Schrievhuus- Poesie- Erzählungen – Liedtexte 3

Säch mi …

givt dat wat moiers
as van de hoogen Dieken
wiet in dat bleuende Land
to kieken

givt dat wat moiers
as wenn de Möölen sükk dreit
un man spöört
dat dat Haart in de Bost glieks veller schleit

givt dat wat moiers
as wenn de Möller sükk hööcht
wenn he luut fleut un singt heel vergnööcht
wenn de Seils in d’ Wind fluttern

de Rieder dreit
sükk up d’ Dakk
de Möölsteen’n ruttern
un de Frücht sünd in d’ Fakk

säch mi – wat givt dat moiers
för Haart un för Seel
as dat gülden Korn
in de Frachtwoagens up d’ Deel

is de Möller tofrää
denn is de Tied noch in Richt
denn is dat Lääven up Stää
un keen Nod in d’ Gesicht

© ewaldeden