M.

.

.

Dat is he woll …

Er meldet sich nicht oft laut zu Wort,
doch wenn he dat deit, denn hätt‘ dat Oart –
dann sind die Wortpfeile so scharf geschliffen,
als wenn Sturm wär‘ durch die Ohren gepfiffen.

In mennich Kopp is dat denn düchtich an ruusen,
un moakt ok woll Pien as dat kellen van Kusen.
Mancheiner fühlt auf den Schlips sich getreten,
vergißt mit offenem Munde das Bitten und Beten.

Doch schimpfende Worte die sind ihm fremd,
schlägt nicht mit schartigem Schwert schwärende Schrunden
läßt jedem Gescholtenen das schützende Hemd,
unter dem friedliches Leben erneut kann gesunden.

Keeneen brukt sükk so föör sükk sülven to schkoamen,
weil glatt und schnell heilen selbst tiefere Wunden –
so brukt nümms to laang dör sien Lääven to loahmen,
weil er in kürzester Frist zu sich selber gefunden.


©ee

.

c1d-2019-04-5-08-53
flag-2525743_1920

Een ächten Sömmer . . .

 

De Sömmer vöör d’ Joahr hett aal dat, wat so een Sömmer dries hemmen moot. Dat Kwekksülver drifft sükk all länger Tied up de Boavensiet van de dartich rüm. In heel Jurop word dat Woater sinnich minn. Een itoaljeenisch Ministroabeln hett dat woll vöörutsehn, as he annerletzd sien Spröäk över de grootmuligen Düütschen losloaten hett. Soveele düütsch Boadgasten as in de anner Joahren kunnen see in de Stäävel, as dat Süüderland ok heet, up Stünn’ns gannich verknusen. He hett denn ähm up sien Oart dorför sörcht, dat een Deel van disse grootmuligen Germoanen in Huus blääven is. Moot man hüm in Itoaljenien doch verrafftich noch dankboar för wääsen. Wenn he näämich sächt har – Lüü, koamt för d’ Joahr in jo waarkerfree Wääken nich hierher – wi sünd an verdörsten, denn har he wiers soveell Kiekers in d’ Land hat – dat har woll een Katastrofe gääven.

Up de een ov anner Oart marken wi dat mit de Waarmte bi us joa ok. In mennich Koppen is näämich veelstominn Fuchtichkeit in – dat Denken löpt nich mehr so lieklang de Brägenspooren. Minsch kummt dor sülven foaker gannich so recht achter. So as Hanne vöörmörgens. Hanne dat is van mien Kusin – wat nu wäär de jüngst Dochter van mien Moders öllste Süster is – also Hanne dat is van mien Kusin de Dochter.

See pingel vermiddach bi mi an. Heel dörnanner wee dat Maidje in d’ Kopp, as see anfung to röädeln. Ikk hevv hör mit hör Schnakkeree eers wat hen un herlopen loaten, bit ikk hör denn froacht hevv, wat see mi eelich vertellen wull.

Och joa – keem dat denn verbiestert dör de Droaht – Ewald, Du glöövst dat nich – ikk wor olld.

Wat schull ikk hör anners dorup antern as: Mien Deern – dor vertellst du mi niks Neeäs – dat maark ikk wiers sülven elker Dach. Vöörmörgens muß ikk doch verrafftich eersmoal tokieken, ov ikk noch in d’ Nüst leech – wiel een mit mi an d’ Telefon schnakken wull.

Oaber nää – dor wee mien Hanne nich mit tofrää. Dat is bi di joa noormoal – du büst joa ok dääch wat öller as ikk, Sowat kreech ikk van hör to hörn – ikk, wor ikk doch noch keen een griesed Hoar up mien Köäsel hevv. Nääman … kummt dat ok allwäär van hör dör de Droaht – wat mi nett ähm ünnerkoamen is – du glöövst dat nich – bi mi is dat reinwäch wat eernsthaftiged. Ikk mach mien Dieter dat gannich vertellen. Dieter is dat Mannsbild, mit dat see de Huushollen, un dat wat anners noch dortohört, deelt.

Heel näävenbi köänt ji doran moal sehn, wo hoch Hanne – wat mien Kusin hör Dochter is – mi inschätzen deit, dat see mi wat vertellt, wat see nichmoal hör Dieter vertellen dröfft.

Ikk wee in d’ Staddje, sächt see – Planten föör de Tuun to besörgen. Bi disse Waarmte kanns sowat joa bäter all mörgens beschikken. Nu koam ikk doch jüüst körtpustich un schweeterk noa Huus to – un wat seech ikk all van wieden? Dor steit doch verrafftich so een ollen schenguläärden blikkern Krüdeloar up de Stää an de Stroatenkant, an de ikk jümmers mien Foahrtüüch ovstellen do.

 Jungedi – wat wee ikk binnerwendich all mit de Keerl dor achter d‘ Stüür an d’ futern. Denn DAT kunn blods een Mannsild weesen. Is doch soveel Bott de heele Stroat langs – oaber nä – dor moot sükk een so’n Leulapp van Stüürmann jüüst vöör miene Huusdör breetmoaken!!! Un wat schall ikk di särgen – as ikk stuv tägen dat Hüdschefüdel stillholl, üm in mien Brast to kieken, well dor so unkloog is, dor maark ikk, dat ikk up us oled Foahrrad sitt – un dat moie Auto, wat dor up mien Stää, föör mien Huusdöör steit, mien eegens is.© ee

c1d-2019-04-5-08-53

De tweede Sömmer . . .

Kloppt de Haarsttied bi di an
de eerst Blööm’n sünd verbleut
faangt dat wäär to wassen an
dat Ooch sükk bannich freit

Geföölen lopen dör di dör
du weets nich wat di övergeit
denkst – hoapenlich blods keen Malör
dat mi de Mohr in d‘ Mengsel schleit

Bottervöägels schwääwen in Drufeln
üm de groode roode Fleeder
de Hund de sitt dorbi to schnuufeln
hiemt in Riemseln Dakkelleeder

Sien Wiefke denkt nu is d’ sowiet
nu hett dat Öller us to foaten
nu kummt de tweede Sömmertied
de eerst hevvt wi joa achterloaten

Sükk trotzdem an de Bloomen hööcht
stoaht see ok nich mehr so in Hopen
dat Hundje moi up d‘ Aarm sükk rööcht
so doon de beiden noa Huus henlopen

© ee

c1d-2019-04-5-08-53

.

Givt dat wat lekker’s?

cup-3168761_640

Givt dat wat lekker’s?

Tee – dat is doch verrafftich een lekker Gedränk
wo schall ik jo dat am besten verkloaren
hört man von Menschen lautes Gezänk
dann weiß man fast sicher
bei denen hat Tee gewiß nichts verloren

denn wenn een Köpke Tee vöör een steit
„ostfriesische Mischung“ van Klöär un van Schmoak
up de een witt Wulkje sükk wiesen deit
keert man sükk de Düwel
üm anner Lüüs Soak

Tee – dat is wat för d’ Vergnöögen
jeden an d’ Toafel kikkt netso blied
un deit sükk över de annere höögen
wor Tee is dor givt dat keen Striet

Tee die heftigsten Wogen glättet
die krauseste Stirn verschwindet
als hätte der Herrgott den Ärger geplättet
Tee alles und jedes aufs feinste verbindet

Tee

de sörcht stilkens
för Ruh un för Frää
wor Tee drunken word
dor is allens up Stää.

©ee

c1d-2019-04-5-08-53

.

road-220058_640

„Land des Lächelns“
heet dat 1949er Motto in d’ elbente Joahr Siedlung Voslapp

Voslapper Pup & Piss‘

Stroaten goahn van dor noa hier –
un dwarß dordör van hier noa dor.
De Hüüsen moi, de Tuunen schier –
trechtfinnen, dat is gannich schwoar.

An Woaterskant de Diek langlöpt –
he hollt de See buten de Dör,
an d’ anner Siet dat Gröönland schlöäpt –
su givt dat hier ok keen Mallör.

Un mirdenmang dor läävt dat Lääven –
dor taacht sükk woll dat Kinnergood,
de Deerns, de schweeft verleevt in d’ Hääven
de Jungs de hau’n sükk, ok oahn Nod.

Wu stunn dat grood an d’ Trekkerwoagen,
dat Wiessoagen van Pup un Piß?
In goode un in noare Doagen
wee dat dat Eenzichs wat gewiß.

©ee

c1d-2019-04-5-08-53

Strandjien …

De Stiem schlöäpt achter Helgoland,
man kann hum schnükkern hörn –
dien Spoar verflücht in d’ Dünensand,
kann nümms in diene Nöächte föörn.


In d’ Bulgenkron blenkert een Lucht,
duusendfak un sülverhell –
noabi di bi un in de Bucht
hört man de Korben luut un grell.


Du föölst di good un büst Natur,
worst eens mit Seel un Hääven –
dat Glükk löppt as een Engelsschuur
dwarß dör dien lüütjet Lääven.

© ee

c1d-2019-04-5-08-53

Niks an d’ Hoot

Mit Sproak dor hevv ikk niks an d’ Hoot
sächt mi een Jung mit hitzich Bloot
neit mit Kattuun dor glieks dormanken
un is noch stollt up seine Pranken

he hett woll niks in d’ Kopp as Stroh
hett ok woll nich so recht wat läärt
wat he good kann is grood Gedoo
dat sükk de Anner sass vefäärt

de Strohkopp brengt hüm an de Grund
froacht nich, woneem de Anner schlecht
vergallert hum, bit dat he bunt
un meent denn ok noch dat wee recht

sowat kummt jümmer foaker vöör
wiel Gesellschkupp an Gewicht verlüst
un willst du ännern dat Geböör
maarkst du flink, dat du allennich büst.

© ee

c1d-2019-04-5-08-53

Winterdach in Oostfreesland

.

Winterdach in Oostfreesland

Wenn dat üm d’ Huus to suust un bruust

un buten is dat kollt un schroar

wenn de Störm üm d’ Dakk tohuult

denn steit binn’n up d’ Disch de Tee all kloar

de Mannslüü schküddeln sükk vöör Koal

see bäävern all vöör Ungedüür

denn sächt ut d’ Sofakuul de Oal

sett Jo man doal bi mi an d’ Füür

de Kluntji kniddelt in de Köpke

de Wulk van d’ Room is een Sömmerblööm

Opa gript noa d’ sülvstbraant Söpke

de annern kriegen een köfften Kööm

in d’ Piepen schmurgelt all de Krüllschnitt

Moder schufft de Krintstuut her

wat is dat lekker sächt de Schmitt

un laangt düchdich noa de Botterschmeer

kann dat noch wat moiers gääven

as so een Kring vull Bliedheit

in de man spöärt dat warme Lääven

ok wenn de heesterk Tied vöörbineit.

© ee

c1d-2019-04-5-08-53
299667ltm01hohn3

.

Ein Nest ist dein Herz
in dem Wunder entstehen
voller Zärtlichkeit.

© Chr.v.M.

en Nüst is dien Hart
inne Wunner entstohn
barstendvull Tudelee.

© Chr.v.M.

c1d-2019-04-5-08-53

Holl still…

Holl still un holl dien Oahmen in –
luuster moal dat kroakend Schwiegen,
denn schütt ok di villicht in d’ Sinn,
dat dat Gedoo doch rein gediegen –

wat dor so in de Welt geböört,
up dat man denn noch Eiden schwöört,
dat alln’s good noa Gott sien Föögen
un niks dor an van Minschkes Löögen –

ok wenn blods Doalers sien Bewennt
un he blods Machtanhüpen kennt –
up groote Bargen achter sükk
un hollt dat denn föör häntich Glükk –

ikk hevv mien Twiefel an dit Waark,
mi dücht dat Minschendoon to stark,
mi is dat towiet wäch van d’ Hääven,
mi is to groot dat wenich gääven,

mi is to natt dat drööge Land,
mi fäält eenfach an d’ Ekk de Kant,
mi fäält dat Weeten üm dat Woahr
drüm faalt mi dat Begriepen schwoar –

wiel mi dorbi in d’ Ooch mi flücht,
de Düwel mit sien Düwelssücht.

©ee

c1d-2019-04-5-08-53

.

Olldachsmörgen …

Wat wullt Du Welt, eelich van mi –
wat hevv ikk, wat ikk di kann gääven?
ikk bün blods ikk – bün bi mi bi,
un hevv doch blods mien bietji Lääven.

Is di dat wüggelk soveel weert,
dat du mi lettst in d’ Hääven kieken?
Häst di bit nu nich an mi keert
un leets mi dwarß dör d’ Lääven strieken.

Wat schall nu dit di üm mi sörgen –
dat lett mi rein wat striepelich,
as wenn du weetst, wat dor in Mörgen
up mi wacht rein grieselich.

©ee

c1d-2019-04-5-08-53

Ikk mach dat nich glööven …

 

Eenunnängzich (91) van hunnerd Minschen in us Land hevvt to Politikers un Regeerungslitten keen Vertroon mehr. Dat is bi Ümfroagen in Düütschland van Dach koamen.

Wat is in us Land los? Wat sünd wi Düütschen eelich föör een Minschenschlach, dat wi Minschen in de wi keen Vertroon hevvt, över us Lääven, över use Nachten und Doagen bestimmen loaten? Dat is in mien Sinnen nettegroad su, as wenn de Banken de Schlöädels föör de Geldschkappen de Panzerknakkers ton Upbewoahren gääven. Nu mach säker mennicheen särgen, dat doch nümms su ballköppich ov sogoar so döäsich is. Verstand hett dor wiers recht – doch woarüm moaken wi jüüst dat un gääven us Lääven in de Hannen van Individuen de wi nich vertroon?

Vertroo up Gott un gääv dien Lääven in de Heergotts Hannen – su hett man us dat to us Kinnertied in de Sönndachsschool läärt. Well hett dat woll ümdreit? Dat kann doch blossich de Düwel weesen.

Dat dat to recht is, dat Nichvertroon in Politikers un Regeerungslitten – dat wiesen disse Broers un Wichters us doch stilkens un elker Dach, an de see mit Doalers, de nich hör eegens sünd, in de Welt ümsükk schmieten un dat Stoatseegendoom mit beid Hannen verschludern. Dor trekkt man us Volk överall up de Eer in Hauen un Stääken rin, in dat wi rein ganniks verloren hevvt. Dor lett man us Düütschen de Lokken in de anner Nationen hör Strümpen stoppen – joa, leeger noch … man schuvvt de annern Geld to, dat see sükk nee Strümpens kopen köänt, wennglieks in us eegen Land dat Geld nich moal mehr föör Stoptwist rekkt.

Un üm dat to verstoahn – dor rekkt mien Verstand schiens nich.©ee

c1d-2019-04-5-08-53

Wor is d’ aal blääve.

Een lange Reis geit nu to Ennen

van wiet her dreef mi dat noa Huus

ikk hoap up Minschen de mi kennen

un flücht vöör frömmdet Woordgebruus

ikk hööch mi up mien Modersproak

fööl all de Waarmte strieken

bün blied dat Weltens griese Doak

vöör dit Gefööl deit wieken

doch as ikk dör de Stroaten steuster

söök vertwiefelt Kaark un Krooch

maark ikk dat ikk vergäävens leuster

un mi mien Hoapen drooch

hier is nix mehr ut mien Besinnen

is nix mehr wat mien Denken eit

ikk kann nu wüggelk nix mehr finnen

blods Koal de mi up d’ Föölen schleit.

©ee

Ein liebes Erinnern an „Kessy“

Ein liebes Erinnern an „Kessy“ (Stamerjohanns) die sich heute am Sonntag den 11ten Februar 2018 –

auf ihre letzte große Reise begeben hat …
tschüß Kessy – und DANKE für viele Jahre deiner Begleitung ….

Dor hett man nu een neeäd Bäed – un sitt dormit …

Us Frünndin Marlene hört wiers ok nich mehr to de Jüngsten. Dat kann man doran ovmääten, dat see dat Doon van de „68er“ Bewäägung to hör kregelste Tied tellt. Liekers bruk man de Stoff van hör Denken noch nich mit een Huulbessen wächpüstern, wenner dat üm een Begääven in Politik un Gesellschkupp geit. Dor dreit see sükk noch so biersich un flink as een Hüüldop, de jüüst wat mit Pietsch krägen hett.

Anners is dat, wenn see to Ruh kummt, un de Schloap hör in sien weeke Aarms näämen will. Denn spöärt see sülven, dat de Tieden van Schloapsakk un Seegrasmatratz up de Grund vöörbi sünd.

Nu hett see sükk annerletzt van hör Kinner dorvan övertüügen loaten, dat dat föör hör doch nödich Tied wee, sükk föör Schnaas een neeäd Meubelmang – een ‚Seniorenbeäd’ totolärgen. Wiel, see günn sükk doch anners nix.

De Kinner harn good schnakken. Dat wee nämich lichter sächt as doahn. Dat is joa nu nich mehr so as in de laang vergoahn „68er“ Tieden. Dor gung Minsch kört üm de Ekk noa Dischler Holtenspieker un keek sükk in fief Minüten een neeäd Bäed ut. Meest har de mit sien Dischlerkünsten all dat Meubelmang föör Oma un Opa leevert, ov de een ov anner Kist föör de letzde Reis tosoamenspiekert. Sowat schafft joa Vertroon.

So is dat nu nich mehr. Us Frünndin hett een Rundreis dör söbenundartich groode Woahnwelten moakt, bevöör see denn wäär in de eerste Loaden ankoamen is, un de eerste Schloapstää, de hör tomööt keem, köfft hett. Van disse Reis wee see denn sowat van kloar, dat hör Kinner säen, see schull man eers Urlaub moaken.

Dat hett see oaber nich doahn, denn Urlaub sää see, Urlaub hevv ikk up de Tuur dör de Meubelwelten hat. Nu will ikk mi eers in mien neäd Bäed reschkoapen verhoalen.

Dat wee denn ok wäär lichter gesächt as gedoahn. See stunn in hör Nachtkledoasch vöör dat neeä Bäed – so as Ssör Hilleri woll vöörtieds vöör de Maunt Everest stoahn hett. Oaber netso as de boaben ankoamen is, hett see dat ok pakkt. Anners gung dat mit hör lütt Hundje, hör Kessy ov.

Kessy springt schnaas in düstern woll moal to hör in d’ Bäed. Dat is see wennt. So schull dat ok in de eerste Nacht wääsen. Kessy drüdelt in düstern halfschloaperk ut hör Körf, üm up d’ Küssen in d’ Bäed komodich wiedertonüsseln. See wuppt hoch – dat käent see joa in Schloap, dat Moat is joa bi hör inbraant – un kawammst mit de Kopp vöör dat Siedelschkott van de neeä Schloapstää, wiel de joa een Ennen hooger is as dat ole Gestell. See hett sükk doran wennt.

Nu klautern de Beid elks up hör eegen Oart in dat neeä Bäed. Wor sükk us Frünndin oaber noch nich an wennt hett, is dat hooge lirgen. See kummt sükk jümmers son bietji vöör, as een Astronaut bi d’ fleegen. Hör Kinner, de see dorvan vertellt hett, hevvt blods sächt: ‚Mama, du gewöhnst dich schon, und wenn du pflegebedürftig wirst, brauchen sich die Helfer nicht so zu bücken.’

Dat hett us Frünndin denn nich so recht verstoahn kunnt, oaber see givt sükk Meu dat to begriepen. Wenn see nu bi Frünnen ov in d’ Verwandschkupp een ‚Seniorenbeäd’ sücht, denn froacht see woll moal saacht: „Übst du auch schon für den Pflegefall?“ ©ee

ewaldeden2018-02-11

c1d-2019-04-5-08-53

helgoland-86562_640

.

Mien Droomland …(Helgoland)

Ikk goa bi Nachten dör de Wischen
een rüscheln weiht saacht dör de Lücht
hier dat Woater dor de Kant un jüüst dortüschen
een Nachtuul över mi henflücht

de Moand haangt sülvernwitt an d’ Hääven
sien Lucht sprenkelt dat ruuge Meer
de Strand de läävt van flüchtich Lääven
in mi dor geit de Ruh tokeer

mien Haart schleit as een sieden Trummel
mien Blood dat singt as schloapend Wind
mien Seel luurt up dat Steernsgebrummel
mien Denken is unschüllich Kind

ikk seech de Stünnens vöör mi flüchten
de Trää van hör an Woaterskant
ikk spöör een binnerwendich süchten
noa di mien Haartens Helgoland

©ee

robbe-3080468_640

.

beide Fotos bei https://pixabay.com/de/ dankeschön.

Schwieg still …

Schwieg still mien Haart, schwieg still
mien Seel flücht över d’ Woater licht
see weet nich wat see söken will
see käent nich Förm un nich Gesicht

see spöört dat mi wat fäälen deit
see sücht dat Lokk in mien Besinnen
in dat sükk aal mien Süchten dreit
so witt as unbeschrääven Linnen

see kummt eers trüch wenn see wat funnen
wat liek in mien Belääven passt
wiel see denn ’wiß dat ikk hevv wunnen
wiel verlüstich geit mien Olldachslast.

©ee

De Wind…

Over de Kolken weiht suutje de Wind
de Grens hett för hüm keen Bedüden
he schmüstergrient as een lüütji Kind
man hört sien Lachen van wieden

de Blöömen nikkoppen wenn he hör eit
de Bulgen saacht över d’ Gröönland strieken
de Schoapen rüscheln sinnich dör d’ Reid
langs de hoogen Dieken

van d’ Eiland blenkert de Füürtoorn in d’ Lücht
de Sünn verkrupt sükk achter de Hääven
an d’ Siel de Minschen tohoop man sücht
hier hett man noch wat van sien Lääven

©ee

Düütschland, mien Land …

Wenn ikk, bevöör ikk schnoabends to Bedde goa, de Dach un sien Vermelden nochmoal an mien binnerst Ooch vöörbitrekken loat, denn denk ikk foaken su in mi rin: Düütschland, Düütschland … worhen driffst Du – worhen geit dat mit Di – un kriech van mi sülven denn keen Antern. Dat is mi foaken reinwäch een Haartenslast. Wenneer ikk denn oaber, noa een poar Stünnens up de Rürch stoahn, in de Mörgenlächte in een neeän Dach rinsteuster, denn hevv ikk meist een antern up mien Froagen in de verleeden Oabendstünnen.

Düütschland dat is mien Land. Düütschland, dat is dat Land van mien Moder un Voader, van mien Omas un Opas, van mien Tanten un Unkels un Veddern un Basen – un well dor anners noch aal togehöört. Un su as ikk, su hett jedeneen Düütschen joa föör sükk ok Moder un Voader, hett Omas un Opas un aal de annern in de lange Riech van Famili un Verwandtschkupp.

Düütschland, dat is een Stükkji Eerdengrund mit Woaterkant un Hüdelbargen, mit Minschens Leevde un mit Targen, mit Moor un Heid un grööne Buschken, mit een wieden Hääven un mit foaken blods een schroared Denken. Un föör aal dat – ov dat nu good is, ov dat is leech in sien Geböören – föör aal dat kann doch dat Stükkji Eerdengrund nich as Schülligen herholln. Dat stükkji Eerdengrund quält doch keeneen van Milljonen van Deerten, su as düütsche Weetenschkuppler dat Dach föör Dach in Düütschland doon – dat Stükkji Eerdengrund bedrücht doch de Ollen nich üm hör Renten, su as düütsch Politikers dat sied alle Tieden so goalk moaken – dat Stükkji Eerdengrund stüürt doch keen Suldoatens in een Kreech un in de Dod in alle Winden, un dat blods wiel de Regeern dat föör nödich hollt un villicht anner Regeern dormit in de Mors krupt – dat Stükkji Eerdengrund drocht doch keen Schküld doaran, dat dat binner siene Grens in Politik un Weertschkupp veelstoveele Leegers un Bedreegers sükk dat good, allsto good goahn loaten köänt – dat Stükkji Eerdengrund hett dat doch nich to verantworden, dat boaben sien Grund su veele, veelstoveele aarme Familin jümmers aarmer, un to glieker Tied de Rieken un Schojakken jümmers bölkrieker warden. Dor kann dat Stükkji Eerdengrund – wat ikk as mien Land beteeken do – doch wiers niks an to.

Kiek un doarüm kann ikk mit mien Land ok nich düll sien – blods mit een heelen Riech van Minschen van boaben mien Olldach un in mien Land, dor kann ikk föör Gewalt nich good Frünnd mit weesen. ©ee

Dat deit us Modersproak nich good …

 

Wenn dat vandoach üm us Modersproak geit verwachten de Minschen ton gröttsten Deel een bietji verschroaben un knustich Charakterkoppen as Schrievers un Schnakkers. Well mit Plattdüütsch buten de Dör van sien eegen Koamer geit, de moot sükk foaken so gääven, as wenn he nich heel dääch is.

Denn – Plattdüütsch is doch wat van Güstern. Well denn Plattdüütsch as sien Sproak ankikkt, de kricht mennichmoal blods Bott up de Büün, wenner man hüm van buten all ansehn kann, kann, dat de Mester in d’ School dat düchdich stuur mit hum har. Dat is bi de meesten de Platt schnakken wiers nich so – un bi de, de mit Plattdüütsch noa buten goahn all gannich.

Dat leege doaran is blods, dat een büld Plattschnakkers un Schrievers sükk dornoa gääven, um överhaupts een bietji Bott up de Büün to kriegen.

‘Einfältig, leicht zurückgeblieben und unbeholfen müssen die Figuren erscheinen – dann können wir sie einbauen’,

dat hett mi moal een sächt, de in de Medienwelt wat to särgen har.

‘Intelligenz und Zeitnähe ist auf dem Gebiet nicht gefragt.’

Kiek, hevv ikk bi mi dorcht: nu weets du dat joa ok, un hevv mi to glieker Tied froacht, wat ikk mit mien Weeten denn nu anfangen kunn.

Leeve Lüü, de ji över de neemodsch ‚Medien’ as dat vandoach heet, regeert – pakkt jo kruuset Denken bi de Sied un loat mehr Plattdüütsch to. Ji schöält jo wunnern wu de Plattdüütsch Schrievers un Schnakkers up de Höächt van de neeä Tied sünd – ok wenn see ov un to in een stillen Stünn’n mit hör Mors bi Oma un Opa in d’ Sofa sitten üm sükk van d’ Olldachsgedrüüs to verhoalen.

 ©ee

Ikk froach mi…

Wat leev ikk eelich so an Oostfreesland
dit Landje an d’ Enn’n van d’ Welt
mit kladderich Rägen, Schietwäär un Stiem
un de Hääven foaken düster un schwaart

sünd dat de Minschen – sünd dat de Wieden
ov is dat eenfach dat oostfreeske Haart
ikk hevv mi dat nie noch nich sülven vertellt
ikk kann ok nich särgen woneem

ikk weet blods, dat ikk bannich muß lieden
wenn ikk nich mehr noa Oostfreesland henkeem
wat drivvt di dorhen – kriech ikk foaken to hörn
de Lüü dor kriegen hör Bekk doch nich oapen

see kieken di eder an as een Koo
luur’n göäksch achter di an
as weest du een Strieker ov een lichtfardich Froo
eers wenneer de Kööm hör Schnakkwoater givt

sücht man een bietji Lääven
un dat, wat denn ut hör Halsgatt drifft
versteist d’ nich un kanns niks up gääven
een büld Minschen buten Oostfreesland

de kummt dat so an – de seegen dat so
ikk do wat dortägen – foat hör bi de Hand
un wies hör Oostfreesland as een anner –
een moier Gedoo.

©ee

De Welt dör de Tieden up Platt …

een düütschen Olldach van fiefunveertich an.

 

Ikk wee joa man de Lüttste, denn Jüngsten bi us in d‘ Huus. Wenneer ikk mit Moder ünnerwägens, ov Moder in Huus wee, denn wee dat föör mi meisttieds een moied Lääven. Denn har ikk niks uttostoahn an Stiepelichkeiten van mien ölleren Süsters un Broers. Wägen mien „Butenbeenshaftichkeit“ hefft see nämich stilkens meent mi dat Lääven su een bietji „solterk“ moaken to mussen. Dat mit de „Butenbeenshaftichkeit“ dor wuß ikk joa – anners as mien Süsters un Broers, de joa bannich veel öller weesen as ikk – nu rein noch ganniks van – dat hevv ikk eers veel loatere Joahren to weeten kräägen.

Wenneer Moder oaber alleen up Tuur to hamstern, verkopen ov vertuschken wee, denn hevv ikk blääven kunnt, wat dat heet, een Annern ünner Annern to weesen. Wenn Moder mi wägen irgendeen Bewennt in Huus loaten muß – wat joa foaker moal vöörkeem – denn mussen see sükk joa mit mi befoaten, hör anner Kinners. See kunnen denn nich elker hör eegen Padd goahn, wiel see joa so een lütten Schietbüdel an de Been’n bummeln harn, wat joa to aal Elend ok noch hör Broer wee. Mien Moder hett in hör loatere Joahren – wenneer de Schnakk dorup keem – woll jümmers sächt, dat ünner us Kinner een heel grooden Eenichkeit wäst is. Dat sää see oaber blossich, wiel see mit de Woahrheit nümms säär donn wull. Villicht wull see sükk ok blods sülven nich ingestoahn, dat dat in hör eegen Famili netso eegensüchtich un füünsch hergung, as in de meist anner Familin bi us in d‘ Kuntrei ok.

Mien Süsters un Broers de kunnen sükk näämich aalmitnanner van Lütt ov an heel nich utstoahn. Wat de Een sien Krei, dat wee de Anner sien Uul. Dat een moal wat föör de anner doan hett, dat wee denn wat seltens. Meist mok dat joa ok niks ut – dat wee joa överall in Huus un in Buten Bott genuch – see kunnen sükk joa fiegelinsch aal mitnanner ut d‘ Padd goahn.

In de Joahren, bit ikk noa de School henkeem hevv ikk ünner de Grooten een büld uttostoahn hat. Leevde ünner Süsters un Broers hevv ikk bit vandoach in mien Famili nich kennenliert. De hevvt jümmers tosehn, dat see wat in hör eegen Büngel kreegen. De Hals hevvt see bit vandoach ov bit to hör Ovlääven ni nich vullkriegen kunnt, un wenn dat noch soveel wee wat see dorinschoaven hevvt. Ikk hevv dat ni nich verstoahn kunnt. Sünners nich, dat nümms van mien Süsters un Broers ok blods eenmoal noa us Moder kääken hett – nichmoal as see all düchdich Süük wäst, un denn Upletzt in mien Aarms inschloapen is.

Mit dat, wat ikk dor nu jüüst vertellt hevv, bün ikk in de Tied van Vandoach rinstappt, wat ikk eelich noch gannich wull. Oaber dat wat ikk van Vandoagen vertellt hevv, dat hett siene Wuddels in de toennengoahnde Kreechstied un in de eerste Joahren dornoa.

Ikk hevv mien ‘Voader’ (Papiernvoader nööm ikk hüm bi) joa blods as een süüken, elennigen Kerl kennenliert. De lange Kreechsjoahren harn de Minschen joa aal wat wächnoahmen. Milljonen Minschen dat Lääven, anner Milljonen un Oabermilljonen hör Familin, hör Tohuus, hör Dakk över d‘ Kopp.

Armeen van Suldoaten hett de verloren Kreech dat Lääven noahmen – un wenneer see dat bietji Lääven behollen harn, denn hett he hör glieks noaderhand de Freeheit noahmen – see mussen de Voaderlandsche Dankboarkeit denn in de Wieden van Sibirien bi Woater un Kohlszopp ovknoien. Denn gröttsten Deel is denn dorbi ok noch ümkoamen, un licht noch irgendwons in dat wööste Land bediekt.

As de Irrsinn denn een Ennen funnen har, dor har mien Voader, as he van Bord no Huus to keem, TBC in sien Knoaken sitten. Netso as een büld anner Mannslüüd to de Tied ok. Schwindsüük wur dat domoals in d‘ Volk nöömt – dat schall ikk woll ni nich vergääten, denn dat Word wur us foaken genooch up de Stroaten achteranropen, un nich blods van anner Kinnergood. Ok utwussen Lüü wesen sükk dorto nich to schkoa. Sünners wenn see in Wiederwäch Düütsch Gauen upwussen un katholsch wesen.

Dorbi weesen de Familin mit een Tuberkulosen in hör Mirden tomeist veel bäter up Stükken un in Riech as de annern. Bi blods een Tuberkelsüüken in d‘ Huus muß de heele Familie näämich aal veer Wäken up d‘ Gesundheitsamt vörstellich warden, üm dat de Doktersch kieken unnen, ov sükk ok nümms bi denn Süüken anstoaken har.

So mook us Moder sükk aal dartich Doagen, mit us Drufel Kinner as son Steert achter sükk an, to Foot up de Padd in d‘ Staddje. Noa d‘ „Robert-Koch-Huus hen, dor bi Rudi Karstadt sien Koopmannsloaden tägenover. Dor stunnen in düster Koamern de heele Gerätschkuppen, mit de man de Minschen denn dörlüchten dee. Un wenn de Dokterschen denn ok blods een lütten Schkaa up de Lüngerflöägels sehn harn, denn wur man in een annern düstern Koamer glieks rönscht. Dat geev denn jümmers so gruselige schwaart/witte Biller, de de Dokterschen denn stilkens vöör een Lucht hullen un sükk dat een Tiedlang bekeeken, as wenn dat Dürers Albrecht moalt har.

 

De eerste Tied noa d‘ Kreechsennen geev dat noch keen Onibus bit to us noa buten, un de tweede Tied noa d‘ Kreech har us Moder keen Pennings föör de Billjetten in hör Knipke. So mussen wi lopen, denn Lopen dat kunnen wi good.

Dat Mitnannerutkoamen bi us in Karteer tüschen de Minschen mit Platt as Sproak un de van annerwonsher, dat wee van der eerste Stünnen an su nich dat Bestige.

De Minschen van hier und de Minschen van dor, de wesen van Huus ut woll meist „to anners“. See harn nich de glieke „Küan“ in d‘ Kopp, as mien Opa jümmers sää, wenneer dat moal irgendwons wäär tüschen de verscheeden dütschen Noabers düchdich kroakt har.

 

Irgendwat pass dor näämich eenfach nich in de Olldachsgesellschkupp tüschen van hier un van dor. Dat nu oaber nich Een in dat Denken indüükt, dat ikk mit mien Särgen de Minschen an d‘ Brett spieker, de in de letzte Kreechsdoagen üm hör un üm dat Lääven van hör Kinner sowiet lopen sünd as hör Footen hör droagen hevvt. Ikk meen mit keen Word de Minschen de flüchten goahn mussen – de hör Tohuus. de hör Wohnploatz verloaten mussen, wiel hör Voaderland van een büld Minschen to een Mörderland ümdreit worden wee. Ne … de meen ikk wiers nich. De weesen näämich eenfach blied un dankboar föör jeden Knüven Brot un föör jedet Dakk över de Kopp – ok wenneer dat noch so scheddrich un lüütji wäst is.

Ikk meen veelmehr de, de in de Vöörkreechstied van överall un ut elker grootdüütsch Hörns as Waarker föör de Kreechsmaschineree un de Scheepenboeree noa Kaisershoaben an de Woaterskant verschoaben worden sünd. Disse Part Frömmden un de Minschen van hier – dat wee dat Gemengsel, wat sükk nich mitnanner verdroagen hett.

Tomonnist de Ollen, denn bi us Kinners un bi dat Junggood, wat jüüst anfung sülven to freeän, dor wee dat meist üm meist anners. Wi sünd denn noch tosoamenwussen – bi de Ollen gung dat oaber schiens nich mehr.

De halvwussenen Jungkeerls un Maiden hevvt mitnanner in schulich Hörns versöcht to weeten to kriegen, wor dat Killern in hör Liev an fastmoakt wee, un wi Lütten, föör de hör Welt noch ut Kinner un Ollen un noch nich ut Jungs un Deerns tosoamensett wee, wi seeten aal mitnanner up de Tuungrund, ov hukelden an de Schlootskanten un ween an Schietkleien wat dat Tüüchs blods hergeev.

Dat Tüüchs, wat wi denn dorbi an d‘ Liev harn, dat seech denn meist ok dornoa ut. Us mook dat liekers niks ut, ok wenn us Öllern dat mennichmoal säker suur genooch upstödt is. Wi hevvt in Huus ni nich Schellns dorföör krägen (bit up eenmoal, dor har mien jüngsten Süster dat oaber ok wüggelk een spierke överdreeven mit dat „hör Tüüchs schidderk moaken“).

Annersrüm wur dat denn all eder een Schoo ton antotrekken. Wenn de een ov anner ut us Frünnenkring ut de Noaberschkupp sükk moal wäär nich mit sien scheddrige ov ok woll malörte Kledoasch noa sien Huus hentroo, wiel hüm dor – su säker as dat letzde Word in de Kaark – van Voader ov Moder een düchtigen Loach Hau verwachten dee, denn wee de Anlopstää de Köäken van Tant‘ Eden. Dor wur denn furrs dat Tüüchs wuschken un över de blenkernd Ümlöper an de iistern Köäkenoaben drööcht.

Dor wurn de verklömte Footen ov Hannen mit heete Bakksteenen upwaarmt, su dat dat Blood wäär kreiseln kunn.

Dor wur de tweiräten Büks ov Jakk van mien Moders flinke Hannen ünner de ole Neimaschin so kuustfaardich wäär tosoamengüddert, dat van dat Malör, van de Winkelrutz ov de Räät hoast ganniks mehr to sehn wee.

Dor wur so mennich Lokk in dat foaken eenzige Poar Strümp anne Been stoppt. Dorbi geev dat denn ok noch reschkoapen to äten un drinken. Bi us hung näämich jümmers wat van d‘ letzde Schlachten an d‘ Böän to dröögen.

Een Mettwurstkringel, dat wee dat Minnste wat een jeden van de Kinners mit up sien Padd noa Huus to kreech.

 

Wenn ikk so schriev, ‚wie seeten in d‘ Schiet an kleien, wat dat Tüüchs blods hergeev‘, denn mutt ikk dor an denken, wat dat vandoch doch üm Speelploatzen föör Kinner föör een Upstand moakt ward. Ikk kann denn blods so vöör mi henschmüstern, un mi mien Deel dorbi denken.

 

Mien Deel, dat sünd denn de Biller vöör mien binnerst Ooch, up de ikk us up Mors ov Kneen an d‘ Strooat sitten seech. De Hannen, de Aarms, de Beenen un foaken ok noch de Gesichten vull Schiet un vull Schmeer van us Wöhleree in d‘ Stroatengubel.

Säker hevvt wi foaker ok wat dorvan in Bekk un Pans kräägen – oaber dat dor glieks een van de Grooten achter us stunn to gielen, un vöör Sörch üm us bold ingung – dat hevvt wi ni nich beläävt.

Wat een Glükk ok, mach ikk vandoch blods särgen.

Wi hevvt keen Utschlach dorvan kräägen, ov sünd anners süük worden. Dodblääven is dorvan ok nümms van us Kinner.

Villicht har de een ov anner ünner us moal een poar Würms in sien Darms – man, denn geev dat van d‘ Huusdokter een reschkoapen Wurmkur över een poar Doagen, un allens wee wäär good up Stükken.

Ok dat anner, wor man de Minschen in de Billerkist van Tellewischen vandoach so maal mit moakt, un wat see denn jümmers bit up de Knoaken utschlachten – de Soak mit de Fäkalbakterin up de Wurst un de Kees de man in d‘ Koopmannsloaden ov ok up d‘ Wäkenmarkt kopen kann..

Opa hett dorto blods meent, dat us ole Huusschlachter Geerds dat ni nich kloarbrocht hett, de Deerten de he denn ünnerd Mest har, so schier ovtobunken. He leet an de Knoaken, de he jüüst in d‘ Füüsten har, tominnst noch de Huut an sitten.

Wenn wi ut de Büks mussen, denn gungen wi up d‘ Dönnerbalken achtern in d‘ Schüür, achter de laang Riech Koien to sitten – un wenn vandoch een ut de Tied vertellt, dat hett sükk noa jedermoal de Hannen wuschken, denn dröff ikk lövich so särgen, dat he lücht.

Hannenwaschken – wenn wi woahrhaftich sünd, dat geev dat blods eenmoal an d‘ Dach. Dat wee schnoabens, wenn wi to Beäd mussen. Un wenn wi Jungens dat henkräägen hevvt, denn wur ok dat noch geern „vergääten“.

Un överhaupts wee Woater doch een hooged Good, wat nich eenfach so föör Hannenwaschken verkleit worden drüss. Tomoal in de moorigen Landsträäken van Oostfreesland de meisten Pütten keen Drinkwoater hergeeven. Schiered Woater wee blods up de sandigen Eilands in de soltige Gägend to finnen.

Dör vandoagen mit dat „Woater soveel as man will“ ut de Müür, is de Woaterweert doch to een Fläägenscheet verkoamen. Anners wüür de Minschheit up dat Eerdenrund doch anners mit disse Gottsgoav ümgoahn.

Ikk wull dormit ok eelich blods särgen, dat wi dat domoals as Kinner van d‘ Gefööl her woll all rechtens moakt hevvt mit use Spoarsamkeit.

 

Wat denn ut de Kuul ünner de Dönnerbalken hoalt wur, dat keem doch meist dries in d‘ Tuun un wur ünnerspitt. Dorvan wussen un greuden denn aal de Planten un de Früchten, de as Äteree in de Grund seeten, üm irgendwenn up de Disch to koamen, un us de Buuk vulltomoaken.

 

Woveel Fäkalbakterin sünd dor woll in d‘ Runnen lopen? Van us Achtersten in d‘ Plumpsklosett, van d‘ Plumpsklo in d‘ Jauchbakk, van d‘ Jauchbakk in d‘ Tuun, van d‘ Tuun in de Tuunfrücht, van de Tuunfrücht in d‘ Äten, van dor in us Buuk un denn har sükk de Kring wäär schloaten. Hett dor ok blods eenmoal een Roadio- Bladdjeminsch een lüütji Reportoasch över moakt? Ni nich. Wat is us dordör woll nich aal dör de Nöäs goahn.

 Kiekkassens geev dat joa domoals noch nich – tominnst nich föör dat eenfache Volk as Schluurenkino. Wi mussen us noch up us eegens Hand wat infallen loaten. Infulln is us denn jümmers wat. Dat wee säker mennichmoal föör de Minschkes üm us to nich alltobest, oaber liekers – hööcht hett us dat jedermoal düchdich, wenn wi wäär een Annern dorbikräägen harn.

So heel van de Welt off wesen wi joa nu ok nich. Dat geev joa all dat ole Damproadio.

In de Woahnen, in de noch keen Elektrisch dör een Droaht van buten in de Huusen keem, dor stunn denn achter jeden „Rundfunkempfänger“ een Bakkbeest van Frachtwoagenakku föör de Bedrijf van de Kist, de bi de bäter Lüüd ut Hollt un bi de minner utstaffeerden Familin foaken ut Bakkalit wee.

In achtunveertich, glieks noadem dat neeä Geld as Düütschmark de scheddrige Rijksmark ovlöst har, stunn bi us tomoal een hoagelneeän Holltkasten up de Buddelee. Richtich moi bruunsch un sülvern gliem he us ut de schulich Eckk rut an.

„Grundig“ stunn dor in gülden Bookstoavens anschrääven. Vördem stunn an disse Stää een düsterschwaarten „Volksempfänger“ mit blods een Sender up sien Band, de man hören kunn – de man bit fiefunveertich hören drüff.

De bruunsche Oadi ut Östriek de har joa vöörtieds dorföör sörcht, dat he in jeden Huusholln in d‘ Grootdüütsch Riek ok good to hörn wee. „Von der Maas bis an die Memel – von der Etsch bis an den Belt“ klung dat denn jümmers in de twalf „Duusend Joahren“ dör elker Huus.

Bi us wee dries ok foaken wat anners to hörn, wenn us Moder un mien öllsten Broer föör de Kist hukelden un hoast dorinkrupen deen, üm dat see d’ok aal mitkreegen, wat dor so an Woahrheiten över Düütschland van Günntsiet de Kanoal, van dat ingelsch Eiland dör de Lüchten fluttern de. Mien Broer wee näämich ok domoals all een heel plietschen Fendt, wenn hüm dat dorüm gung, irgendwat in sien Richt to dreien. He har dat binnerwendige in de Bakkalitkist een bietji up Vördermann bröcht, as he dat nööm.

Noadem denn Dönitz in Holsteen sien Teeken ünner dat Kapitulatschonsverkloaren sett har, hett sükk dor joa nümms mehr an keert – in de Tied bit dorhen har dat oaber düchdich in d‘ Ooch goahn kunnt. Mit dodscheeten wesen de bruunschen Broers – ok bi us in de Noaberschkupp – up jederfall fix bi de Hand.

An de ole Kist van „Volksempfänger“ drüssen wi Kinner us denn woll all moal an versöken, mit een bietji an dreien üm moal wat hellerdet ov wat düstered Kroaken ut de Membroan to hörn to kriegen. Dor har denn ok nümms wat dortägen to mulen. Bi dat niege Roadio dor wee da denn heel wat anners. Ov dat keem wiel dor in buten in een gülden Schrievtoch „Grundig“ anstunn, or ov dat an de Tasten leech, de dat Deert nu to de Knöpen noch har, or ov dat an de Pries leech, dat dor nümms anners ankoamen drüss. As Teeken van de niege Tied har us Moder dor näämich bi Roadioschoster Backhuus hoast 300 Mark up de Loadendisch henpakken mußt.

Dat niege Roadio dat drüffen wi denn man blods noch van wieden ankieken – un sülvst dat wee föör us Voader denn meist alltoveel, wenn he denn in Huus wee.

Van us Kinner hett sükk denn ok ni nich een troot, dat Wunnerwark ok blods antofoaten. Dor wull woll nümms een Pakk Hau riskeeren

Ikk wee jümmers blied, wenn ikk mien Voader nich in Huus wuss.

 

Wat bruksen wi oaber ok een Roadio. Wi harn doch een moien un langen witten Strand vöör de Huusdör lirgen, glieks bi de School vöör d‘ Diek an de Woaterskant. wi hullen us doch – wenn wi jüüst nich wat anners to beschikken harn – de meiste Tied butendieks up. De groode Düün un de Wischen in Groo un Penner dat wee use Welt. Dor geev dat föör us Kinner soveel to beschikken – wi kunnen dat foaken gannich aal mantjien, un vöör allens reet dat ni ov. ©ee 

Ewald Eden

 

Sternstünn’ns . . .

 

Up de Welt koam’n bün ikk to een Tied, as dat in Düütschland noch man bannich düster wee. Twee Doach vöör Hillichoabend nägenteinhunnerd-veerunveertich. Een Kaiserschnää bi mien Moder – ikk schier, glatt un oahn Runzeln – man även nich so verknüstert as Minschen sünd, wenn see sükk up normoalen Padd an d’ Lucht van de Welt quälen mooten.

As wull de leev Gott dat noch besünners rutstellen, har he mi up mien Kopp all laang schwaart Hoar in Krüllerns mitgääven.

Dat geböör in een heel düstern Tied ähm vöör Winachen. In een katolsch Sükenhuus mirden in dat evangeelsch Noorddüütschland. In dit (Kranken)Huus geev dat blossich Krüüzsüstern. Disse Froonslüüd (Nonnen), de man vandoach ok so geern as schwaart beteekend, de weesen domoals – in de noare Tied tüschen Dod un Darven – hellerde Luchtgestalten.

See weesen witte Engels kann man woll särgen. See hevvt Hillichoabend Veerunveertich versöcht, de Süken, de Verwundeten un de Hoapnungslosen in dat groote Elend een bääten Glooven trüchtogääven.

See sünd in de hillige Nacht bi Sirenengehuul un Fleegeralaarm mit de hollten Krüpp ut de Winachsgeschicht van Bäedstää to Bäedstää trukken.

Üm de Minschkes in de Bärden een bietji to trösten.

See wullen de Kreech een bääten vergääten moaken.

Um dat Wunner van Winachen een leeviged Gesicht to gääven, hevvt see mi in de Krüpp lächt. Ikk schall dorbi so blied utkääken hemm’n, dat de meesten van de süke Minschkes een spierke Freud mit noa Winachen rinnoahmen hevvt.

Een lütten Sett loater wee de Höäl van dat duusendjöärich Riek to Ennen.

De Minschen mussen ut dat deepe Lokk, in dat see seeten, rut kruupen. Wäär up de Böähn wor de Minschen aal tohop lääven.

Alleen mien Voader – de wull nich mehr krupen.

He wee mit oapen TBC – mit Schwindsük, as de Minschen domoals sächt hevvt – ut dd Kreech koamen, un is an de Schwindsük in Tweeunfüfftich denn dodblääven.

So muß mien Moder sörgen, kruupen un kraaben – dat wi as Famili wäär hoch- keemen.

Ikk as lütten Hüdel wee denn överall mit bi. Wenn ikk vandoach dor so bi langskiek – an de Joahren, in de de Tied sinnich so een bäten hellerder wur – denn weet ikk, dat mi mennichmoal sowat tofallen is, as de Minschen veerunveertich in dat Bunkerkrankenhuus van Sankt Willehad.

Ikk kann an disse Momanken mi besinnen, as wenn see güstern weesen.

So ok, wenn wi – Moder un ikk – de heele Dach in Oostfreesland ünnerwäägens weesen. Mit Moders oal Hüdschefüdel van Rad – see seet up d’ Soadel un ikk hukel in d’ Körf vörn vöör d’ Stüür. Un dat ok bi Störm un Unwäär.

Up de Hentuur noa Oostfreesland krüdel Moder över Sillenstää un Jewer. Bi Gembler in Moorwarfen de see näämich de eerste Tee un Schlukk ovläävern.

Wat Moder van Koopmann Gembler dorför trüchkreech, dat weet ikk nich mehr so nipp un nau – oaber wat ikk kreech, dat spöör ikk vandoach noch in mien Kusen.

In so een Tied tweemoal in d’ Wääk Goldnöäten to kriegen – all mörgens een grooten Spitztut vull – dat vergätt man sien Läävdach woll nich mehr.

Överall wor wi in Ossfreesland denn henkeemen – un dat weesen een büld Hüüs, kann ikk jo särgen – dor full een spierke wat för mi ov.

Man kunn mi dat domoals all ansehn – ikk har van lütt ov an een richtigen runnen Spekkbuuk. Wat Wunner oaber ok.

Bi Tant Leni in Bernuthsfeld düür dat meist Tieds een bäten langer. Äten un Drinken stunn all up d’ Toafel proat wenn wi in de Sandpadd noa hör Huusstää rindreiden. Liekers ok wat för een Tied dat wee.

Unkel Gustav de sörch dorför, dat ikk ok genooch van de beste Wurst un Schinken to äten kreech.

Van sien Olldachsboantje her wee he Schlachter – wenn he mi seech, denn lüchten sien Oogen.

Tant Leni hett moal sächt: Wenn Gustoav di sücht, hööcht hüm dat mehr, as wenn he sükk een moied Schlachtschwien ankikkt.

Dat wee all een heel besünnern Tied – domoals.

 

Eenzich bi mien Omoa – dor geev dat nix.

Mien Oma de wee so grannich – de is bi een vullen Spieskoamer verschmacht. See wull ok nümms bi sükk hemmen – aal Visiters, de bi hör in d’ Huus keemen, de wullen hör blossich beklaun. Dat meen see nich blods – nä, dat sää see ok jeden.

Omoa wee de groote Utnoahm.

Wor ikk anners ok henkeem – överall hevvt de Minschen mi wat Bääters weeten loaten.

Bi Djuren to’n Bispill – dor in d’ Bernuthsfelder Hoff – dor stunn för mi all jümmers Brause up d’ Tresen, wenneer Moders Rad an de Huusmüür klöäter. Well hett as Kind in de Tied woll all Brause krägen? Un dat ok noch in een ächten Krooch.

Foaken hett Moder mi ok een poar Stünnens bi Müllers, up de Buurnploatz an d’ Schossee noa Willmsfeld, loaten. See kunn denn woll oahn mi wat flinker dör d’ Moor koamen. För mi wee dat denn reinwäch Pleesär.

Ikk drüss mit Peer un Woagen foahren, ikk kunn rieden un aal dat doon, wor ikk Lüst up har.

As Renko Müller sien Patzmann – sotosärgen.

Oal Tant Müller mook mi to d’ Teetied jümmers Kaukau – ‘Schokolade’ sää see vörnähm. Vörnähm wee de Kaukau oaber ok – ut heel düster Kaukaupulver, mit Melk noch waarm van d’ Koo, mit een büld Melis un boaben up een Schöät geelen Room. Ji köänt jo denken, dat mi dat hööcht hett – un hulpen hett dat ok.

Wenn mi dat vandoach su dör de Kopp geit, denn denk ikk mennichmoal, dat wee, as wenn mi een Engel över d’ Haart strullert har.

Bi Koopmann Juilfs stook mi de Mamsell jedsmoal stiikum sööte Kringels to – de sünd för Ünnerwäägens, sää see denn to mi. Uphollen to kauen kunn ikk eers, wenn ikk de aal bit up d’ letzd vertimmert har.

 

Noa elker Dach in Oostfreesland mussen wi joa Oabends wäär noa Huus andoal. Över Tettens, Waddwarden un Hooksiel gung us Padd noa Südoosten to.

Hooksiel muß Moder stilkens mitnäämen wenn see in Oostfreesland hör Tee un Schlukk nich aal intuuschkt kräägen har.

Bakker Ulfers up d’ Siel de kreech denn de ‚Restbestände’ – dorför kreech mien Moder denn Bakkereewoaren. Wenn ikk nu spitzkreech, dat Hooksiel vöörut leech, denn har ikk tomoal een brannerich heeten Mors – un ikk kunn in mien Körf heel nich mehr stillsitten.

Ji froacht mi noa de Bewennt? Dat will ikk jo särgen – de Bewennt dat wee dat Ennen van een waarmen Krintstuut, dat Bakker Ulfers – wi weesen man neddegroad in d’ Dör – eenfach so ovbrook, un mi in mien lütji Füüsten geev.

Dat kunn noch so düster wääsen – un noch so een stäävigen Wind weihen – in disse Oogenblikk schien för mi de Süenn – un see seet woll mirden in Bakker Ulfers sien Haart.

 

Joa – dat hett een heel Büld van sükkse Sternstünn’ns in mien lütji Lääven gääven. Ikk hevv dat – glööv ikk – son bäten as mien Weirook, Gold un Myrre ankäken, denn veerunveertich to Winachen kunnen de hilligen dree Keunichs joa nich to mi her an de Krüpp koamen.

De Sternschnupp – dat hellste Lucht – de hevv ikk mirden de füfftiger Joahren sehn. Dat wee mien Tied bi Hein Vieth.

Hein Vieth de wee Melkmann – mit Peer un Woagen de he van Huus to Huus van d’ Bukk ut Melk verkoopen. Een ächten Koopmannsloaden har he ok bi us an de Ekk.

Tja – Hein Vieth, dat wee dör Gotts Föögen de Schweegervoader van mien Süster Tilly wurden. Wat wee dat toglieks een Glükk för mi.

Moder gung joa nich mehr schwaarthanneln un hamstern – dat Waark wee in achunveertich – noa de Währungsreförm vöörbi.

See seet nu Dach för Dach in d’ Uniförmwaark an d’ Neimaschin to güddern – för de Tommisuldoaten in alle Winden Kleedoasch tosoamen gallern. Mien Voader wee dod blääven – mien Süsters un Broers all ut d’ Huus – so wee ikk denn alleen.

Ikk wee een Schlöädelkind – dor geev dat bi us in de Kuntreien joa een Hüpen van.

Oabers rümstrieken, un nich weeten wat ikk mit de Tied moaken schull – dor hett mi de leev Gott för bewoahrt.

Ikk gung, wenn de School to Ennen wee – noa Hein Vieth in sien Klüterloaden to helpen. To doon geev dat dor stilkens wat för mi.

Wat in de Loaden verköfft wur, dat wee joa meist üm meist noch Sakkwoar. Well dat nich beläävt hett, de kann sükk dat hoast nich vöörstellen. In Tuten tomoaken bün ikk in disse Tied Weltmeister worden. Dat kann vandoach ok nümms mehr rejell.

In Unnerbarch ‚mundfertich’ moaken har ik ok een Schlach van wäch. Dor muß ikk näämich middachs un oabends een lütji Kist van proat stellen, wiel – wenn Hein Vieth sükk tüschenin gau een näähmen muß, bruks he mit de lütji Buddels nich so laang rümtütern.

Van Unnerbarch dor schall man joa elker Dach twee van drinken – dit ‚twee van drinken’, dat hett he woll up sien eegen Oart utlächt.

Anmaarkt hett man hüm dat nie – blossich sien Lääver, de hett dat woll aal upschrääven. As see hör Moat vull har, dor hett see sükk eenfak ovstäelt.

Bi eenunzsäßtich is sien Läävensklokk denn stoan blääven.

Wat he in disse eenunzsäßtich Joahren doan hett, is noa de Minschen hör schrääven Paragroafen villicht nich aal rechtens wäst – man, wat he mi goods doan hett – dorvöör sitt he mit Säkerheit nu mit Mors in d’ Paradeis.

Elker Oavend muß ikk eers mitäten, bevöör dat Fieroavend wee. Wat dor up d’ Disch keem in de Huushollen – ikk hevv dat mennichmoal nich foaten kunnt.

De Minschen, mit de ikk dat anners in mien lüütji Lääven so to doon har, de hevvt sowat domoals wiers nich eenmoal to sehn krägen.

Wenn ikk noa d’ Äten mit vullen Pans noa Huus hensteuster, denn wee ikk joa ok noch bepakkt van aal Sieden.

Mit allens wat Moder un ikk so ton Lääven bruksen. Ikk hevv woll nie een Penning för mien Helperee in d’ Hannen kräägen – oaber de Naturalien moken mehr ut as een Hüpen Mannslüü domoals verdeent hevvt.

So hevv ikk in mien Kinnerjoahren wiers Sterns to sehn kräägen, de för anner Minschen gannich an d’ Hääven stunnen.© ee

 

+++++

Mien Visit in d’ „Plattdüütskbüro“ . . .

 

Bi mien Visit in d’ „Plattdüütskbüro“ van de Oostfreeske Landschkupp in Auerk hevv ikk dat Bedrüüs üm us Modersproak eenmoal mehr binnerwendich so düdelk spöärt as een Gewitterschuur up de Huut an een fröstigen Haarstdach.

Överhaupts – „Plattdütskbüro“!

Bi dit Wordengemengsel sünd mi de Oogen fuchtich worden – „Plattdüütschkantor“ har ikk verwacht.

Mi wuur verkloart, Plattdüütsch muß wat fasted warden – de Plattdüütschen in de heele Welt mussen eens Doachs aal up de glieker Oart schnakken un schrieven. Anners kunn dat mit dat Bemööten üm us Modersproak nich lopen.

Un sowat kreech ikk an een Stää, un van Minschen to weeten, de van Amtswäägen dormit betroot sünd, us Modersproak hochtoholl’n.

Mi wuur denn glieks noch in d’ Liev stoaken, ikk wüür us Modersproak ok nich as vull ankieken, wiel – mien Schrievoart kunn joa man blossich för mien „Dialekt“ rechtens weesen.

Nu hevv ik dat begrääpen – bi mi düürt dat näämich tomeist een bietji langer, dat begriepen – Plattdüütsch is eers denn een vullwertigen Soak, wenner dat mit us Modersproak niks mehr to kriigen hett.

Hett man dor de Vöörgoaven van boaben nich recht verstoahn – dat heet, eenfak wat in d’ verkeerde Halslokk kräägen – ov sitt dor wat anners achter?

Well wüggelk glöövt, Plattdüütsch de glieker stieve Büks antrekken to mooten as dat Hochdüütsche,

de sitt doch heel un dall up een Peerd oahn Beenen.

Plattdüütsch un Hochdüütsch kann man doch nich in een Diessel spannen – nu nich, un nich in hunnerd Joahr.

Loat dat Peerd Hochdüütsch de Frachtwoagen luken, un us Plattdüütsch oahn Geschirr tägen de Woagen mitlopen.

Ji schöält sehn – so föölt sükk us Modersproak een büld woller.

Mi kummt dat as Stiekelwier hoch, wenn ikk seech, wat dor vöör Pinunsen verschludert worden, üm dat heele Waark Nedder-ov Plattdüütsch in een Korsoasch to stuuken.

Loat us Modersproak de frischke busige Stiem üm de Worden weihen – so as üm jung Maidjibösten an een heeten Sömmerdach up de Eilands.

Denn moakt ok dat ümgoahn mitnanner Spoaß.

Mi schmitt dat jümmers so een lichten Schkaa över de Seel, wenn ikk seech, wor lichtfardich de Minschen dat vergääten.

Ikk weet ok woll woneem ikk mien Roadio-Schnakkereen jümmers de Worden: „Elkereen proot in siene Sproak – un jedereen versteit Jeden“ vööransett hevv.

 

Noch ein Zitat aus dem Buch „Snack mol wedder Platt“ von Hein Timm (Jahrgang 1908) :

 

„Auch bei der Schreibweise gibt es verschiedene Möglichkeiten. So kann man einiges, was man mit einem >a< schreibt auch mit >o< schreiben, man kann auch zwischen >a< oder >aa<, zwischen >o< oder >oo<, zwischen >f< oder >ff< usw. wählen. Wie man es letztendlich schreibt, mag willkürlich sein, nur falsch ist es nicht.“©ee

+++++

De ole Seefoahrtsschool in Timmel . . .

Timmel stunn up d‘ Toafelblikk –
an d‘ Böschung dor bi d‘ Stiekelwier,
’n büld Koien ümto – woll füfftich Stükk –
wat sächt mi dat – wor sünd wi hier?

Dör d‘ heele Bus floogn hunnerd Froagen –
aal harns de Hüüs blods in d‘ Kiwii,
wat do wi hier – un dröft wi d‘ woagen –
givt dat hier Tee un Kook dorbi?

De Jank up Koffi Tee un Koken
kreech överdüür – hier hollt wi still –
Cloas sää, ik moot ok eers een rooken,
un jeden deit dat wat he will.

De Onibus up Schlach blivt stoahn –
Jan de hett een Huus in d‘ Luur,
dor loat d‘ us man noa binn’n goahn –
dat Sitten faalt us joa nich stuur.

Aal stobens mit Gefleut noa binn’n –
an d‘ Schild vöörbi mit “ Seefoahrtsschool“,
jeden kunn sien Stää woll finn’n –
jeden kreech sien eegen Stohl.

Moi Tied to schnötern un to schnakken –
Schrievers keem’n ok to Word,
fliedich Hann’n har’n Koken bakk’n –
de Tied wee liekers vöäls to kort.

Musik leep rundum dör de Riegen –
för elk un een wee wat in d‘ Pott,
van Nadin kunn man genooch nich krieg’n –
see sung moal saacht – un moal heel flott.

De Stünn’ns floog’n vöälsto flink noa achtern
man muß joa wäär noa Huus anto,
in Onibus ween aal an jachtern –
un danken luut för dat Gedoo.

© ee

+++++

Dor hett man nu een neeäd Bäed – un sitt dormit …

 

Us Frünndin Marlene hört wiers ok nich mehr to de Jüngsten. Dat kann man doran ovmääten, dat see dat Doon van de „68er“ Bewäägung to hör kregelste Tied tellt. Liekers bruk man de Stoff van hör Denken noch nich mit een Huulbessen wächpüstern, wenner dat üm een Begääven in Politik un Gesellschkupp geit. Dor dreit see sükk noch so biersich un flink as een Hüüldop, de jüüst wat mit Pietsch krägen hett.

Anners is dat, wenn see to Ruh kummt, un de Schloap hör in sien weeke Aarms näämen will. Denn spöärt see sülven, dat de Tieden van Schloapsakk un Seegrasmatratz up de Grund vöörbi sünd.

Nu hett see sükk annerletzt van hör Kinner dorvan övertüügen loaten, dat dat föör hör doch nödich Tied wee, sükk föör Schnaas een neeäd Meubelmang – een ‚Seniorenbeäd’ totolärgen. Wiel, see günn sükk doch anners nix.

De Kinner harn good schnakken. Dat wee nämich lichter sächt as doahn. Dat is joa nu nich mehr so as in de laang vergoahn „68er“ Tieden. Dor gung Minsch kört üm de Ekk noa Dischler Holtenspieker un keek sükk in fief Minüten een neeäd Bäed ut. Meest har de mit sien Dischlerkünsten all dat Meubelmang föör Oma un Opa leevert, ov de een ov anner Kist föör de letzde Reis tosoamenspiekert. Sowat schafft joa Vertroon.

So is dat nu nich mehr. Us Frünndin hett een Rundreis dör söbenundartich groode Woahnwelten moakt, bevöör see denn wäär in de eerste Loaden ankoamen is, un de eerste Schloapstää, de hör tomööt keem, köfft hett. Van disse Reis wee see denn sowat van kloar, dat hör Kinner säen, see schull man eers Urlaub moaken.

Dat hett see oaber nich doahn, denn Urlaub sää see, Urlaub hevv ikk up de Tuur dör de Meubelwelten hat. Nu will ikk mi eers in mien neäd Bäed reschkoapen verhoalen.

Dat wee denn ok wäär lichter gesächt as gedoahn. See stunn in hör Nachtkledoasch vöör dat neeä Bäed – so as Ssör Hilleri woll vöörtieds vöör de Maunt Everest stoahn hett. Oaber netso as de boaben ankoamen is, hett see dat ok pakkt. Anners gung dat mit hör lütt Hundje, hör Kessy ov.

Kessy springt schnaas in düstern woll moal to hör in d’ Bäed. Dat is see wennt. So schull dat ok in de eerste Nacht wääsen. Kessy drüdelt in düstern halfschloaperk ut hör Körf, üm up d’ Küssen in d’ Bäed komodich wiedertonüsseln. See wuppt hoch – dat käent see joa in Schloap, dat Moat is joa bi hör inbraant – un kawammst mit de Kopp vöör dat Siedelschkott van de neeä Schloapstää, wiel de joa een Ennen hooger is as dat ole Gestell. See hett sükk doran wennt.

Nu klautern de Beid elks up hör eegen Oart in dat neeä Bäed. Wor sükk us Frünndin oaber noch nich an wennt hett, is dat hooge lirgen. See kummt sükk jümmers son bietji vöör, as een Astronaut bi d’ fleegen. Hör Kinner, de see dorvan vertellt hett, hevvt blods sächt: ‚Mama, du gewöhnst dich schon, und wenn du pflegebedürftig wirst, brauchen sich die Helfer nicht so zu bücken.’

Dat hett us Frünndin denn nich so recht verstoahn kunnt, oaber see givt sükk Meu dat to begriepen. Wenn see nu bi Frünnen ov in d’ Verwandschkupp een ‚Seniorenbeäd’ sücht, denn froacht see woll moal saacht: „Übst du auch schon für den Pflegefall?“

 ©ee

+++++

Buurnjung un Maid.

Mien Stuuv de hett een Tüschendör
de geit in de anner Koamer
siet ewich steiht een Schapp dorvöör
mit Spieker un mit Hoamer

Up anner Sied dor woahnt woll nu
‘ne schmukke junge Deern
ikk hevv hör leev – ikk weet nich wu
ikk hevv hör doch so geern

See is bi us as Kökenmaid
as Kind van aarm Lüü Blood
mien Haart mi hoch ut Hals rutschleit
wenn ikk hör wat froagen moot

Mien Öllern sünd woll rieke Buurn
de dröfft dat rein nich weeten
dat ikk woll stoadich bün an d’ luurn
wor ikk hör kann bemööten

Güstern oabend dor wee d’ sowiet
ikk muss noch hen to melken
ikk help di gau – ikk hevv joa Tied
sächt see tägen Voaders Bölken

Noa d’ Melken hevvt wi us denn hööcht
see hett mi een Söten gääven
nu is mi dat ikk stoadich tööv
dat see mi schütt in’n Hääven

Dat Schapp kummt jeder Oabend bi d’ Sied
dat niks mi kann mehr hollen
ikk leev hör nu un alle Tied
ok tägen dat särgen van mien Ollen

©ee

+++++

Der Weg zum Gipfel …

Boaven de Wulken
dor is de Hääven so free,
der Blick auf die Welt
is an elker Dach nee.

Das Hasten und Drängen
der täglichen Tage
verliert seine Längen,
ist nicht mehr nur Plage.

De Padd geit noa boaben,
noa de Steerns in de Nöächte -.
mit elker Trää klauterst du
een Stapp in de Höächte.

Un häst up de Spütz du
de Hääven beröört,
denn weets du
dat Een di dor hett rechtens föört.

©ee

++++++

De griese Katt …

Woahr di vöör dat bruunschgriese Watt,
wenn de Lücht an d’ Hääven de Welt di wiest –
denn düürt dat nich lang,
bit dat de griese Katt
över de Woaterkant kiest.

Denn helpen keen Schlengen,
keen Prikken, keen Poahlen –
denn kannst du ok nich noa de Luchten verhoalen.

Dat eenzich, wat denn de Richt hollen deit,
dat is dat Pingeln van d’ Füürtoorn
un de Keerl, de dor boaben up de Prikkenwacht steit.

Anners hörst du blods schakkern un galpen van Möven
un dat Woater, dat över de Schkippsplanken schleit.
Du kanns anners niks doon,
as bääden un tööven,
dat de natte Dod mit de griese Katt een annern Padd geit.

©ee

+++++

Muttertag – Moders Dach

Ungedoo . . .

Well mien Geschichten käent, de käent joa sääker ok all mien Frünnd Texas Bill – mien olen Indioaner, as he sükk sülvst nöömt hett. De knustige Eekenboom mit de Klöär van een Törfsood. De Keerl mit dat weeke Haart in een steenbakken Körst. Noare Tieden hett he langer as veerteindoach beläävt. Oaber wenn he man blods een dröögen Knüv Brod har – de hett he an schmachtich Deerten verdeelt, un sülven Woater ut d‘ Tochschloot drunken.
He har een Oart van Natur – dor kunn so flink nümms anlangen. Säker – he much geern een Lütten drinken – ov ok woll een mehr, wenn sien Pinunsen dat denn lieden kunnen. Dat wee denn oaber woll mehr een Ploaster up aal de kört Stäen, de dat Lääven in sien Seel haun har.
Wo he sien Doagen tobroch, un wat he waarken dee – dat wee hüm schietegoal. Oaber twee Ekkpielers de harn siene Doagen.
Soaterdachsnoamiddachs muß he in sien Hauptskarteer wääsen. Sien Hauptskarteer nööm he een bestimmden Krooch. De Boostää, up de wi jüüst togaang weesen, de kunn noch so wiet wächlirgen – Soaterdachsnoamiddachs muß he dorhen – dat kunn wääsen wat wull.
Oaber up eens dor kunns Hüüs up boon – Sönndachsmörgens wenneer dat lächt wuur, denn – stunn he wäär an sien Boantji. Un wenn he veertich Kilometers to Foot lopen mußt har.
Un netso iistern trukk hüm dat eenmoal in d‘ Joahr noa Huus andoal – noa dat Huus mit de Duwen up de Böän, dat sien Kinnertied sehn har. Dit eenmoal in d‘ Joahr, dat wee jümmers de tweede Sönndach in d‘ Maimoand – Muttertag – as man ok woll sächt.
Een Nacht lang seet he denn up de ole Bank vöör dat lüütji Köälenhauerhuus – van Düsterworden bit in de eerste Mörgenlächte. He de niks äten, he de niks drinken, he de nich schmöken – he sää keen eenzich Word. Nich moal to sükk sülven.
Sien Moder, de lääv woll noch – oaber de is nie nich dorachterkoamen, dat hör Jung de Nacht up de ole Bank achter d‘ Huus tobrocht har. Irgendeen hollten Begääven har hüm in sien halfwussen Tied ut dat Öllerhuus dreeven.
Sieddem har he keen Toanenspitz mehr in dat Binnerennen sett – oaber he wuß sien Moder dor binnen manken de Müürn, un sulaang hör Waarmte in dat Huus wee, sulaang wee de tweede Sönndach in d‘ Maimond sien hoochsten Fierdach.
Ikk hevv hüm nie noa dat Bewennt föör sien Doon froacht. He har mi dor ok säker keen Antern dorup gääven.
Bit in een scheddrigen Moandnacht noa de tweede Sönndach in d‘ Mai. He stunn vöörtieds allwäär bi mi vöör de Dör.
Sien Moder wee dor nich mehr – hör Waarmte wee van disse Eer.
Dor hevv ikk dat eerste un eenzichmoal Troanen in sien Oogen sehn – un ikk hevv toweeten kräägen, wat in siene Halfmannstied passeert wee.
Ikk vertell jo dat, wiel, Texas Bill – de Indioaner – de is ok all up de Günntsied van d’ Lääven.
He har as jungen Kierl in duunen Kopp de Hand tägen sien Moder hoaben – un dit Krüüz hett he sien Läävdach up d‘ Pukkel droagen. Villich givt dat de een ov anner ’n van jo een bietji wat to denken.

©ee

+++++

Pingsten …

Pingsten – wat is dat föör een Spiegöäkenkroam –
schleit mi dat in d’ Dörpkrooch tomööt.
In d’ Hörn hukeln twee Heeren und sitt eene Doam,
mit so komisch noa fröer utseegende Hööt.

De vertellt wat van Pingsten
un wat de Minschheit verwacht,
wenn vöör Gericht an denn jüngsten
Dach Gotts Hoamer doal kracht.

Eers hörns gannich hen,
de Mannslüü in d’ Krooch.
Beer un Schlukk sünd hör nörder,
schiens is dat genooch.

Doch tomoal word dat still –
de Lücht de word schwörder,
as wenn dor van boaben
een Boartkeerl wat särgen will.

Un Jeden versteit dat –
oahn dat groot wat geböört,
dat is as een Schienfatt,
dat denn Hääven tohört.

Nümms froacht mehr noa Pingsten,
un wat dat schall heeten –
sülvst denn Geringsten
hett tomoal een reinerd,

een anner Geweeten.

©ee

+++++

 De Hääven is blau…

De Hääven is blau un sünnengeel,
dat schient hoast as in Itoaljenien.
Wacht man, sächt Opa un fleut noa sien Äsel,
dat is mi een bietji good Wäär toveel –
un stroakelt sien grieskoppschen Köäsel.

He hett man jüüst utschnakkt,
dor geit dat all los –
dat Wäär steit tomoal rein up d’ Kopp.
Een düstern Wulk – schwaart as dat Lokk up d’ Dönnerbalken
verdüstert de Sünn in d’ Schwiensgalopp –
un denn kummt dat ok all van boaben.

Dat gütt as ut Emmers – hollt gannich wäär up,
de Grund besteit blods noch ut Woater –
de See is wiet in dat Land verschoaben,
dat Woater schakkert de Dörpstroaten hoch –
netso as dor in Veneddich.

De Schlukkbuddels seilen as duun dör de Krooch
un nümms sitt vöör d’ Tresen un suppt hör dor leddich.©ee

ewaldeden©2015

+++++

Der Weg zum Gipfel …

 

Boaven de Wulken
dor is de Hääven so free,
der Blick auf die Welt
is an elker Dach nee.

Das Hasten und Drängen
der täglichen Tage
verliert seine Längen,
ist nicht mehr nur Plage.

De Padd geit noa boaben,
noa de Steerns in de Nöächte -.
mit elker Trää klauterst du
een Stapp in de Höächte.

Un häst up de Spütz du
de Hääven beröört,
denn weets du
dat Een di dor hett rechtens föört.©ee

 

ewaldeden

+++++

Dat lüütji Huus

Dat lüütji Huus in d’ Moor,
up günntsied van de groode Kuul –
wor an d’ Sömmerwäch de Törfbüld steit,
un up d’ Warf de ole Eekenkoar.

Dat Huus ünner de Barkenbööm,
mit een Rägenbakk an d’ Buterdör,
wor sükk up d’ Dakk de Rieder dreit
över drööge griese Reiten,
mit dat Uulenlokk dorvöör.

De lüütji Koat mit hör twee Koamers,
wor in de Köäk dat Törffüür luntjiet –
wor Moder Stint de ole Melkbumm
noch mit Sand un Sodoa schwientjiet.
An dat de Tied vööröver geit
mit siene luude Klöären,
oahn dat de Welt de Dach verdreit
mit sien verdreit Geböören.

Dat Huus seech ikk in Nachtens Droom,
mien Kinnertied wee ik veel dor –
seet jachternd in de Kaarsenboom,
mien Buuk van aal de Kaarsen schwoar.
Ikk wee up Opas Nakk an schwääven,
as wenn mi sieden Flöägels droagen –
flooch kreiend dör de Sömmerhääven,
un mit mi duusend Vöägels floagen.

Mien Kinnertied de licht so wiet,
ach – wee ikk doch noch moal so blied.

Dit lüütji Huus in d’ Moor,
dor an de geele Sömmerwäch
mit de deep utfoahren Spoar,
wat licht di doran,
Jung – nu säch.

Mien Haart is in dit lüütji Huus
trüchbleeven as ikk wächgoahn bün –
noa Joahr’n in Weltens Störmgebruus
moot ikk dorhen üm dor to leeven –
hevv blods dat lüütji Huus in d’ Sinn …©ee